Związek Powiatów Polskich Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Wschodniego
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

AKTUALNOŚCI

XIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56 (wejście od ul. Parkowej) rozpoczną się obrady XIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

4 lutego 2016 r.


Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2015 roku

Informujemy, że do końca lutego 2016 r. uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m.in. stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Regulamin do pobrania

 

29 stycznia 2016 r.


Powiat i Gmina Koluszki
promują szkolnictwo zawodowe w TVP Łódź

20 stycznia 2016 r. na antenie TVP Łódź wyemitowany został program z cyklu „Strefa Biznesu”. Cały odcinek poświęcony był działaniom podejmowanym na terenie Gminy Koluszki mającym na celu wzmocnienie oferty inwestycyjnej oraz edukacyjnej Koluszek. W programie wzięła udział Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.


Zachęcamy do obejrzenia odcinka Strefy Biznesu tutaj.

 

Prawa autorskie do odcinka „Strefy Biznesu” wyemitowanego w dniu 20.01.2016 r. posiadają: TVP Łódź oraz Gmina Koluszki.

27 stycznia 2016 r.


Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). 

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
  • estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.


26 stycznia 2016 r.


XVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

18 stycznia 2016 r.


Robert Siedlecki z Koluszek w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

59 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy logistycznej. Przed nimi najważniejszy finałowy sprawdzian wiedzy – 4 marca 2016 roku w Wyższej Szkole Logistyki. O podium zawalczy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

Pełna treść informacji do pobrania tutaj.

29 grudnia 2015 r.


XVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

18 grudnia 2015 r.


X Wieczór Gór i Przygody

Mieszkańcy Koluszek i Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zaproszeni goście przeżyli fascynujące chwile w towarzystwie licznej grupy podróżników i pasjonatów przygody, prelegentów podczas X Jubileuszowego Wieczoru Gór i Przygody zorganizowanego 11 grudnia 2015 roku przez Dyrekcję i uczniów I LO w Koluszkach. Siedmiu podróżników powiodło słuchaczy w górskie „podróże" dookoła świata, poczynając od Polski poprzez Europę, Azję, Afrykę i Amerykę Południową.

Tegoroczny X Wieczór Gór i Przygody połączony z uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu fotograficznego „Moje wspomnienie z wakacji" objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni, Andrzej Opala, w imieniu którego nagrody ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni oraz sponsorów: Łukasza i Krzysztofa Majka reprezentujących Firmę Multimex oraz Elżbietę Olszyńską właścicielkę Piekarni „Olszyńscy" wręczała Pani Wicestarosta - Ewa Gładysz.

Galeria do obejrzenia tutaj.

17 grudnia 2015 r.


Szlachetna Paczka od Radnych

W tym roku Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego po raz pierwszy zaangażowała się w projekt „Szlachetna Paczka”. Dzięki zbiórce przeprowadzonej wśród radnych powiatowych udało się zebrać kwotę 1950 zł, za którą zakupione zostały dla potrzebującej wsparcia rodziny: węgiel, kanapa, żywność, środki czystości oraz ubrania i artykuły szkolne.

Zakupione produkty w imieniu Rady Powiatu przekazały: Członek Zarządu Małgorzata Lesiak oraz Radna Klaudia Zaborowska. Obdarowana rodzina była bardzo uradowana wizytą darczyńców i prezentami. Dla Pani Ani i jej córek zakupiono produkty pierwszej potrzeby, na które rodzinie brakowało środków.


Dyplom Szlachetnej Paczki do obejrzenia tutaj.

Podziękowanie od dzieci: Karolinki, Joanny, Edyty tutaj.

15 grudnia 2015 r.


W dniu 24 grudnia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Łodzi
będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 oraz w zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Rzgowie, Tuszynie i w Koluszkach oraz Referatu Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Rzgowie, Tuszynie, Koluszkach i w Brójcach - w zamian za dzień świąteczny 26 grudnia 2015 r. przypadający w sobotę, zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2015 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

15 grudnia 2015 r.


Informacja

Od 1 stycznia 2016 r. Referat Budownictwa - Stanowisko Pracy w Tuszynie i Brójcach, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zostaje przeniesiony do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3.

2 grudnia 2015 r.


Zimowa Impreza Sportowo - Rekreacyjna
dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego

Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego" zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Zimowej Imprezie Sportowo – Rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2015 r. (niedziela) w Kurowicach (tzw. Kurowice Górka) na terenie gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim. Do godz. 13.00 – przyjazd uczestników i zapisy do poszczególnych konkurencji i kategorii wiekowych, godz. 13.25 – uroczyste otwarcie imprezy.

Podczas trwania imprezy zostaną rozegrane konkurencje: "mini biathlon" oraz Nordic Walking w różnych kategoriach wiekowych.


Regulamin do pobrania tutaj.

11 grudnia 2015 r.


XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

11 grudnia 2015 r.


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwałą nr 538/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r., na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku, ogłoszony uchwałą Nr 467/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 listopada 2015 r., gdyż żadna ze złożonych ofert nie spełniła wszystkich kryteriów oceny formalnej zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

9 grudnia 2015 r.


Powiat nawiąże współpracę partnerską
ze słowackim Powiatem Namestovo

27 listopada 2015 r. delegacja reprezentująca Powiat Łódzki Wschodni odbyła wizytę do Namestovo – siedziby jednego z powiatów leżącego w Kraju Żylińskim na Słowacji. Delegacja w składzie: Wicestarosta Ewa Gładysz, Członek Zarządu Małgorzata Lesiak oraz Radny Michał Suwalski prowadziła rozmowy z przedstawicielami Powiatu Namestovo. Obie strony wyraziły wolę nawiązania współpracy między powiatami. Na styczeń 2016 roku zaplanowana jest wizyta strony słowackiej w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

2 grudnia 2015 r.

Wizyta w Namestoovo


Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

23 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych IV kadencji. Zadaniem Rady, powoływanej na 4-letnią kadencję, jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. Rada opiniuje ponadto projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocenia realizację tychże programów. Opiniuje także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Członków Rady powołał zarządzeniem Starosta Łódzki Wschodni. Członkowie Rady to: Aleksandra Balcerek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, Zofia Sójka – Radna Rady Powiatu, Aneta Szymańska-Klepacz – członek Stowarzyszenia Rodzin Specjalnej Troski w Koluszkach, Jolanta Truszczyńska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód. Przewodniczącą Rady wybrana została Aleksandra Balcerek, Zastępcą Przewodniczącej została Jolanta Truszczyńska, a Sekretarzem Rady wybrano Zofię Sójkę.

1 grudnia 2015 r.


Odznaczenie dla Starosty Łódzkiego Wschodniego

16 października 2015 r. w łódzkim oddziale Narodowego Banku Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej za zasługi dla samorządu terytorialnego. Odznaczony został również Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, który przyjął odznaczenie i pamiątkowy dyplom z rąk ówczesnego Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego.

Odznaka ta jest zaszczytnym wyróżnieniem i nadawana jest  za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności za działalność w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, za wykonywanie zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej, a także za pracę naukową i badawczą dotyczącą zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

1 grudnia 2015 r.


Wybory do Łódzkiej Wojewódzkiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłaszanie kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe trwa od dnia 26.11.2015r. do 16.12.2015 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje odnośnie trybu zgłaszania kandydatów i wyboru członków Rady opublikowano w serwisie internetowym http://www.ngo.lodzkie.pl oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego.

1 grudnia 2015 r.


Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo)
promującego Powiat Łódzki Wschodni
ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 30 listopada 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni. Do udziału w konkursie 13 autorów zgłosiło 19 projektów znaków graficznych. Wszyscy uczestnicy konkursu i wszystkie zgłoszone projekty spełniły warunki określone w Regulaminie Konkursu. Komisja dokonała oceny zakodowanych projektów zgłoszonych w Konkursie w oparciu o kryteria oceny określone w Regulaminie Konkursu.

Komisja zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu wyłoniła zwycięski projekt, którego autorem jest Maciej Starzyk z Rudy Śląskiej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Projekt S”. Zwycięzcy gratulujemy!

Projekty niewyłonione w konkursie można odbierać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, X piętro, p. 1008 w terminie do dnia 29 lutego 2015 r. Nieodebrane w terminie projekty wraz z załączonymi formularzami i nośnikami zostaną komisyjnie zniszczone.

 

30 listopada 2015 r.


Impreza Sportowo – Rekreacyjna z okazji „Mikołajek” na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie

Informujemy, że Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie organizuje dla dzieci - mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego Imprezę Sportowo – Rekreacyjną z okazji „Mikołajek”. Impreza odbędzie się w dniu 6 grudnia 2015r. na Krytej Pływalni "Oceanik" w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20. Rozpoczęcie: godz. 15.00 Impreza została objęta patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

Regulamin do pobrania tutaj.

23 listopada 2015 r.


Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej

Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej, które odbędą się w dniu 5 grudnia 2015r. w Długiem na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn.

Regulamin do pobrania tutaj.

23 listopada 2015 r.


Spotkanie z cyklu: „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015r. godz. 10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 1 grudnia 2015r. do godz. 12.00 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl lub dzwoniąc pod numer: 46 874 31 54.

23 listopada 2015 r.


"Książki naszych marzeń"

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji Wojewody Łódzkiego w wysokości 960 zł z przeznaczeniem na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej Ośrodka na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach, w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – "Książki naszych marzeń".

20 listopada 2015 r.


Ekonomia społeczna w biznesie.
Spotkanie informacyjne w Starostwie

17 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w ramach projektu „Ekonomia społeczna w biznesie”, odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. Inicjatorami spotkania był Powiat Łódzki Wschodni, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” i Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód.

Podczas spotkania przedstawiciele biznesu mieli okazję uzyskać informacje dotyczące m.in. budowania społecznego wizerunku firmy, umacniania pozycji na rynku poprzez nawiązywanie partnerstwa z podmiotami ekonomii społecznej, a także korzyści płynących ze współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami społecznym i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

Projekt realizowany „Ekonomia społeczna w biznesie” jest ze środków Województwa Łódzkiego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Centrum OPUS.

20 listopada 2015 r.


XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

19 listopada 2015 r.


„Statek Casablanca” w Wiśniowej Górze

Już 20 listopada 2015 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze (Gmina Andrespol) będzie można obejrzeć operetkę „Statek Casablanca”. Dla miłośników dobrej muzyki i niezapomnianych wrażeń zaplanowano znane, najpiękniejsze melodie z opretek: „Księżniczka Czardasza’, ‘Wiedeńska Krew”, „Wesoła Wdówka”, „Kwiat Hawaii”. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w GOK.

 

Plakat do pobrania tutaj.

13 listopada 2015 r.


Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2015 r. mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego świętowali 97. rocznicę odzyskania niepodległości. We wszystkich gminach wchodzących w skład Powiatu odbyły się uroczystości patriotyczne. W Koluszkach w uroczystej Mszy Świętej oraz uroczystości przy Pomniku Orła Białego udział wziął Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, który razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Sławomirem Sokołowskim i radnym Michałem Suwalskim, złożył wieniec okolicznościowy. W Bukowcu (Gmina Brójce) w uroczystościach upamiętniających odzyskanie niepodległości wzięła udział Wicestarosta Ewa Gładysz i radny Mirosław Sójka. Członkowie Zarządu Powiatu reprezentowali Władze Powiatu podczas uroczystości zorganizowanych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Małgorzata Lesiak wzięła udział w uroczystościach w Starych Skoszewach (Gmina Nowosolna). W Andrespolu przy Grobie Nieznanego Żołnierza kwiaty w imieniu Zarządu Powiatu złożyła Elżbieta Ciesielska. W Tuszynie w uroczystościach patriotycznych uczestniczył Grzegorz Busiakiewicz.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

12 listopada 2015 r.


Dzień Ziemniaka w Brójcach

7 listopada w Brójcach odbył się dziesiąty już „Dzień Ziemniaka”. Organizatorem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Brójec. We współpracę włączyli się: Wójt Gminy Brójce, Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach i druhowie OSP w Brójcach. Wspaniałą zabawę zapewniły piosenki, żarty, potrawy oraz konkurs kulinarny – wszystkie związane z ziemniakiem.

Stoły uginały się od przeróżnych ziemniaczanych specjałów, słodkości i przysmaków, przygotowanych przez gospodynie z terenu gminy Brójce, Andrespol i Nowosolna. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs „Smaki ziemniaka”. Pracom Jury przewodniczyła Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, a w jego skład weszli: Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni, Radosław Agaciak – Wójt Gminy Brójce, Konrad Kobus – Burmistrz Miasta Rzgowa, Mateusz Kamiński – Z-ca Burmistrza Rzgowa, Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca, Maciej Kokotek – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Oceniając walory smakowe, oryginalność doboru składników i estetykę podania dziewięciu zgłoszonych potraw, Jury przyznało I miejsce Danucie Burzyk za potrawę „Tort ziemniaczany”. II miejsce zajął Henryce Jedynak za potrawę „Beza ziemniaczana”, III miejsce – Katarzyna Górecka za „Pierogi z serem i szpinakiem”.

Wśród obecnych gości należy wymienić Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatę Kopczyńską-Żeno, radnego Mirosława Sójkę oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód Krzysztofa Błaszczyka.

12 listopada 2015 r.


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do dnia 20 listopada 2015 roku w formie pisemnej, osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pok. 809 lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego).

Szczegóły w treści ogłoszenia.

1. Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku.

2. Załącznik do ogłoszenia - formularz zgłoszeniowy

10 listopada 2015 r.


Informacja o wynikach konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", które zostały ogłoszone przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą Nr 442/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść informacji do pobrania tutaj.

10 listopada 2015 r.


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 11 ust. 6 i 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku, do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku" osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3,VIII piętro, pok. 809 lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 (o zachowaniu terminu decyduje data oraz godzina wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres organizacji składającej ofertę.

Szczegóły w treści ogłoszenia.

 

Dokumenty do pobrania

1) treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku,

2) załącznik nr 1 do ogłoszenia,

3) załącznik nr 2 do ogłoszenia,

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

6 listopada 2015 r.


Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo)
promującego Powiat Łódzki Wschodni!
Do wygrania 1.000,00 zł!

Starostwo Powiatowe w Łodzi ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Powiatu i będzie miał zastosowanie we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i identyfikacyjnych. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (pomniejszoną o stosowny podatek).

Prace konkursowe należy składać w terminie do 23 listopada 2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Prace konkursowe należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, piętro 8, pok. 809 lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r.


Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

22 października 2015 r.


Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Starosta Łódzki Wschodni informuje, że w dniu 23 października 2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” przyjętego przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 396/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie, tj. od dnia 2 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. nie wniesiono uwag, propozycji ani nie wyrażono opinii do projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”.

Wyniki konsultacji, wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz przedstawione Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

5 listopada 2015 r.


LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:
• w Łodzi w dniach 13 - 15 listopada przy hipermarkecie Carefour, ul. Przybyszewskiego 176/178 5

"Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 40 - 49 lub 70 - 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi" współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.

Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu Programów prosimy wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu: 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

2 listopada 2015 r.


Konkurs fotograficzny dla uczniów!

Samorząd I Liceum Ogólnokształcącego im H. Sienkiewicza w Koluszkach zaprasza uczniów wszystkich szkół z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w konkursie fotograficznym „Moje wspomnienie z wakacji”.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w formacie pocztówki (10x15 cm). Fotografie należy umieścić w kopercie (razem z kartką zawierającą imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz numer telefonu kontaktowego) i złożyć w sekretariacie I LO im. H. Sienkiewicza przy ul. Kościuszki 16 w Koluszkach w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze. Termin składania prac mija 10 grudnia 2015 roku.

Prace konkursowe muszą mieć formę wydruku na papierze fotograficznym lub odbitki fotograficznej. Organizatorzy przewidują dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie werdyktu nastąpi w trakcie X Wieczoru Gór i Przygody w sali gimnastycznej I LO w Koluszkach 11 grudnia 2015 roku (godz.16 –19), na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Imprezę objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala.

2 listopada 2015 r.


XVI Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego

23 października 2015 r. w Gminie Rozprza odbyła się ostatnia w tym roku konkurencja w ramach XVI Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego. Drużyny zmierzyły się w rzucie lotką, rzucie piłką do kosza, rzucie woreczkiem do celu oraz slalomie sprawnościowym. Podczas zmagań sportowych Powiat Łódzki Wschodni godnie reprezentowali nasi samorządowcy. W klasyfikacji kobiet I miejsce zajęła Agnieszka Klimek - Radna Gminy Nowosolna oraz Klaudia Zaborowska - Radna Rady Powiatu, która zajęła III miejsce. Natomiast Radny Rady Powiatu Mirosław Sójka zajął III miejsce w klasyfikacji mężczyzn. W punktacji podsumowującej wszystkie tegoroczne zmagania uczestników XVI Spartakiady Powiat Łódzki Wschodni zajął V miejsce, a III miejsce w klasyfikacji kobiet wywalczyła Klaudia Zaborowska.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

30 października 2015 r.


Dyrektorzy nagrodzeni przez Starostę

21 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni otrzymali z rąk Starosty Andrzeja Opali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział Członkowie Zarządu Powiatu. Nagrody przyznawane są raz w roku w dowód uznania za wzorowe wypełnianie obowiązków i osobiste zaangażowanie w rozwój placówek edukacyjnych.

 

Galeria do obejrzenia tutaj.

23 października 2015 r.


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 października 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r. w formie przyjmowania wniosków, uwag i opinii:

• pisemnie, na formularzu konsultacji, który należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90–954 Łódź lub bezpośrednio w Kancelarii Starostwa (p. 809, VIII piętro),

• w formie elektronicznej (zgodnie z formularzem konsultacji) na adres: ps@lodzkiwschodni.pl.

 

W przypadku organizacji pozarządowych, uwagi, wnioski i opinie mogą być wnoszone tylko przez osoby uprawnione do ich reprezentacji (zgodnie ze statutami organizacji).

Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu do urzędu po dniu 5 listopada 2015 r. nie będą rozpatrywane.


Do pobrania:

22 października 2015 r.


XIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

22 października 2015 r.


Powiat nawiązał współpracę z SuperDrob S.A.

21 października 2015 r. w łódzkiej siedzibie firmy SuperDrob S.A. reprezentująca Powiat Łódzki Wschodni Wicestarosta Ewa Gładysz podpisała list intencyjny dotyczący podejmowania wspólnych działań mających na celu rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu. Firmę SuperDrob S.A. reprezentował Wiceprezes ds. Operacyjnych Tadeusz Baranowski.

 

22 października 2015 r.


Bezpłatne warsztaty w ramach VII edycji Akademii Przedsiębiorcy

27 października, w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi (ul. Łąkowa 29), w godzinach 9.30 – 15.00, odbędą się bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców poświęcone tematyce środków unijnych i nowej perspektywie 2014-2020. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, które branże mogą liczyć na wsparcie, jakie zmiany zaszły w zasadach finansowania i jak się do nich przygotować. Organizatorzy zaplanowali panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz warsztat mający na celu zapoznanie uczestników ze sposobem wypełnienia wniosków o dofinansowanie unijne. Organizatorem Akademii Przedsiębiorcy jest Bank Zachodni WBK oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND.

 

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się na stronie: www.akademia-przedsiebiorcy.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 500 94 80.

 

20 października 2015 r.


LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:
• w Łodzi w dniach 19 - 20 października przy Centrum Handlowym Sukcesja, al. Politechniki 5
• w Koluszkach w dniu 23 października przy Komendzie Państwowej Strazy Pożarnej, ul. Słowackiego 28

"Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 40 - 49 lub 70 - 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi" współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.

Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu Programów prosimy wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu: 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

12 października 2015 r.


XIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 15 października 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

8 października 2015 r.


Powiatowa Impreza Sportowo – Rekreacyjno – Krajoznawcza
pn. „XI Rajd Pieszy
Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”

Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Powiatowej Imprezie Sportowo - Rekreacyjno - Krajoznawczej pn. „XI Rajd Pieszy Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”. Impreza odbędzie się w dniu 10.10.2015 r. (sobota) na terenie gminy Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim.

Rozpoczęcie na wszystkich trasach godz. 10.00. Trasa nr 1 – start przy Szkole Podstawowej w Lipinach (przy drodze krajowej nr 72). Trasa nr 2 – start z Kolonii Niesułków. 


Regulamin do pobrania tutaj.

8 października 2015 r.


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego celem zebrania uwag i opinii.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 października 2015r. do dnia 23 października 2015 r. w następującej formie:

• pisemnie, na formularzu zgłaszania uwag, który należy przesłać przesyłką pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90–954 Łódź lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi (p. 809, VIII piętro),

• drogą elektroniczną, wypełniając aktywny formularz zgłaszania uwag, udostępniony na stronie internetowej www.lodzkiwschodni.pl,

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełniony i zeskanowany formularz zgłaszania uwag (pobrany ze strony www.lodzkiwschodni.pl) należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: promocja@lodzkiwschodni.pl.

 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” z mieszkańcami Powiatu Łódzkiego Wschodniego mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Nie przedstawienie uwag w terminie do dnia 23 października 2015r. oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


Do pobrania:

25 września 2015 r.


Zawody Sportowo-Pożarnicze pod patronatem Starosty

20 września 2015 r. na stadionie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP i VII Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym roku w zawodach wzięło udział 18 drużyn. Rywalizowały one w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna OSP Wierzchy. Na miano najlepszej drużyny żeńskiej zasłużyły reprezentantki OSP Tuszyn. Wśród drużyn młodzieżowych zwyciężyły: drużyna chłopców z OSP Lipiny oraz drużyna dziewcząt z OSP Tuszyn. Zawody objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni. Obecni podczas zawodów Starosta Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz oraz Skarbnik Powiatu Barbara Ignatowska wręczyli zwycięskim drużynom puchary i medale ufundowane przez Zarząd Powiatu.

 

Pełna klasyfikacja drużyn jest zamieszczona na stronie www.kppspkoluszki.pl.

23 września 2015 r.


Sportowe powitanie jesieni na tuszyńskiej pływalni

20 września 2015 r. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie zorganizowało dla dzieci i młodzieży Imprezę Sportowo - Rekreacyjną „Na Spotkanie Jesieni”. Na pływalni „Oceanik” młodzi pływacy z terenu Powiatu rywalizowali w wielu konkursach i zawodach pływackich m.in. w wyścigach różnymi stylami, zabawie w korek oraz podwodnym torze przeszkód. Impreza została objęta patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, a medale młodym zwycięzcom wręczył Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Busiakiewicz.

 

23 września 2015 r.


XII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

18 września 2015 r.


Konferencja dotycząca profilaktyki nowotworowej
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

15 września 2015 r. Powiat Łódzki Wschodni wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym „Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” w województwie łódzkim zorganizował konferencję pt. „Jak uefektywnić profilaktykę raka szyjki macicy i raka piersi”. Konferencję zorganizowano dla przedstawicieli świadczeniodawców z terenu Powiatu reprezentujących placówki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wiodącym tematem było podniesienie poziomu profilaktyki cytologicznej i mammograficznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

 

16 września 2015 r.


Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Trwają zapisy do ogólnopolskiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. To już XVI edycja największego w Europie turnieju piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców w wieku do lat 8, 10 i 12. Nagrodą główną jest wyjazd na mecz Reprezentacji Polski. Mecze finałowe XVI edycji Turnieju zostaną rozegrane w maju 2016 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Zapisy na stronie www.zpodworkanastadion.pl trwają do 25 września 2015 r.

 

16 września 2015 r.


VIII Europejskie Forum Gospodarcze

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do udziału w Europejskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 r. w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź (ul. Łąkowa 29). Przewodnie hasło tegorocznej edycji Forum: „Wyzwania Europy – gospodarka, pieniądze, biznes”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.forum.lodzkie.pl.

10 września 2015 r.


WFOŚiGW zaprasza do udziału w konkursie
„Ekologiczny magister i doktor”

Od kwietnia trwa konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którego celem jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach: Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (kategorie: Nauki ekonomiczno-społeczne, Nauki przyrodnicze, Nauki techniczne). Do udziału w konkursie kwalifikują się prace magisterskie w następujących obszarach tematycznych: Systemy zarządzania środowiskowego, Zrównoważona energia, Smart Cities (Inteligentne Miasta), Ekologia stosowana (sozologia). W konkursie mogą również brać udział posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska. Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 82.500 zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.zainwestujwekologie.pl.

9 września 2015 r.


Dożynki Powiatowo - Gminne w Rzgowie

6 września 2015 r. mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego świętowali podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych. Tegoroczne powiatowe Święto Plonów zorganizowano wspólnie z Gminą Rzgów. Spod Urzędu Miejskiego w Rzgowie licznie zgromadzeni goście, zespoły artystyczne i poczty sztandarowe, prowadzeni przez rzgowską orkiestrę dętą, przeszli w uroczystym korowodzie do kościoła parafialnego. Tam pod przewodnictwem proboszcza ks. Krzysztofa Florczaka odprawiona została Msza Święta koncelebrowana, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe.

Po mszy orszak dożynkowy, objeżdżając Rzgów, dotarł do siedziby rzgowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie zgromadzeni goście, razem z licznie przybyłymi mieszkańcami gminy i powiatu, wzięli udział w dalszej części ceremoniału dożynkowego. Gospodarzami Dożynek byli Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala z Przewodniczącym Rady Powiatu Sławomirem Sokołowskim oraz Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Świerczyńskim. Otrzymali oni od Starostów Dożynek okazałe chleby dożynkowe. Obecni byli członkowie Zarządu Powiatu z Wicestarostą Ewą Gładysz, Radni Rady Powiatu, a także Radni Rady Miejskiej w Rzgowie. Wojewódzkie władze samorządowe reprezentował Przewodniczący Sejmiku Marek Mazur oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Joanna Andrzejewska. Obecni byli także Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Burmistrz Tuszyna Witold Małecki oraz Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak oraz Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak. Wojewodę Łódzkiego reprezentowała Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Elżbieta Kusideł. Licznie przybyli także przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Po części oficjalnej, podczas której panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rzgów wręczyły włodarzom tradycyjne wieńce dożynkowe, okraszając je dowcipnymi przyśpiewkami, wystąpiły zespoły artystyczne. Atrakcją Dożynek Powiatowych był występ Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Górali Czadeckich „Dolinianka” ze Starej Huty na Ukrainie, którego członkowie i opiekunowie zaprzyjaźnieni są ze Rzgowem. Na scenie wystąpiły ponadto: Amatorski Zespół Śpiewaczy „Bukowianki” z Brójec, Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” oraz rzgowski chór „Camerata”. Po występach wszyscy zgromadzeni biesiadowali jeszcze długo przy suto zastawionych stołach. Mimo deszczowej pogody nie zabrakło też chętnych do tańca przy muzyce, która grała do późnych godzina wieczornych.

Część oficjalną i artystyczną prowadził ze sceny Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rzgowie Wojciech Skibiński. Nad organizacją dożynek czuwali: Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Zastępca Burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński.

 

Fotoreportaż do obejrzenia tutaj.

8 września 2015 r.


Konferencja pt.
„Jak uefektywnić profilaktykę raka szyjki macicy i raka piersi”

W dniu 15 września 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi odbędzie się konferencja skierowana do dyrektorów i kierowników placówek AOS i POZ pt. „Jak uefektywnić profilaktykę raka szyjki macicy i raka piersi”, której organizatorem jest Powiat Łódzki Wschodni oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” w województwie łódzkim.

8 września 2015 r.


Impreza Sportowo - Rekreacyjna „Na Spotkanie Jesieni”

Informujemy, że Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie organizuje dla dzieci i młodzieży - mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego Imprezę Sportowo - Rekreacyjną „Na Spotkanie Jesieni”.

Impreza odbędzie się w dniu 20 września 2015 r. na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20.

Rozpoczęcie: godz. 15:00

Impreza została objęta patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.


Regulamin do pobrania tutaj.

7 września 2015 r.


Dożynki Gminne w Nowosolnej

30 sierpnia 2015 r. w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbyły się Dożynki Gminne. Podczas dożynek Powiat reprezentował Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Kopczyńska-Żeno oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Małgorzata Lesiak i Elżbieta Ciesielska. Wszystkich mieszkańców i gości powitał gospodarz dożynek – Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak.

Tradycyjnie już organizatorzy zapewnili świętującym wiele atrakcji. Poza tradycyjną częścią obchodów Święta Planów zgromadzeni mogli podziwiać m.in. wystawę zabytkowych maszyn rolniczych oraz okazałe wytwory tradycyjnego rękodzieła. Nie zabrakło też dobrej muzyki, przy której bawiono się do wieczora.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

4 września 2015 r.


Dożynki Gminne w Tuszynie

30 sierpnia 2015 r. rolnicy z Gminy Tuszyn świętowali zakończenie tegorocznych żniw. W uroczystościach uczestniczyło wielu znakomitych gości. Gospodarzem dożynek był Burmistrz Tuszyna Witold Małecki i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie Andrzej Małecki. Zarząd Powiatu reprezentowała Wicestarosta Ewa Gładysz. Obecni byli także Radni Rady Powiatu: Monika Oleksiewicz, Grzegorz Busiakiewicz, Piotr Busiakiewicz oraz Sylwester Golus. Podczas dożynek w Tuszynie świętowali ponadto: radni Rady Miejskiej w Tuszynie, księża z tuszyńskich parafii, Posłowie na Sejm RP Cezary Grabarczyk i Elżbieta Królikowska-Kińska, senator RP Ryszard Bonisławski, Jan Michalak (kierownik Biura Powiatowego ARiMR), Joanna Perek (przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi), Krzysztof Janaszkiewicz (przedstawiciel Rejonowego Zespołu Doradców Łódź Wschód.

Po uroczystej Mszy Świętej zgromadzeni licznie mieszkańcy i goście udali się na plac przy Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie, gdzie odbyły się uroczystości dożynkowe.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

4 września 2015 r.


Uczestnik WTZ w Koluszkach
najlepszym rzeźbiarzem w ogólnopolskim konkursie PFRON

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach kolejny raz brał udział w konkursie plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego odbyła się pod hasłem „Przyjaźń”. I nagrodę w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba zdobył uczestnik koluszkowskiego WTZ – Konrad Miazek za pracę zatytułowaną „Zaplątani w przyjaźni”. Za zajęcie I miejsca Laureat zdobył dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. złotych. Nagrodzony artysta wykonał pracę pod opieką instruktora – plastyka Małgorzaty Sadowskiej-Bowdziej.

Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali Konkursowej w teatrze „Och – Teatr” w Warszawie w dniu 8 października 2015 r.

 

1 września 2015 r.


Kolejne Międzynarodowe Targi Mody w Rzgowie

Paris Hilton będzie gościem specjalnym pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Mody - Fast Fashion – 28 sierpnia 2015 oraz Fashion Week Poland. Celebrytka pojawi się na pokazach mody polskich producentów, weźmie również udział w konferencji prasowej. Wieczorem podczas Afterparty wystąpi jako DJ. Będzie to niepowtarzalna okazja aby po raz pierwszy w Polsce zobaczyć DJ SET Paris Hilton. Targi odbędą się w dniach 28 – 30 sierpnia 2015 w Ptak Fashion City w Rzgowie.

Harmonogram III Edycji Międzynarodowych Targów Mody na stronie Ptak Fashion City.

 

27 sierpnia 2015 r.


Konferencja pt.
„ KARTA DUŻEJ RODZINY 2.0”

Zapraszamy do udziału w konferencji regionalnej pt. „KARTA DUŻEJ RODZINY 2.0” organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”.

Konferencja ma na celu spotkanie przedstawicieli samorządów, partnerów i członków dużych rodzin. To właśnie poprzez prezentację ich różnorodnych doświadczeń i opinii, możliwa jest obiektywna ocena rezultatów działań oraz wskazanie nowych kierunków rozwoju projektu Karta Dużej Rodziny.

Aby wziąć udział w konferencji wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą, faxem lub mailowo.

Formularz dostępny jest również w wersji on-line na stronie: wydarzeniakdr.pl

27 sierpnia 2015 r.


XV Wojewódzki Dzień Pszczelarza

W dniu 23 sierpnia 2015 r. w Tuszynie pszczelarze świętowali podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Starosta Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz, która była jednym z jurorów konkursu plastycznego i wręczyła nagrody jego zwycięzcom, Członek Zarządu Grzegorz Busiakiewicz oraz Radny Piotr Busiakiewicz. Władze samorządu gminnego reprezentowali Burmistrz Tuszyna Witold Małecki, Zastępca Burmistrza Maria Kopczewska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie Andrzej Małecki. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Bartłomieja Piotrowskiego, Archidiecezjalnego Duszpasterza Pszczelarzy ks. Wiesława Kamińskiego, a także Kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Elżbiety Kusideł.

Zebrani wysłuchali ciekawych wykładów dotyczących pszczół oraz obejrzeli występy artystyczne przygotowane przez młodzież z Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie Organizatorem tegorocznego Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza było Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tuszynie oraz MOK w Tuszynie. Obchody święta pszczelarzy objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni.


Zapraszamy do obejrzenia  galerii zdjęć.

26 sierpnia 2015 r.


Koncert Trzech Polskich Tenorów w Bedoniu

Wójt Gminy Andrespol i Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze zapraszają na Koncert Trzech Polskich Tenorów, który odbędzie się 29 sierpnia 2015 r. w Kościele parafialnym w Bedoniu o godz. 19.30. Dla mieszkańców naszego Powiatu wystąpią: Paweł Skałuba, Dariusz Stachura oraz Adam Zdunikowski. Wstęp wolny!


Plakat do pobrania tutaj.

24 sierpnia 2015 r.


Nie daj się oszukać – sprawdź paragon

Od lipca br. trwa kolejna akcja paragonowa prowadzona przez Ministerstwo Finansów oraz izby skarbowe, urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Akcja ma na celu przypomnienie, że posiadanie paragonu przynosi Konsumentom korzyści takie jak możliwość reklamacji towaru lub usługi, wspieranie uczciwej konkurencji, a ponadto przyczynia się do likwidacji tzw. „szarej strefy”. Główne hasło akcji – „Nie daj się oszukać – sprawdź paragon” ma również na celu przybliżenie negatywnego zjawiska jakim jest wprowadzenie do obrotu paragonów niefiskalnych.


Więcej informacji na temat akcji można uzyskać na stronie www Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew.

Plakat akcji do pobrania tutaj.

24 sierpnia 2015 r.


XI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

20 sierpnia 2015 r.


Zapraszamy do Tuszyna
na XV Wojewódzki Dzień Pszczelarza

W dniu 23 sierpnia 2015 r. w Tuszynie odbędzie się XV Wojewódzki Dzień Pszczelarza. To ważne dla wszystkich pszczelarzy wydarzenie objął patronatem Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala. Tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia Pszczelarzy będą miały następujący przebieg:


• godz. 10.30 - Msza Święta celebrowana w Kościele parafialnym w Tuszynie;
• godz. 11.45 – przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników do Miejskiego Ośrodku Kultury w Tuszynie (ul. Nowogrodzka 20A);
• godz. 12.15 – oficjalne otwarcie XV Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza;
• godz. 13.00 – wykład: Apiterpia;
• godz. 14.00 – wykład: Choroby pszczół;
• godz. 14.30 – część kulturalno – rozrywkowa (m.in. występy młodzieży z MOK w Tuszynie, konkursy plastyczne, wystawa sprzętu pszczelarskiego.

 

Regionalne Koło Pszczelarzy w Tuszynie oraz Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców i sympatyków pszczelarstwa.

19 sierpnia 2015 r.


LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:
• w Tuszynie w dniu 2 września przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Źródlana 29
• w Łodzi w dniach 7- 8 września przy hipermarkecie Carrefour, ul. Przybyszewskiego 176/178

"Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 40 - 49 lub 70 - 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.

Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu Programów prosimy wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu: 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

17 sierpnia 2015 r.


Audycje telewizyjne pt. ABC Pacjenta

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do oglądania audycji telewizyjnych pt. ABC Pacjenta przygotowanych specjalnie z myślą o pacjentach w naszym województwie. W 12-minutowym programie poruszamy najważniejsze problemy związane z bezpłatnym leczeniem u lekarza POZ, lekarza specjalisty, w szpitalu. Nasi eksperci, lekarze i pielęgniarki z renomowanych szpitali i poradni w Łódzkiem, podpowiadają, jak w porę wykryć groźne choroby.

Premierowy odcinek ABC Pacjenta można obejrzeć w każdą drugą sobotę miesiąca o 19.05 w TVP Łódź. Wrześniowy odcinek programu poświęcimy zasadom ubezpieczenia zdrowotnego, przypomnimy, że brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego może oznaczać duże wydatki, jeśli będziemy zmuszeni skorzystać z leczenia. Każda audycja tłumaczona jest na język migowy! Wszystkie dotychczasowe audycje można obejrzeć tutaj. Zapraszamy!

13 sierpnia 2015 r.


Informacja w sprawie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zespół Centrum Projektów Informatycznych poinformował o przerwie w dostępności systemu EPUAP od dnia 12.08.15 (środa) od godz. 20 do dnia 17.08.15 (poniedziałek). W tym czasie nie będą dostępne żadne usługi świadczone na platformie EPUAP i na platformach z nim związanych na których wymagane jest poświadczanie tożsamości profilem zaufanym.

10 sierpnia 2015 r.


LUX MED Diagnostyka zaprasza panie
na bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

• w Łodzi w dniach 25 - 28 sierpnia przy hipermarkecie Carrefour, ul. Przybyszewskiego 176/178

• w Koluszkach w dniu 25 sierpnia przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Słowackiego 28

• w Rzgowie w dniu 26 sierpnia przy Gminnej Przychodni Zdrowia, ul. Ogrodowej 11

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 40 - 49 lub 70 - 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi" współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.

Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl Na badania w ramach obu Programów prosimy wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu: 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

07 sierpnia 2015 r.


Święto Policji w Tuszynie

W dniu 24 lipca 2015 r. Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala wraz z Komendantem Powiatowym Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofem Dąbrowskim odznaczyli funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na terenie naszego Powiatu. Tegoroczne uroczystości związane ze Świętem Policji odbyły się w Komisariacie Policji w Tuszynie. Święto Policji jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla wszystkich policjantów, pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Podczas uroczystości odczytane zostały także rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne.

28 lipca 2015 r.


SPOTKANIE INFORMACYJNE
pn. "ŚRODA z FUNDUSZAMI
dla przedsiębiorstw na szkolenia"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach w dniu 5 SIERPNIA 2015R. W URZĘDZIE GMINY W BRZEZINACH (ul. Sienkiewicza 16A) organizuje BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE Z CYKLU "ŚRODA Z FUNDUSZAMI". Tym razem SPOTKANIE KIEROWANE JEST DO PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH WSPARCIEM Z ZAKRESU SZKOLEŃ.

Podczas spotkania, które poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020 dostępnych dla przedsiębiorców.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia nadsyłać można na adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl DO DNIA 4 SIERPNIA 2015 R. DO GODZ. 12.00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 31 54 LPI w Brzezinach

Program spotkania do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

23 lipca 2015 r.


X Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady X Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

23 lipca 2015 r.


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Informujemy, że w związku z pojawieniem się w ostatnim czasie w kraju wielu przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

Numery infolinii znajdują się na stronie internetowej: men.gov.pl.

20 lipca 2015 r.


Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków
w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Informujemy, że Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundacjabgk.pl

9 lipca 2015 r.Powrót na górę strony