Związek Powiatów Polskich Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Wschodniego
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

AKTUALNOŚCI

Praca przy kwalifikacji wojskowej

Starostwo Powiatowe w Łodzi poszukuje osoby do pracy przy zakładaniu ewidencji wojskowej do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. w terminie od 07.04 do 30.04 2015 r.

Warunki: wymagane ukończenie szkoły średniej (świadectwo). Szkolenie zostanie przeprowadzone w WKU w Łodzi, ul. 6-go sierpnia 104, w dniach 04-05.02.2015 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Bliższych informacji udziela p. Mirosław Nowicki, tel. 42 633-76-09.

23 stycznia 2015 r.


Spotkanie choinkowe
Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach

W dniu 9 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach zorganizowało spotkanie choinkowe w Sali Bankietowej "u Lenarta", którego celem było przybliżenie działalności organizacji ze szczególnym uwzględnieniem minionego roku kalendarzowego. Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Turek witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Zastępca Dyrektora RCPS w Łodzi Barbara Sidor-Pietras. Następnie Zastępca Prezesa Aleksandra Balcerak przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą różnych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie oraz wydatków w ramach pozyskanych środków z 1% podatku dochodowego (wpływy za rok 2013 wyniosły 24 975,70 zł). Wszystkie pozyskane fundusze przeznaczono wyłącznie na realizacje celów statutowych organizacji, dbając o oszczędne i racjonalne ich wykorzystanie.

W części artystycznej grupa teatralna "Tacy sami" złożona z uczniów SOSW w Koluszkach oraz podopiecznych Stowarzyszenia zaprezentowała spektakl "Jeż" o miłości rodzicielskiej. Przedstawienie było podziękowaniem dla wszystkich darczyńców za okazane serce i wsparcie finansowe. Następnie wodzirej rozgrzał muzycznymi rytmami wszystkich zebranych, a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości Pani Annie Lenart, rodzicom i specjalistom działającym w Stowarzyszeniu. Dziękuje również władzom powiatowym za podarowanie upominków niepełnosprawnym podopiecznym.

Zdjęcia z imprezy oraz szczegółowe informacje dotyczące Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej: www.koluszki.net.


22 stycznia 2015 r.


IV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady IV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

20 stycznia 2015 r.


Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2014 roku

Informujemy, że do końca lutego 2014r. uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m.in. stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Regulamin do pobrania

 

20 stycznia 2015 r.


Targi Eco-Fit w Ptak Fashion City
w dniach 17-18 stycznia 2015

Targi Eco-Fit jako pierwsze otworzą sezon imprez targowych w Ptak Fashion City w 2015 roku. Odbędą się 17–18 stycznia (sobota–niedziela) w godzinach 9:00–17:00 w obiekcie Ptak Outlet. Goście targów będą mieli okazję zapoznać się z ofertami ponad 60 wystawców. Wstęp na targi jest nieodpłatny. Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, m.in. porady dietetyczne, konsultacje kosmetologiczne, pokazy tańca i sztuk walki oraz stoiska ze zdrową i ekologiczną żywością.

Główną ideą Targów Eco Fit jest szeroko pojęta promocja zdrowego stylu życia, pielęgnacji urody i kondycji fizycznej. Dlatego na stoiskach zakupić będzie można zdrową żywność (w tym ekologiczną, organiczną) oraz naturalne kosmetyki. Nie zabraknie także produktów regionalnych, m.in. soków, serów, olejów, alkoholi, wędlin, kaw, herbat itp.

Udział w Targach Eco-Fit to doskonała okazja do skorzystania z konsultacji dietetycznych i kosmetycznych, porad trenerskich. To również szansa, by zainspirować się pokazami fitness, zumby i pokazami tanecznymi. Wystawcy przedstawią bogatą ofertę zarówno poradni dietetycznych, jak i ośrodków sportowych i rekreacyjnych, klubów fitness, ośrodków spa&wellness, szkół tańca. Na wszystkich zainteresowanych czekać będą porady z zakresu medycyny naturalnej, kosmetyków i naturalnych produktów leczniczych oraz suplementów diety.

Na specjalnie przygotowanych stoiskach zakupić będzie można: kosmetyki naturalne, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, odzież sportową i suplementy diety. Organizatorzy zadbali o możliwość dokonywania w tych dniach pomiaru poziomu cukru we krwi. Atrakcje czekają również na dzieci, które w czasie trwania targów będą miały okazję własnoręcznie przygotować naturalne lizaki i cukierki.

 

15 stycznia 2015 r.


Informacja na temat dostępności świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

Informujemy, że na dzień 5 stycznia 2015r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego wszystkie placówki udzielają świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: www.nfz-lodz.pl znajduje się aktualizowany na bieżąco wykaz placówek podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego.

Dodatkowe informacje na ten temat podmiotów realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz poradniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można uzyskać:
- pod całodobowym numerem telefonu infolinia 42 275 40 30
- dla ubezpieczonych spoza Łodzi numer telefonu 42 194 88 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00).

5 stycznia 2015 r.


III Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady III Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

24 grudnia 2014 r.


Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych
z terenu województwa łódzkiego

Europejski Fundusz Społeczny od kilku lat przyczynia się do rozwoju kraju, w tym wspierania działań na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. W związku z powyższym Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi w partnerstwie z Łowickim Stowarzyszeniem „Dać szanse” oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Wspólna Sprawa” zapraszają organizacje pozarządowe świadczące swoje usługi seniorom lub organizacje pozarządowe, w których działają seniorzy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego”.

W ramach projektu powstanie Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych, której głównym celem jest wzmocnienie potencjału III sektora, jako silnego partnera administracji publicznej i samorządowej województwa łódzkiego. Zrzeszone organizacje będą stanowiły silniejszy podmiot dbający o interesy jej członków poprzez rozwój sektora i wpływania na proces decyzyjny władz centralnych i samorządowych. Ponadto członkostwo w Sieci umożliwi wspólną realizację nowych inicjatyw oraz ułatwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań, w tym środków unijnych.

 

Dodatkowo w ramach udziału w Sieci dla jej członków dostępne będą:

 • udział w konferencjach i panelach eksperckich w ramach Sieci;
 • bezpłatne szkolenia, w tym m.in. współpraca w ramach sieciowania, zewnętrzne źródła finansowania, współpraca z administracją publiczną, liderzy lokalni;
 • bezpłatne doradztwo (prawne i księgowe);
 • wizyty studyjne.

Okres realizacji projektu od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.

 

Do projektu w ramach Sieci mogą przystąpić formalne (stowarzyszenia, fundacje, związki) i nieformalne (kluby, koła) organizacje pozarządowe, których siedziba mieści się i działa na terenie województwa łódzkiego. Rekrutacja trwa od 01.11.2014 r. – 30.12.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat spotkań i dokumentów rekrutacyjnych znaleźć można na stronie: www.ie.lodz.pl oraz w Biurze Projektu: Fundacja Studiów Europejskich- Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, pokój 209 (czynne pn.-pt.: 9.00-17.00, czw.10.00-18.00) oraz pod nr. tel. 42 29 10 325.

19 grudnia 2014 r.


Najnowszy numer Wiadomości już dostępny!

Kolejny numer Wiadomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest już dostępny na naszej stronie www. W bieżącym numerze znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące naszego Powiatu. Szczególnie polecamy artykuł dotyczący nowej ustawy o prawach konsumenta.

 

Aktualny numer Wiadomości jest dostępny tutaj.

Archiwalne wydania oraz formularz subskrypcji znajdą Państwo tutaj.

 

8 grudnia 2014 r.


Konferencja Aktywni Ekonomicznie Edycja 2014

Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES oraz Centrum Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS zapraszają na Konferencję pt. “Aktywni ekonomicznie – biznes w NGO” organizowaną w ramach projektu „Kompetentni i aktywni ekonomicznie”, współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, sala 104, I piętro w godz. 10.00-14.30. Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszeniowego mailem na adres eces@eces.pl lub faxem na nr 42 231-31-02 najpóźniej do 9 grudnia 2014r

Do pobrania program i formularz zgłoszeniowy.

8 grudnia 2014 r.


II Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady II Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

5 grudnia 2014 r.


Uwaga!

Informujemy, że Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej w kategorii mężczyzn, które miały odbyć się w dniu 29 listopada 2014r. zostaną rozegrane w dniu 6 grudnia 2014r.

Miejsce przeprowadzenia Mistrzostw oraz pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian tzn. impreza odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Długiem na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim. Rozpoczęcie godz. 9.30.

5 grudnia 2014 r.


Projekt "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"

Miasto Łódź (Lider Projektuj oraz Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. komandytowa (Partner Projektu) wspólnie realizują projekt outplacementowy "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób (zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy) zamieszkałych lub pracujących w województwie łódzkim do wymagań rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do czerwca 2015 r.

Więcej informacji do pobrania tutaj.

3 grudnia 2014 r.


Rada wybrała Zarząd Powiatu

W dniu 1 grudnia 2014 r. podczas sesji inaugurującej kadencję 2014 – 2018 Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego wybrali Zarząd Powiatu. Na stanowisko Starosty Łódzkiego Wschodniego Rada wybrała Andrzeja Opalę, a stanowisko Wicestarosty powierzyła Ewie Gładysz. Członkami Zarządu Powiatu zostali: Elżbieta Ciesielska, Małgorzata Lesiak oraz Grzegorz Busiakiewicz.

Ponadto Radni powierzyli funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomirowi Sokołowskiemu. Rada przychyliła się do wniosku nowego Przewodniczącego i funkcje Wiceprzewodniczących Rady będą pełnić Małgorzata Kopczyńska-Żeno oraz Zofia Sójka.

Po zakończonej Sesji ustępujący Starosta Piotr Busiakiewicz symbolicznie przekazał urząd nowo wybranemu Staroście Andrzejowi Opali.


Relacja fotograficzna do obejrzenia tutaj.

2 grudnia 2014 r.


IX Wieczór Gór i Przygody w I LO w Koluszkach

12 grudnia 2014 r. na godz. 16.00 uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach zapraszają na IX Wieczór Gór i Przygody. Dla wszystkich, którzy kochają podróże, a góry nade wszystko, będzie to wspaniała okazja, żeby posłuchać i zobaczyć ludzi mających szczęście do przygody. Zdobywców najbardziej fantastycznych ziemskich regionów – od urokliwej krainy fiordów, magicznych Bałkanów, Alp, egzotycznych zakątków Azji, aż po najwyższe góry świata. Podróżujących pieszo, rowerem, samochodem lub motocyklem!

O swoich podróżach opowiedzą: Joanna i Rafał Płosajczykowie - „W świecie Trolli”, Mariusz Kaczorowski & company - „Motocyklem przez Bałkany”, Michał Lewiak ,,Trzy razy Alpy”, Agnieszka Paź – Kerner „Nepal – z widokiem na Everest”, Piotr Zendeł - „Wszystkie smaki i zapachy Orientu - Wietnam”.

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego przez Samorząd Uczniowski I LO w Koluszkach.

1 grudnia 2014 r.


I Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łodzi, w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady I Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Postanowienie Komisarza Wyborczego tutaj.

Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

27 listopada 2014 r.


Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej

Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej.

Impreza odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Długiem na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim w dniach:
29.11.2014r. (sobota) dla kategorii mężczyzn
30.11.2014r. (niedziela) dla kategorii kobiet.

Rozpoczęcie godz. 9.30.

Regulamin do pobrania tutaj.

13 listopada 2014 r.


Uczeń z Koluszek wśród 500 najlepszych młodych logistyków w Polsce

Ponad pół tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sukcesem przeszło szkolne eliminacje w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym gronie znalazł się uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.


Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział niemal 7,5 tys. uczniów z 285 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W zawodach drugiego stopnia weźmie udział 515 olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25 pytań testowych, dotyczących gospodarki zapasami oraz ogólnej wiedzy logistycznej.

7 listopada 2014 r.


Szkolenie z zakresu czynności kontrolnych
w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu czynności kontrolnych w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. Szkolenie poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego województwa łódzkiego (powiatów: brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego, pabianickiego).

Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2014 r.(tj. poniedziałek) w godzinach 09.00 – 16.00. w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny – sala konferencyjna (parter)

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl do 7 listopada 2014r. do godz. 10.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 874 31 54, 46 816 68 17.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!"


Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

4 listopada 2014 r.


LI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady LI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

3 listopada 2014 r.


Certyfikaty „Rodzina ma głos!”

30 października 2014 roku Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz oraz Wicestarosta Marek Jarzębski otrzymali z rąk Wojewódzkiego Pełnomocnika Kampanii „Rodzina ma głos!” Michała Owczarskiego certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Certyfikaty, przyznawane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, jako potwierdzenie dotychczasowej działalności uhonorowanych na rzecz poprawy sytuacji rodzin. Certyfikaty są jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie.

3 listopada 2014 r.


Uczniowie ZSP 1 w Koluszkach o dobrych manierach

29 października uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne pt.: „Poczuj bluesa w kaktusach dobrych manier”. Tematem przedstawienia były obyczaje panujące wśród młodzieży w kontaktach pomiędzy dziewczętami i chłopcami. Ciąg sytuacji zaczerpniętych z codziennego życia, prezentujących dobre maniery lub ich karygodne lekceważenie, przerywany był popularnymi piosenkami w wykonaniu uczniów.

Gościem specjalnym tej wyjątkowej imprezy był światowej sławy tenor Romuald Spychalski, który po występie uczniów wykonał kilka utworów klasycznych o tematyce miłosnej. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Wicestarosta Marek Jarzębski oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Iwona Walter – Wisiałkowska.

3 listopada 2014 r.


Bezpłatne spotkanie dla liderów społecznych z terenów wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne spotkanie dla liderów społecznych z obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada br. w Łodzi w mHotel, ul. św. Teresy 111.

Aby wziąć udział w konferencji należy w terminie do dnia 29 października br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: rekrutacja@szkoleniaue.pl.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowe tu: www.ngo.lodzkie.pl

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z p. Anitą Nastawską tel. 514-362-642


24 października 2014 r.


L Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 23 października 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady L Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

20 października 2014 r.


Bezpłatne szkolenie pn. "Jak poprawnie opisywać i korygować dokumenty finansowe w ramach programów NSS?"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: „Jak poprawnie opisywać i korygować dokumenty finansowe w ramach programów NSS?”, które odbędzie 30 października 2014 r. w Urzędzie Gminy w Brzezinach. Szkolenie poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego (powiatów: brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego, pabianickiego).

Szkolenie odbędzie się w godzinach 08.30-15.30. Miejsce – Urząd Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny – sala konferencyjna (parter budynku)

Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres email: LPIBrzeziny@lodzkie.pl do dnia 27 października 2014 r. do godz. 14.00

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy,
- program szkolenia

16 października 2014 r.


Informacja o wynikach konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", które zostały ogłoszone przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą Nr 2091/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść informacji do pobrania tutaj.

13 października 2014 r.


Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni składam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych i osobistych, aby podejmowany przez Państwa trud w pracy z uczniami był źródłem satysfakcji i społecznego uznania

 

Z wyrazami szacunku

Starosta Łódzki Wschodni

Piotr Busiakiewicz

 

13 października 2014 r.

 


W dniu 10 listopada 2014 r.
Starostwo Powiatowe w Łodzi
będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty nr 21/2014 z dnia 11 marca 2014 r. dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3, oraz w jednostkach zamiejscowych Starostwa w Koluszach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach. Dzień wolny wyznaczony został w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.

10 października 2014 r.


Akcja Kluby Sportowe Orange

Informujemy o możliwości przystąpienia do organizowanej przez Orange S.A. ogólnopolskiej akcji społecznej, wspierającej działalność lokalnych klubów sportowych oraz klubów sportowych powstałych w związku z realizacją Programu.

Program ma na celu rozwój dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, lekkoatletyka.

Zgłoszenia do udziału w Programie można dokonać wyłącznie w terminie do dnia 31 października 2014 r. do godziny 23:59:59

Więcej informacji oraz przewodnik po Programie można znaleźć na stronie internetowej: www.klubysportoweorange.pl

Pytania można kierować także na adres e-mail: info@klubysportoweorange.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 510-555-666 (aktywny w dni robocze w godzinach 9.00-17.00).

8 października 2014 r.


Europejskie Forum Gospodarcze

Informujemy, że w dniach 14 – 15 października 2014 r. w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbędzie się VII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2014, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

W ramach Forum osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział m.in. w panelu „Edukacja zawodowa w wymiarze europejskim”, który odbędzie się w dniu 15 października 2014 r. w godz. 9:00 – 14:00.

Do pobrania:
- baner EFG 2014
- zaproszenie Marszałka do wzięcia udziału w panelu
- harmonogram panelu Edukacja zawodowa w wymiarze europejskim

2 października 2014 r.


JESTEŚ WIDOCZNY - JESTEŚ BEZPIECZNY!
Kolejne odblaski dla mieszkańców Powiatu

W dniu 30 września 2014 r. Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz oraz Wicestarosta Marek Jarzębski przekazali ponad 600 sztuk materiałów odblaskowych dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Z rąk Starostów materiały odebrał Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Dąbrowski.

Już w 2008 roku obecne władze Powiatu rozpoczęły starania o podniesienie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez używanie przez nich elementów odblaskowych. Działania Powiatu zainaugurował program promujący bezpieczeństwo na drogach „Jestem Widoczny – Jestem Bezpieczny”, w ramach którego przez ponad 2 miesiące TVP3 emitowała spot propagujący bezpieczeństwo na drogach. Ponadto organizowano spotkania w szkołach i rozdawano elementy odblaskowe. Na przestrzeni dwóch kadencji władze Powiatu zakupiły i przekazały mieszkańcom ponad 10 tys. sztuk materiałów odblaskowych.

Jak zaznaczył Starosta Piotr Busiakiewicz, dopiero po 6 latach starań władz Powiatu Łódzkiego Wschodniego o poprawę bezpieczeństwa pieszych, problem został dostrzeżony i udało się Posłom na Sejm RP uchwalić przepisy nakładające na pieszych obowiązek używania odblasków poza terenem zabudowanym po zmroku.


Zachęcamy do obejrzenia archiwalnych materiałów wideo tutaj.

1 października 2014 r.


TAK dla szczepień

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnym wykładzie „Tak dla szczepień”, który odbędzie się w ramach cyklu „Spotkania ze Zdrowiem”.

Wykład odbędzie się w dniu 2 października 2014r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 42 253-63-01 lub mailowo: redakcja@pis.lodz.pl.

Szczegółowe informacje: www.pis.lodz.pl

Do pobrania: zaproszenie i program spotkania.

29 września 2014 r.


Piknik Europejski 2014

Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi zaprasza na Piknik Europejski, który odbędzie się 26 września 2014 roku (piątek) w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264. Rozpoczęcie Pikniku o godz. 14.00. W programie m.in. pokazy organizowane przez policję i straż pożarną dogoterapia, bezpłatne pomiary ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi, pokazy ratownictwa medycznego, bezpłatne porady prawne oraz warsztaty upcyclingu. Dla dzieci przewidziano kącik zabaw oraz quizy.

23 września 2014 r.


XLIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 25 września 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

22 września 2014 r.


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu Współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 22 września 2014r. do 6 października 2014r. w formie przyjmowania wniosków, uwag i opinii:

- na piśmie na formularzu konsultacji, który należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź lub bezpośrednio w Kancelarii Starostwa (p. 809, VIII piętro),

- w formie elektronicznej (zgodnie z formularzem konsultacji) na adres: ps@lodzkiwschodni.pl.

W przypadku organizacji pozarządowych, uwagi, wnioski i opinie mogą być wnoszone tylko przez osoby uprawnione do ich reprezentacji (zgodnie ze statutami organizacji). Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu do urzędu po dniu 6 października 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Materiały do pobrania tutaj

18 września 2014 r.


Festiwal Zdrowia w Tuszynie

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie zaprasza na imprezę pod nazwą "Festiwal Zdrowia", która odbędzie się 20 września na terenie MOK w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20a

Sczegóły imprezy tutaj.

16 września 2014 r.


Powiatowa Impreza Sportowo – Rekreacyjno – Krajoznawcza pn.
„X Rajd Pieszy Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”

Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Powiatowej Imprezie Sportowo - Rekreacyjno - Krajoznawczej pn. „X Rajd Pieszy Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”. Impreza odbędzie się w dniu 4.10.2014r. (sobota) na terenie gminy Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim.

Rozpoczęcie godz. 10.00.

Regulamin do pobrania tutaj.

11 września 2014 r.


Impreza Sportowo – Rekreacyjna ,,Na Spotkanie Jesieni”

Zapraszamy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do udziału w organizowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie Imprezie Sportowo – Rekreacyjnej „Na Spotkanie Jesieni”.

Impreza odbędzie się w dniu 21 września br. na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie w godzinach 16.00 – 18.00.

Impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Regulamin do pobrania tutaj.

11 września 2014 r.


Powiatowe Święto Plonów 2014

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne odbyły się w niedzielę 7 września 2014 roku w Kruszowie (Gmina Tuszyn). Tradycyjnie obchody Święta Plonów rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Św. Witalisa w Tuszynie koncelebrowana w intencji dziękczynnej za obfitość plonów, podczas której ofiarowane zostały wspaniałe wieńce z pierwocin tegorocznych zbiorów.

Po mszy barwny korowód wyruszył do Kruszowa, gdzie podczas oficjalnej części ceremoniału dożynkowego zaproszeni goście otrzymali tradycyjne chleby i kosze dożynkowe. Władze Powiatu reprezentował Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Włodzimierz BerezińskiJarosław Sobieszek. Podczas dożynek wystąpili m.in.: Orkiestra Dęta z Tuszyna, Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszowa, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Bukowiaczek”. Nie zabrakło również licznych konkursów przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy bawili się doskonale do późnych godzin wieczornych.


Obszerna relacja fotograficzna do obejrzenia tutaj.

Podziękowanie za udział w Narodowym Czytaniu tutaj.

9 września 2014 r.


Narodowe Czytanie 2014 w Tuszynie

W sobotę 6 września 2014 roku w Parku Miejskim w Tuszynie miłośnicy Trylogii Henryka Sienkiewicza spotkali się, aby spędzić czas na wspólnej lekturze tego wspaniałego dzieła. Tegoroczne Narodowe Czytanie w Tuszynie rozpoczął Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz. Następnie fragmenty „Potopu" czytali m.in. Burmistrz Tuszyna Witold Małecki, a także nauczyciele i uczniowie tuszyńskich szkół oraz wielu zaproszonych gości.


Zachęcamy do obejrzenia reportażu fotograficznego tutaj.

9 września 2014 r.


Bezpieczne grzybobranie

Informujemy, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi organizuje cykl wykładów „Spotkania ze Zdrowiem”. Pierwszy wykład, pt. „Bezpieczne grzybobranie”, połączony będzie z ekspozycją grzybów i odbędzie się 8 września 2014 r. w siedzibie WSSE w Łodzi. Wygłosi go grzyboznawca z WSSE w Łodzi. Na zakończenie spotkania goście będą mieli możliwość zadawania pytań związanych z tematyką grzybów.

Ideą „Spotkań ze Zdrowiem” jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia.

Do pobrania: program spotkania i karta zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy na wykład inaugurujący cykl.

4 września 2014 r.


Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne

Zapraszamy do udziału w tegorocznym powiatowym Święcie Plonów, które Powiat Łódzki Wschodni współorganizuje z Gminą Tuszyn. W niedzielę 7 września 2014 roku Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne rozpoczną się Mszą Świętą odprawioną o godz. 14.00 w kościele św. Witalisa w Tuszynie. Następnie korowód dożynkowy przejedzie do Kruszowa, gdzie o godz. 15.30 na placu przy OSP w Kruszowie rozpocznie się ceremoniał dożynkowy. Następnie w części artystycznej wystąpią artyści z terenu Powiatu, a po niej rozpocznie się zabawa taneczna.

3 września 2014 r.


Narodowe Czytanie - Sienkiewicz w Tuszynie

W sobotę 6 września 2014 roku o godz. 11.00 w Parku Miejskim w Tuszynie rozpocznie się Narodowe Czytanie. W tym roku zaproszeni goście będą czytać "Trylogię" Henryka Sienkiewicza. Wśród lektorów będzie także Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w tym ważnym wydarzeniu, dzięki któremu przypomniane zostanie wspaniałe dzieło polskiej literatury. Każdy, kto przyniesie ze sobą książkę Henryka Sienkiewicza, będzie miał okazję opieczętować ją pamiątkowym stemplem wydanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

3 września 2014 r.


XLVIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

26 sierpnia 2014 r.


Bezpłatne szkolenia dla liderów społecznych z obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Informujemy, że w miesiącu wrześniu br. odbędzie się organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego cykl szkoleń dla liderów społecznych z obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Celem cyklu szkoleń jest:

 • podniesienie kompetencji lokalnych liderów w zakresie działań oddalonych na terenach wiejskich województwa łódzkiego
 • wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich
 • aktywizacja działań oddalonych na terenach wiejskich
 • aktywizacja mieszkańców wsi, rozwijanie przedsiębiorczości na wsi
 • integracja środowiska lokalnych liderów z trenerów wiejskich województwa łódzkiego.

Rekrutacja na szkolenia została przedłużona do dnia 27 sierpnia 2014r.

Więcej o programie szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: www.ngo.lodzkie.pl.


25 sierpnia 2014 r.


UWAGA! Barszcz Sosnowskiego

W związku z informacjami o przypadkach poparzenia mieszkańców Łodzi i woj. łódzkiego Barszczem Sosnowskiego publikujemy ulotkę dotyczącą biologii, szkodliwości i zwalczania tej groźnej i uciążliwej rośliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dodatkowo podajemy również adres strony internetowej www.barszcz.edu.pl pod którym Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zamieściła raport dotyczący wytycznych do zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Ulotka w formacie pdf do pobrania tutaj.

19 sierpnia 2014 r.


Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Od dnia 1.09.2014 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wznawia ruch kolejowy na szlaku Łódź Widzew – Zgierz zawieszony od 1 czerwca 2013 r. z powodu rewitalizacji linii. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. uruchamia 12 par pociągów kursujących w relacji Łódź Widzew – Zgierz – Łódź Widzew. Na trasie linii, w obszarze miasta Łodzi, znajdują się cztery przejazdy bez rogatek i samoczynnej sygnalizacji świetlnej ostrzegającej o nadjeżdżającym pociągu zlokalizowane na ul. Henrykowskiej, ul. Kasztelańskiej, ul. Świtezianki i ul. Łozowej.

Zwracamy uwagę wszystkim kierowcom i pieszym korzystającym z wyżej wymienionych przejazdów na konieczność zachowania szczególnej ostrożności, gdyż po rewitalizacji linii maksymalna prędkość pociągów została podniesiona do 100 km/h.

12 sierpnia 2014 r.


Zakwity glonów

Utrzymujące się wysokie temperatury w zbiornikach wodnych sprzyjają zakwitowi glonów, których obecność (głównie sinic) może powodować, iż przedostające się do wody toksyny są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina, iż w przypadku występowania zakwitów glonów kąpiel w zbiornikach wodnych jest zakazana. Osoby chcące dowiedzieć się więcej na temat zakwitu glonów mogą odwiedzić stronę www.sinice.pl.

12 sierpnia 2014 r.


Mikrodotacje dla młodych organizacji

Mikrodotacje w wysokości do 5000,00 zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na rzecz lokalnych społeczności.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. w ramach programu "Grant na lepszy start" ruszył konkurs, w którym młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą uzyskać wsparcie finansowe w postaci dotacji.

Realizatorami konkursu są Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM w partnerstwie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego.

Wnioski można składać do dnia 15 września 2014 r. Więcej informacji w załączniku oraz na stronie internetowej: www.grantnalepszystart.pl

1) Szkolenia dla liderów z obszarów wiejskich - więcej informacji tutaj.

2) Projekt "Grant na lepszy start" - także dla grup nieformalnych! - więcej informacji tutaj.

3) Zgłszanie zarysów projektów kulturalnych jakie ngo planują realizować w latach 2014-2020 do 12.09 - tutaj.

06 sierpnia 2014 r.


Afrykański pomór świń

W związku z potwierdzeniem się doniesień o obecności ognisk afrykańskiego pomoru świń oraz wprowadzeniem do obrotu wędlin, w których stwierdzono obecność wirusa ASFV na terenie Federacji Rosyjskiej, informujemy za Głównym Lekarzem Weterynarii o konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pomoru. Informacja powyższa skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu, których zachęcamy do zapoznania sięz załącznikami. Hodowcy trzody chlewnej oraz osoby zamierzające przekroczyć granice kraju winny na bieżąco śledzić komunikaty Głównej Inspekcji Weterynarii w Warszawie publikowane na stronie www.wetdiw.gov.pl lub zasięgać informacji Głównego Lekarza Weterynarii poprzez uruchomiony telefon informacyjny - 22 623 10 65.

Załączniki:

Pismo Wojewody Łódzkiego

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Informacja dla myśliwych i leśników

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską

06 sierpnia 2014 r.


II edycja akcji ekologicznej „Stań po Zielonej Stronie Mocy”

W okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 15 czerwca 2014 r. odbywała się II edycja akcji ekologicznej pod nazwą „Stań po Zielonej Stronie Mocy" zorganizowana przez firmę Slam Poland Sp. z o.o. , którą honorowym patronatem objął Starosta Łódzki Wschodni. Akcja polegała na zbiórce płyt CD/DVD, opakowań po płytach, kasetach, baterii, zużytych telefonów komórkowych, ładowarek do telefonów, kabli, słuchawek.

W akcji wzięło udział 5 placówek edukacyjnych (1 326 uczniów) z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, tj:

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koluszkach,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koluszkach,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie,

- Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.

Uczniowie z terenu naszego powiatu uzbierali 690,43 kg odpadów. Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji zebrali łącznie 128 495,37 kg odpadów, z czego w województwie łódzkim zebrano 26 704,22 kg odpadów. Zwycięskie miejsca zajęły następujące szkoły:

I miejsce - Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie (klasa IIIa),

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie (klasa Va),

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie (klasa IIIa).

30 lipca 2014 r.


XLVII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

17 lipca 2014 r.


Nowa ustawa o zbiórkach publicznych!

18 lipca 2014 roku wejdzie w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa ona dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Istota wprowadzanych zmian:

• Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne

• Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.

• Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.

• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.

• Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

• Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

• nowych zasadach zbiórek – na http://mac.gov.pl/zbiorki

• pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach - http://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,

• zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: http://mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.

• tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

8 lipca 2014 r.


Starosta odznaczony!

Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz otrzymał Odznaczenie "Za Zasługi dla Kolarstwa Polskiego" przyznane przez Polski Związek Kolarski. Uroczystość odbyła się podczas otwarcia 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności i Olimpijczyków" w dniu 2 lipca 2014 r. w Łodzi.

Odznaczenie przyznawane jest za szczególne zasługi dla kolarstwa polskiego. Starosta otrzymał odznaczenie w szczególności za wieloletnie zaangażowanie w organizację Miedzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności i Olimpijczyków" na terenie Gminy Tuszyn.

 

4 lipca 2014 r.


KOMUNIKAT

Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

 1. W przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia
 2. W przypadku modułu II – do dnia 30 września

danego roku realizacji programu.


Aktualna podstawa realizacji programu to: uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego jednolity tekst stanowi załącznik do uchwały 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014r.

1 lipca 2014 r.


STOP NISKIEJ EMISJI – czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze

Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS realizuje projekt edukacyjny, dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „STOP NISKIEJ EMISJI – czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze”.

Więcej informacji na temat tego konkursu można znaleźć na stronie internetowej: smog.helios-edukacja.pl.


Do pobrania:
informacja prasowa dotycząca projektu

1 lipca 2014 r.


Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Plażowej Piłce Siatkowej

Zapraszamy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do udziału w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej. Impreza organizowana przez Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” odbędzie się w dniu 5 lipca br. na terenie „Hotelu nad Mrogą” w Rochnie.

Więcej informacji oraz dokonać zgłoszenia można:

Zgłoszenia można dokonać również w dniu Mistrzostw.

Regulamin do pobrania tutaj.

30 czerwca 2014 r.


UWAGA

Z dniem 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany związane z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przepisy dotyczące kart parkingowych wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2013 r., poz. 1446) będą obowiązywać od 1 lipca 2014r.


Od dnia 01.07.2014 organem wydającym kartę parkingową dla mieszkańców i instytucji z terenu powiatu łódzkiego wschodniego będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

     Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
     al. Piłsudskiego 133 d
     tel. 42 676 48 34


Art. 6.
Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.


Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pcpr.samorzady.pl.

26 czerwca 2014 r.


Konkurs „Ekobelfry”

Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi już po raz czwarty ogłosił Konkurs „Ekobelfry”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska.

Więcej informacji na temat tego konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl.


Do pobrania:
- Regulamin IV edycji Konkursu „Ekobelfry 2014”
- karta zgłoszeń w kategorii Ekobelfer
- karta zgłoszeń w kategorii Ekoszkoła
- plakat konkursu

23 czerwca 2014 r.


XLVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

18 czerwca 2014 r.


Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

W związku z realizacją Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii będą mogły wykonać takie badanie bezpłatne. Pozostałe kobiety (nie młodsze niż w wieku 35 lat) będą mogły wykonać badania za okazaniem skierowania i uiszczeniem opłaty (badanie nie jest refundowane przez NFZ).

Badania wykonywane będą w mammobusie, który będzie do dyspozycji Pań:

 • 24 czerwca – siedziba OSP w Brójcach, Brójce 39B,
 • 22-23 lipca – przy Sali Bankietowej „LaPerle” (drogeria „Jaśmin”), ul. Tuszyńska 5
 • 17 lipca – siedziba OSP w Tuszynie, ul. Źródlana 29.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się pod numerem tel. 58/ 666-24-44 (centrum telefoniczne czynne jest przez 7 dni w tygodniu) lub dokonanie rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.mammo.pl.

18 czerwca 2014 r.


Nowe Lokalne Punkty Informacyjne
w Bełchatowie i Brzezinach

Poszukujesz informacji z zakresu Funduszy Europejskich na terenie województwa łódzkiego? Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do Lokalnych Punktów Informacyjnych w Bełchatowie i Brzezinach oraz do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi będących częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Dla Państwa wygody oraz zapewnienia jednolitości przekazywanych informacji uruchomiono dwa punkty na terenie województwa łódzkiego działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zapytania do PIFE można kierować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź zgłosić się osobiście do siedziby Punktu. Wszystkie świadczone usługi są bezpłatne.

Już wkrótce otwarcie kolejnych Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łowiczu i Sieradzu.

 

LPI w Brzezinach (zasięg działania LPI - powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski): ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny,

tel.: 46 874 31 54 oraz 46 816 68 17

e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

 

LPI w Bełchatowie (zasięg działania LPI - powiat bełchatowski, opoczyński piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski):

ul. Kościuszki 15A, 97-400 Bełchatów

tel.: 44 633 05 13 oraz 44 633 34 63

e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

 

Aby ułatwić Państwu kontakt z siecią PIFE ujednoliciliśmy adres email do GPI w ŁodziGPILodz@lodzkie.pl

Wszystkie punkty czynne są w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.

17 czerwca 2014 r.


Marsz dla Życia i Rodziny w Koluszkach

1 czerwca 2014 r. w Koluszkach zorganizowano Marsz dla Życia i Rodziny połączony z Festynem Rodzinnym. Marsz i Festyn objął patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Piotra Busiakiewicza. W tym ważnym wydarzeniu wzięło udział wiele rodzin nie tylko z Koluszek, ale również z terenu Powiatu.

Po zakończeniu Marszu, jego uczestniczy wzięli udział w Festynie Rodzinnym, w ramach którego zorganizowano wiele konkursów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi m.in. przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

9 czerwca 2014 r.


Zmagania Najsilniejszych w Tuszynie

W dniu 1 czerwca 2014 r. w Tuszynie odbyły się Mistrzostwa Polski STONG MAN organizowane przez tuszyński Klub Sportowy Fenix Team. Jednym z Partnerów zawodów był Powiat Łódzki Wschodni. Na mistrzostwa z całej Polski zjechali najlepsi zawodnicy tej popularnej dyscypliny.

W tym roku sędzią głównym był Mariusz Pudzianowski – światowej sławy siłacz, a zawody prowadził Lubomir Libacki. Zmagania zawodników obserwowali licznie przybyli widzowie.

Najwyższe miejsce na podium zajął Michał Kopacki reprezentujący Klub Sportowy Fenix Team z Tuszyna. Za nim uplasowali się kolejno: Mateusz Ostaszewski (Wejherowo), Bartłomiej Grubba (Słupsk), Adam Żuchowski (Łódź), Przemysław Ciechanowski (Zgierz) oraz Sławomir Rawiński (Tarnów). Panu Michałowi - mieszkańcowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego - serdecznie gratulujemy!

Krótka relacja z Mistrzostw do obejrzenia tutaj.

9 czerwca 2014 r.


Informacja

Informujemy, że w związku z powodzią na terenie Republiki Serbii, Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii przygotowało instrukcję dla instytucji oraz osób prywatnych, które są zainteresowane udzieleniem pomocy humanitarnej w postaci leków i wyrobów medycznych. Instrukcja oraz dodatkowe informacje do pobrania tutaj.

29 maja 2014 r.


Akcja „Sprzęt za sprzęt”

Informujemy o możliwości przystąpienia przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej), wpisane do Ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego do akcji „Sprzęt za sprzęt” prowadzonej przez Fundację „Zaraz Wracam”.

Akcja polega na organizowaniu w klubach sportowych zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Odpady zebrane przez kluby sportowe zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez Fundację, a następnie przeliczone na punkty, które kluby mogą wymienić na sprzęt sportowy.

Regulamin oraz więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.zarazwracam.pl.

28 maja 2014 r.


Absolutorium dla Zarządu Powiatu

W dniu 22 maja 2014 roku podczas XLV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Radni głosowali nad absolutorium dla Zarządu Powiatu. Po przyjęciu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego Radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu. Rada w ten sposób wyraziła swoją pozytywną opinię o pracy obecnego Zarządu, kierowanego przez Starostę Piotra Busiakiewicza.

Z pozostałych uchwał, przyjętych podczas tej ważnej Sesji, należy wymienić uchwałę dotyczącą zakupu samochodu ratownictwa ekologicznego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2013 roku z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013”.

Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz wszystkim osobom realizującym budżet Powiatu w 2013 roku – gratulujemy!

26 maja 2014 r.


XVII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, rozpoczęła nabór projektów do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Wnioski konkursowe można składać do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30 na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Polski Produkt Przyszłości.

Więcej informacji na strone internetowej www.ppp.pi.gov.pl.

23 maja 2014 r.


Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Łódzkiego

W ramach projektu "III sektor dla Polski", koordynowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, polski sektor pozarządowy wypracowuje swoją strategię rozwoju. W każdym województwie organizacje dyskutują na tematy mające wpływ na przyszłość sektora. Powstały w ten sposób materiał zostanie połączony w jedną wizję rozwoju, a następnie przedstawiony na konferencji we wrześniu 2015 roku.

W związku z tym organizator Forum – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” – zaprasza sto osób - liderów, członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych do udziału w I Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Forum odbędzie się w dniach 4-5.06.2014 r. w Łodzi, w Hotelu Boutique, al. Piłsudskiego 10/14.

Zgłoszenia do udziału w FIP przyjmowane są do 30 maja za pośrednictwem strony internetowej: wojewodztwolodzkiefip.evenea.pl, mailem (tylko przez wypełniony formularz z załącznika): mnowakowska@opus.org.pl lub faksem: 42 231-31-02.

Liczy się kolejność zgłoszeń, o udziale w FIP decyduje mailowe lub telefoniczne potwierdzenie od organizatora.

Forum zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

20 maja 2014 r.


Impreza Sportowo – Rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do udziału w organizowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie Imprezie Sportowo – Rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka.

Impreza odbędzie się w dniu 1 czerwca br. na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie w godzinach 12.00 – 14.00.

Impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Regulamin do pobrania tutaj.

20 maja 2014 r.


XLV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 22 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

Uzupełnienie do porządku obrad do pobrania tutaj.

13 maja 2014 r.


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XXV/367/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 października 2012 r.

Załącznik 1: Uchwała Nr XLIV/624/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Załącznik 2: Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6 maja 2014 r.


 

Uprzejmie informujemy, iż 1 kwietnia 2014 roku zostało otwarte Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu w prowincji Syczuan w ChRL, które znajduje się w Centrum Innowacji UE (EUPIC) będącej kompleksową platformą służącą utrzymaniu współpracy handlowej, inwestycyjnej i technologicznej pomiędzy UE a Chinami. Województwo łódzkie otworzyło Biuro w Chinach ponieważ:

• jest to najlepszy sposób torowania drogi dla przedsiębiorców z Europy

• wsparcie władz otwiera w ChRL wiele dróg i kanałów dystrybucji, zwiększa szanse na sukces

• w świadomości Chińskich kooperantów poparcie władz rządowych jest jednym z najcenniejszych czynników w prowadzeniu działalności

Biuro Regionalne Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź Chengdu oferuje przedsiębiorcom:

• wsparcie przy wprowadzeniu produktu na chiński rynek

• pomoc podczas prowadzenia działalności w Chinach

• fachową pomoc merytoryczną, opracowanie PR produktu

• wyszukanie kontrahentów (min. 2)

• doradztwo w zakresie wprowadzania produktu do chińskiego Internetu

• torowanie drogi poprzez poparcie władz samorządowych (KLUCZOWY CZYNNIK)

• organizację spotkań B2B min. z dwoma kontrahentami w Chinach

• obsługę spotkań (koszty pokrywane są przez przedsiębiorców)

• organizację targów i eventów.

• opiniowanie i doradztwo w zakresie materiałów reklamowych na rynek chiński

Więcej informacji już wkrótce na www.lodzkie.pl/biznes

5 maja 2014 r.


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Serdecznie zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r.

Konsultacje mają na celu poznanie Pani/a opinii na temat projektu Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Treść dokumentu:


Projekt Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (link)

Projekt powstał na podstawie Diagnozy Strategicznej ŁOM oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców w I etapie konsultacji.

Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład).

Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, min. w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Informujemy, że w ramach konsultacji odbędzie się pięć otwartych spotkań konsultacyjnych organizowanych w każdym z powiatów tworzących Łódzki Obszar Metropolitalny.

Harmonogram spotkań:

 • Powiat Pabianicki - 24 kwietnia - godzina 14:00
  Starostwo Powiatowe Pabianice, ul Piłsudskiego 2 - Sala kominkowa,
 • Powiat Łódzki Wschodni - 6 maj - godzina 16:00
  Starostwo Powiatowe Łódź, ul. Sienkiewicza 3 - Sala konferencyjna (9 piętro),
 • Powiat Brzeziński - 6 maj - godzina 16:00
  Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 - Sala konferencyjna (1 piętro),
 • Powiat Zgierski - 7 maj - godzina 16:00
  Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a - Sala konferencyjna,
 • Miasto Łódź - 8 maj - godzina 16:00
  Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 - Duża Sala Obrad.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącej projektu Strategii, która zostanie udostępniona w dniach od 24 kwietnia do 8 maja.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5 maja 2014 r. za pomocą załączonego formularza na adres: sekretariat@pte.lodz.pl.

Formularz zgłoszeniowy (link)

Więcej informacji: www.uml.lodz.pl/strategia_lom, lub pod numerem telefonu 42 632 44 20.

Serdecznie zapraszamy!

18 kwietnia 2014 r.


XLIV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, Kino „Odeon 3D”, ul. 3 Maja 2 rozpoczną się obrady XLIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

17 kwietnia 2014 r.


Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

W związku z realizacją przez NZOZ „Medica” Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii będą mogły wykonać takie badanie bezpłatne (w 2014 roku badaniem objęte są roczniki od 1945 do 1964).

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.

Badania wykonywane będą w mammobusie, który będzie do dyspozycji Pań:

 1. w Koluszkach w dniu 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) przy NZOZ Med-Kol, ul. Przejazd 6.
 2. w Tuszynie w dniu 17 kwietnia 2014 r. (czwartek) przy Samorządowej Przychodni Zdrowia, ul. Żeromskiego 24/26.

ZAPISY: 42 254-64-10 i 517-544-004 lub 42 614-30-97 oraz 42 614-31-34


NZOZ „Medica” wykonuje badania w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest:

 • zmniejszenie dawki napromieniowania,
 • wysoka jakość zdjęć,
 • możliwość sprawdzenia przez technika poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań,
 • archiwizacja badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.

NZOZ „Medica” posiada Certyfikat ISO EN PN 9001-2009 oraz certyfikat jakości potwierdzający wymagany sprzęt i bezpieczeństwo badań „Pracownia ze sprawdzoną jakością”.


Do pobrania: plakat 1, plakat 2.

14 kwietnia 2014 r.


Impreza Sportowo – Rekreacyjna ,,Na Spotkanie Wiosny”
na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie
pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego

W dniu 23 marca br. na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie odbyła się organizowana przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie Impreza Sportowo – Rekreacyjna „Na Spotkanie Wiosny”. W zmaganiach na pływalni wzięły udział dzieci i młodzież – mieszkańcy z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego, w ramach którego uczestnicy za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale i dyplomy.

11 kwietnia 2014 r.


Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
„Tuszyn 2014” pod Patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego

W dniach 22-23 marca 2014r. w Hali Sportowej w Tuszynie odbył się Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Tuszyn 2014”.

Impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

W imprezie udział wzięło 20 zespołów dziewcząt i 11 zespołów chłopców w wieku 10-11 lat.

Zwycięskie drużyny w kategorii dziewcząt:

 • I miejsce – UKS „Czwórka I” Aleksandrów,
 • II miejsce – UKS „Czwórka II” Aleksandrów,
 • III miejsce – MUKS „Dargfil II” Tomaszów.

Zwycięskie drużyny w kategorii chłopców:

 • I miejsce – MKS „Bzura I” Ozorków,
 • II miejsce – KS „Wifama II” Łódź,
 • III miejsce – KS „Wifama I” Łódź.

11 kwietnia 2014 r.


W dniu 2 maja 2014 r.
Starostwo Powiatowe w Łodzi
będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty nr 21/2014 z dnia 11 marca 2014 r. dzień 2 maja 2014 r. (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3, w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r.

7 kwietnia 2014 r.


Spotkanie konsultacyjne dla osób prowadzących działalność
w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wraz ze Starostą Brzezińskim Edmundem Koteckim, serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dla osób prowadzących działalność w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym.

Biznesowe porady-konsultację odbędą się 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach (I piętro), ul. Sienkiewicza 16. Głównym celem spotkania jest wypracowanie formuły dialogu pomiędzy instytucjami oraz przedsiębiorcami. Profil wydarzenia będzie miał charakter panelu dyskusyjnego. Przedstawiciele zaproszonych instytucji: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Urząd Marszałkowski-Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, zaprezentują swój zakres kontroli, wymagania, sprawozdania i zmiany w przepisach. Na bazie doświadczeń wskażą przedsiębiorcom jak uniknąć problemów, natomiast przedsiębiorcy będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących uwarunkowań prowadzonych działalności gospodarczych.

Formularz zgłoszeniowy potwierdzający udział w spotkaniu dostępny jest na stronie www.powiat-brzeziny.pl. Więcej informacji udziela Pani Agata Sarzała Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości (agata.sarzala@lodzkie.pl 42/ 291 97 58, fax./ 291 98 41).

7 kwietnia 2014 r.


XLIII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

24 marca 2014 r.


Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
„Tuszyn 2014” pod Patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego

W dniach 22-23 marca 2014r. w Hali Sportowej w Tuszynie odbędzie się Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Tuszyn 2014”, który został objęty patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Organizatorem Turnieju jest Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”. W imprezie udział weźmie 18 zespołów dziewcząt i 18 zespołów chłopców w wieku 10-11 lat.

19 marca 2014 r.


Honorowy Patronat Starosty Łódzkiego Wschodniego
obchodów w 2014 roku Narodowego Dnia Życia

W związku z obchodzonym corocznie w dniu 24 marca Narodowym Dniem Życia, ustanowionym Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004r. informujemy, że Starosta Łódzki Wschodni objął w 2014 roku patronatem honorowym realizowaną przez Fundację Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia kampanię społeczną prowadzoną w ramach tego święta.

Kampania odbędzie się pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd”. Celem kampanii będzie promocja postaw zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej.

Więcej informacji na stronie www.dzienzycia.pl.

Do pobrania:

18 marca 2014 r.


Badania cytologiczne

W związku z realizacją Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zachęcamy kobiety w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego wymazu cytologicznego do przeprowadzenia tego badania.

Dla kobiet objętych Programem badanie jest bezpłatne i mają one zapewnioną kompleksową i wieloetapową opiekę medyczną.

Wykaz gabinetów oraz więcej informacji na temat Programu znajduje się stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy: www.wybierzzycie.pl.


Do pobrania:

12 marca 2014 r.


Badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

W związku z realizacją Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii będą mogły wykonać takie badanie bezpłatne. Pozostałe kobiety (nie młodsze niż w wieku 35 lat) będą mogły wykonać badania za okazaniem skierowania i uiszczeniem opłaty (badanie nie jest refundowane przez NFZ).

Badania wykonywane będą w dniach 16-17 marca 2014r. w godzinach 9.00 – 17.00 w mammobusie, który będzie do dyspozycji Pań przy Hotelu Centrum w Łodzi, ul. Kilińskiego 59/63.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się pod numerem tel. 801-080-007 lub 58/ 666-24-44. Centrum telefoniczne czynne jest przez 7 dni w tygodniu.

Informacje o badaniach dostępne są również na stronie internetowej www.fado.pl.

11 marca 2014 r.


Uwaga studenci!!!

Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:

 • do dnia 30 marca,
 • do dnia 30 września

Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

Więcej informacji do pobrania tutaj.

10 marca 2014 r.


Impreza Sportowo – Rekreacyjna ,,Na Spotkanie Wiosny”

Zapraszamy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do udziału w organizowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie Imprezie Sportowo – Rekreacyjnej „Na Spotkanie Wiosny”.

Impreza odbędzie się w dniu 23 marca br. na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie w godzinach 12.00 – 14.00.

Impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Regulamin do pobrania tutaj.

6 marca 2014 r.


VII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza

Powiat Łódzki Wschodni i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do udziału w VII Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza.

Turniej odbędzie się w dniu 29 marca br. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna. Rozpoczęcie imprezy: godz. 9.00.

Podmioty uczestniczące w organizacji Turnieju:
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi, Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach Gmina Nowosolna, Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

Regulamin do pobrania tutaj.

6 marca 2014 r.


Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Szachach

Powiat Łódzki Wschodni i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Szachach.

Mistrzostwa odbędą się w dniu 22 marca br. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Rozpoczęcie imprezy: godz. 9.30.

Regulamin do pobrania tutaj.

6 marca 2014 r.


Najnowszy numer Wiadomości już dostępny!

Kolejny numer Wiadomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest już dostępny na naszej stronie www. W bieżącym numerze znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące naszego Powiatu.

 

Aktualny numer Wiadomości jest dostępny tutaj.

Archiwalne wydania oraz formularz subskrypcji znajdą Państwo tutaj.

 

6 marca 2014 r.


XLII Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

25 lutego 2014 r.


Gmina Tuszyn finalistą
IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ZDROWA GMINA

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Tuszyn uczestniczyła w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ZDROWA GMINA organizowanego przez Polską Unię Onkologii, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gmina Tuszyn weszła do finału i znalazła się wśród 14 wyróżnionych gmin.

Sukces ten jest efektem wspólnych działań promocyjnych Urzędu Miasta w Tuszynie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie, Parafii św. Witalisa Męczennika w Tuszynie, Parafii św. Krzysztofa w Tuszyn Lesie oraz Stowarzyszenia „Tuszyn Naszych Marzeń”.

Koordynatorem przedsięwzięcia była Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie.

Gratulujemy wyróżnionej Gminie.

24 lutego 2014 r.


Biała Sobota w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

Informujemy, że w dniu 8 marca 2014 roku w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26 odbędzie się Biała Sobota. W tym dniu będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych i badań.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

18 lutego 2014 r.


Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych

Powiat Łódzki Wschodni realizuje w 2014 roku pilotażowy program "Aktywny Samorząd", który jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program jest realizowany w niżej wymienionych obszarach:

 

Moduł I:

1) A-1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

2) A-2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

3) B-1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

4) B-2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

5) C-1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ;

6) C-2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

7) C-3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

8) C-4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

9) D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II : Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

• W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

• W module II – przerwa w nauce,

• Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Realizatorem programu "Aktywny Samorząd" jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 92-318 Łódź, al. J. Piłsudskiego 133 d, II piętro, pokój 214, tel. 42 676 34 87.

 

Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 24 lutego 2014 r., jednak nie później niż do dnia 30 września 2014r.

Na każde zadanie należy złożyć odrębny wniosek.

 

Szczegółowe informacje i zasady przystąpienia do Programu dostępne są TUTAJ.

 

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na stronie internetowej www.pcpr.samorzady.pl.

13 lutego 2014 r.


Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Biegach Narciarskich

W dniu 2.02.2014r. na terenie gminy Brójce odbyły się współorganizowane przez Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przy współudziale Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Miazga” Brójce – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Biegach Narciarskich. W imprezie udział wzięło 48 osób – mieszkańców gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz innych pobliskich miejscowości.

Podczas Mistrzostw zostało rozegranych 12 konkurencji z podziałem na różne kategorie wiekowe. Uczestnicy, którzy zajęli I, II i III miejsce w poszczególnych konkurencjach otrzymali medale. Dla wszystkich uczestników został przygotowany ciepły posiłek i gorąca herbata.

 

01 02 03 04

12 lutego 2014 r.


"Program wyrównywania różnic między regionami II"

Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2014 roku współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść uchwał, kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2014 roku oraz druki wniosków i wystąpień są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z 31 grudnia 2013r. Powiat Łódzki Wschodni kwalifikuje się do uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic miedzy regionami II" w n/w obszarach:

 

Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

Obszar D - likwidacja barier transportowych,

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/ lub integracji osób niepełnosprawnych,

Obszar G - finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a,13,26,26d,26e,40 oraz41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

Wnioski lub wystąpienia należy składać do Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul Sienkiewicza 3 lub w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 133d w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2014 roku.

11 lutego 2014 r.


Konsultacje społeczne założeń Strategii Rozwoju
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ trwających w okresie od 7 do 14 lutego 2014 r.

Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład).

Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, zapewniających poprawę warunków życia mieszkańców.

Konsultacje mają na celu poznanie Państwa opinii na temat wniosków z przeprowadzonej Diagnozy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz zebranie propozycji przyszłych działań na tym obszarze. Państwa opinie będą ważnym źródłem informacji, a uwagi zostaną uwzględnione podczas opracowywania strategiczno-operacyjnej części dokumentu.

Zapraszamy na spotkanie prowadzone w formie warsztatu w dniu 13 lutego 2014 r. o godzinie 16:00 w Łodzi, w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą załączonego formularza na adres: sekretariat@pte.lodz.pl do dnia 12 lutego 2014 r.

Formularz do pobrania tutaj.

Jednocześnie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej założeń Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+: strategialom.badanie.net.

Konsultacje są organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi - Wykonawcę Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

 

Projekt pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

11 lutego 2014 r.


Badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat (roczniki 1945-1964)

W związku z realizacją Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii będą mogły wykonać takie badanie bezpłatne. Pozostałe kobiety (nie młodsze niż w wieku 35 lat) będą mogły wykonać badania za okazaniem skierowania i uiszczeniem opłaty (badanie nie jest refundowane przez NFZ).

Badania wykonywane będą w dniach 21, 24 i 25 lutego 2014r. w mammobusie, który będzie do dyspozycji Pań przy Hotelu Centrum w Łodzi, ul. Kilińskiego 59/63.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się pod numerem tel. 801-080-007 lub 58/ 666-24-44.

Centrum telefoniczne czynne jest przez 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne są również na stronie internetowej www.fado.pl.

10 lutego 2014 r.


Konkurs geologiczno-środowiskowy

Miło nam poinformować, iż w tym roku odbędzie się XV jubileuszowa edycja konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem „Od pionierów życia do gazu łupkowego”. Jest to konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (konkurs wiedzy) oraz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (konkurs plastyczny).

Prace prosimy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach do dnia 31.03.2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu: konkurs.pgi.gov.pl oraz u Organizatorów:
Ewelina Bąk, tel. 41 361 25 37, e-mail: ewelina.bak@pgi.gov.pl
Anna Mader, tel. 41 361 25 37, e-mail: anna.mader@pgi.gov.pl

7 lutego 2014 r.


XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

30 stycznia 2014 r. po raz pierwszy w tym roku na sesji obradowała Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Rada podjęła m.in. uchwałę w sprawie aktualizcji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007-2015. Dzięki współpracy z Gminą Tuszyn, Gminą Rzgów oraz Gminą Koluszki w 2014 roku kontynuwać będą pracę stanowiska zamiejscowe Starostwa Powiatowego w Łodzi funkcjonujące w urzędach gmin. Rada podjęła również uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów i Gminy Nowosolna przeznaczonej na przebudowę dróg powiatowych.

3 lutego 2014 r.


Najnowszy numer Wiadomości już dostępny!

Kolejny numer Wiadomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest już dostępny na naszej stronie www. W bieżącym numerze znajdą Państwo m.in informacje z działań policji z Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach.

 

Aktualny numer Wiadomości jest dostępny tutaj.

Archiwalne wydania oraz formularz subskrypcji znajdą Państwo tutaj.

 

3 lutego 2014 r.


XLI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XLI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

28 stycznia 2014 r.


Konkurs plastyczny dla uczniów

Informujemy, że Szef Obrony cywilnej Kraju - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wzorem lat ubiegłych organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży. Temat tegorocznej edycji będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło konkursu brzmi "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie". W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne tutaj.

28 stycznia 2014 r.


Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Biegach Narciarskich

UWAGA!!!

Zmiana miejsca zbiórki. Zbieramy się w Wardzynie naprzeciw OSP Wardzyn, przy byłej szkole podstawowej. Od UG Brójce drogą OK 1,5 km w kierunku "BABY".

 

Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga” Brójce zapraszają mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Biegach Narciarskich.

Impreza odbędzie się w dniu 2 lutego 2014r. w Kurowicach gm. Brójce

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy, Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu Mistrzostw (lub ich odwołania). O takiej zmianie uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi www.lodzkiwschodni.pl, zakładka „Aktualności”.

Regulamin do pobrania tutaj.

23 stycznia 2014 r.


Konkurs na dotacje

W dniu 13 stycznia br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2014 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Więcej informacji w załączeniu.


17 stycznia 2014 r.


Badania mammograficzne

Informujemy, że również w 2014 roku będzie realizowany Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. W związku z tym, kobiety w wieku 50-69 lat, będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne.

Po raz pierwszy będą mogły wykonać badanie panie z rocznika 1964.

Pozostałe panie mogą wykonać badanie za opłatą, po okazaniu skierowania lekarskiego.

Badania będą wykonywane w dniach 13-24 stycznia (w dni powszednie) w mammobusie LUX MED Diagnostyka, który stanie przy Hotelu Centrum, ul. Kilińskiego 59/63.

Panie zainteresowane wykonaniem badania proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się pod numerem tel. 801-080-007 lub 58 666-24-44 lub poprzez stronę internetową www.fado.pl oraz przyniesienie na badanie dowodu osobistego i zdjęć z poprzedniego badania. Centrum telefoniczne czynne jest przez 7 dni w tygodniu.

8 stycznia 2014 r.


Najnowszy numer Wiadomości już dostępny!

Kolejny numer Wiadomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest już dostępny na naszej stronie www. W bieżącym numerze znajdą Państwo informacje z życia naszej wspólnoty samorządowej oraz dodatek świąteczny, w którym m.in. teksty kolęd.

 

Aktualny numer Wiadomości jest dostępny tutaj.

Archiwalne wydania oraz formularz subskrypcji znajdą Państwo tutaj.

 

23 grudnia 2013 r.


Informacja

Informujemy, iż 24 grudnia (wigilia), stanowiska pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich i zamiejscowe stanowiska pracy Wydziału Komunikacji pracują do godziny 14.00

 

23 grudnia 2013 r.


XL Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2013 r. (piątek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

20 grudnia 2013 r.


Program Rozwoju Inwestycji Sportowych

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało na swojej stronie internetowej Program rozwoju inwestycji sportowych na rok 2014 określający warunki ubiegania się o wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym, polegającej na przebudowie i/lub remoncie istniejących obiektów sportowych.

Poniżej zamieszczamy link w tej sprawie: www.msport.gov.pl.

18 grudnia 2013 r.


VIII Wieczór Gór i Przygody w I LO w Koluszkach

13 grudnia 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach odbył się kolejny już VIII Wieczór Gór i Przygody zorganizowany przez Samorząd Uczniowski I LO, a patronował mu Starosta Łódzki Wschodni. Organizatorzy zdążyli już przyzwyczaić uczestników do prelegentów, którzy potrafią zapalić publiczność do zdobywania niezdobytego i odkrywania świata. Podczas tegorocznego spotkania o swoich wyprawach opowiadali: Piotr Zendeł (,,Góry Przeklęte – Albania", Marek Wawrzonowski (,,Latanie na bananie czyli pod włoskim niebem"), Agata Hejchman i Michał Lewiak (,,Korsykański triatlon"), Marek Walisch (,,Ekwador – nie tylko Andy"). Fascynujące relacje z wypraw uzupełniały prezentacje fotografii, które często zapierały dech w piersiach.

Sala gimnastyczna, w której odbywała się impreza, była wypełniona po brzegi pasjonatami przygód, a cisza, która zalegała wśród zgromadzonych podczas prelekcji, najlepiej ogromnym zainteresowaniu. Wśród licznie zaproszonych gości był obecny Wicestarosta Łódzki Wschodni Marek Jarzębski. Na zakończenie tegorocznego Wieczoru rozstrzygnięto konkurs fotograficzny.

Relację z tej ciekawej imprezy zamieścimy w najbliższym, świątecznym wydaniu Wiadomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

17 grudnia 2013 r.


Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

Program zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego.

Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodziny Wielodzietnej. Wnioski o wydanie karty przyjmowane są od 1 grudnia 2013 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8.

Szczegółowe informacje, w tym wniosek, wykaz instytucji, znajdują się na stronie www.lodzkie.pl oraz www.rcpslodz.pl

Informacje dotyczące Karty udzielane są przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej, p. Izabela Czarnecka-Makyeyeva oraz p. Marta Kurowska, nr tel. 42 203 48 67, e-mail: karta@rcpslodz.pl.

17 grudnia 2013 r.


Konkurs "10 lat samorządów w Unii Europejskiej"

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie "10 lat samorządów w Unii Europejskiej" dla pracowników jednostek samorządowych z obszaru województwa łódzkiego.

Konkurs polega na przygotowaniu propozycji projektu, który wpisywałby się w obchody 10-lecia członkostwa Polski w UE w 2014 roku. Nagrodą główną dla zwycięzcy jest komputer osobisty.

Na zgłoszenia w formie skanu przesłanego na adres rodm@rodm-lodz.pl lub faksem na numer 42 637 05 86, w terminie do 19 grudnia br. (decyduje data wpływu).

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy oraz regulamin.

17 grudnia 2013 r.


Komunikat

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi będzie nieczynne.

17 grudnia 2013 r.


Komunikat

Ze względu na przerwę w dostawie prądu w dniu 12 grudnia 2013 r. oraz w dniu 16 grudnia 2013 r. stanowiska pracy ds. rejestracji pojazdów w Koluszkach będą obsługiwały interesantów do godziny 13 w ograniczonym zakresie.

11 grudnia 2013 r.


Komunikat

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi informuje, że stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, w dniu 27 grudnia 2013 r. będzie nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 grudnia (sobota) stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Rzgowie będzie czynne tak jak w każdy piątek.

Godziny pracy pozostałych stanowisk ds. rejestracji pojazdów w dniu 27.12.2013 r. pozostaną bez zmian.

6 grudnia 2013 r.


Bezpłatna konferencja dla organizacji pozarządowych
pt. „Aktywna, ekonomiczna, społeczna – biznes w NGO”

W imieniu Fundacji ECES oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Aktywna, ekonomiczna, społeczna – biznes w NGO”, organizowanej w ramach projektu „Aktywni ekonomicznie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013r. w godz. 10.00-14.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala 104.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres eces@eces.pl lub faxem na numer 42/231-31-02 w terminie do dnia 10 grudnia 2013r.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

4 grudnia 2013 r.


XXXIX Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907) rozpoczną się obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

3 grudnia 2013 r.


Impreza Sportowo – Rekreacyjna z okazji Mikołajek

Zapraszamy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz wszystkich chętnych do udziału w Imprezie Sportowo – Rekreacyjnej z okazji Mikołajek, która odbędzie się w dniu 8 grudnia br. (niedziela) na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie. Impreza rozpocznie się o godz. 15.00

Organizatorem jest Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. Impreza została objęta patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Regulamin do pobrania tutaj.

2 grudnia 2013 r.
Powrót na górę strony