Menu

Kalendarium

«maj 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Menu

Banery

 • komunikaty

Treść

Nawigacja

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg Dąbrowa gm. Nowosolna

  24.01.2020
  -

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w dniu 20.01.2020 r. z punktów czerpalnych wodociągu publicznego Dąbrowa stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

  Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.  Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla dzieci do lat dwóch i osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

  Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w związku z decyzją  nr PPIS.HK.4420.24.4.2020.EDR  z dnia 14 stycznia 2020 r.  Urząd Gminy Nowosolna przedstawił sprawozdania z rozszerzonych badań chemicznych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi próbek wody pobranych w dniach 15.01-20.01.2020 r. W pobranych próbkach wody oznaczono zawartość ksylenów i etylobenzenu. W obowiązującym rozporządzeniu  Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ksylen i etylobenzen nie są objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym i brak jest określonych dopuszczalnych wartości dla tych parametrów. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości zalecane dla w/w substancji, oparte na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia wynoszą : dla ksylenu – 500µg/l (0,5mg/l), dla etylobenzenu – 300µg/l (0,3mg/l) i są znacznie wyższe od progu wyczuwalności  ich zapachu. W przedstawionych wynikach badań zawartości oznaczonych substancji są wielokrotnie niższe od wartości zalecanych i wynoszą : dla ksylenu: 0,46-1,10µg/l, dla etylobenzenu: 0,14-0,37µg/l  i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

 • Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg publiczny Kotliny gm. Brójce - woda warunkowo nadaje się do spożycia

  22.01.2020
  Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg publiczny Kotliny gm. Brójce - woda warunkowo nadaje się do spożycia

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej w dniu 20 stycznia 2020 r. z wodociągu publicznego w Kotlinach (1 próbka w Stacji Wodociągowej - punkt poboru - woda wprowadzana do sieci wodociągowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kotlinach.

  Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Brójcach został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

  Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 • Ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie kraju ognisk grypy ptaków HPAI

  20.01.2020
  -

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi ostrzega o wystąpieniu na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób.

 • Rozpoczęcie realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim (V)"

  17.01.2020
  -

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNI (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 20.01.2020 r. do dnia 24.01.2020 r.

  Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Więcej informacji tutaj

  Załącznik:

  Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej po 30 roku życia RPO

 • XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

  16.01.2020
  -

  Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

  Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj 

 • Projekt „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

  16.01.2020
  Zapraszamy do udziału w projekcie „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

  Projekt pt. „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

  Projekt jest realizowany przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i jest skierowany do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. Łódzkiego (w jednym z następujących powiatów: tomaszowski, opoczyński, g. Piotrków Trybunalski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, g. Łódź), w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

  Uczestnikom projektu oferuje się:

  • doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym: prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy – komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub opiekun osoby starszej – siostra PCK wraz z egzaminem przeprowadzonym przez Polski Czerwony Krzyż – szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie Siostra PCK,
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

  Ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego, stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia, opłacenia egzaminów.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/26-lodzkie-centrum-aktywizacji-zawodowej-woj-lodzkie.html

 • Zamknięcie ruchu na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn - Piotrków Trybunalski Zachód

  16.01.2020
  Zamknięcie ruchu na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód

  Ze względu na niezbędną rozbiórkę wiaduktów znajdujących się na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód autostrada na tym odcinku będzie niedostępna dla kierowców od godz. 19.00 w piątek 17 stycznia do godziny 6.00 w poniedziałek 20 stycznia 2020 r.

  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania.

  Informacje o zdarzeniach i utrudnieniach na drogach dostępne są również w aplikacji Regionalny System Ostrzegania.

  źródło informacji

 • Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe

  15.01.2020
  Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe

  W Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach w minioną sobotę 11 stycznia 2020 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczno - opłatkowe wypełnione występami artystycznymi.

  W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej, uczestnicy zajęć wokalnych z GOKu i świetlicy w Bukowcu oraz Amatorskie Zespoły Śpiewacze "Stefanów", "Bukowianki" i "Leśnianki".

  W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz samorządowych, osoby duchowne i mieszkańcy gminy Brójce. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni.

  Życzenia noworoczne złożyli: Wójt gm. Brójce Radosław Agaciak, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz ks. Marcin Kacprzak z Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi-Wiskitnie.

  Wszyscy składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

  Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

 • ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego''

  10.01.2020
  -
  Wnioski o refundację PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 14.01.2020 r. do dnia 21.01.2020 r.

  Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

  Maksymalna kwota refundacji 20 000,00 zł.

  Więcej informacji na stronie internetowej.

 • 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  10.01.2020
  28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  12 stycznia 2020 r.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 28.

  Finał WOŚP stał się cykliczną imprezą wpisaną na stałe w polski kalendarz, jednocześnie stał się częścią polskiej kultury. Rokrocznie w wielu zakątkach Polski organizowane są koncerty, festyny, festiwale, happeningi, na które zapraszane są gwiazdy muzyki rozrywkowej oraz odbywają się różne imprezy kulturalne i sportowe. Co roku do Fundacji zgłasza się ponad 120 000 wolontariuszy chętnych do kwestowania na ulicach miast, miasteczek i wsi. 

  Podczas finałów licytowane były „Złote Serduszka” oraz upominki podarowane przez ludzi z Polski i świata na rzecz Fundacji. Najwyższą cenę - 1 200 000 zł, osiągnęło Złote Serduszko” podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry.
  Zeszłoroczny, 27. Finał WOŚP zakończył się rekordowym wynikiem zebranych środków -175 938 717,46 PLN, przeznaczonych m.in. na zakup sprzętu medycznego, pomoc indywidualną oraz prowadzone przez WOŚP programy medyczne i edukacyjne.

  W ciągu wszystkich Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,1 mld PLN. 

  W tym roku podczas 28. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

  WOŚP w Powiecie Łódzkim Wschodnim!

  Dnia 11 stycznia 2020 r.

  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Nowosolna – Plichtów 21 od godziny 17:00.

  Dnia 12 stycznia 2020 r.

  Rzgów – GOSTiR atrakcje od godziny 9:00, licytacje o godzinie 16:00, światełko do nieba o godzinie 17:00,

  Tuszyn – Sala widowiskowa MCK Tuszyn od godziny 15:00,

  Koluszki – Klub Muzyczny ,, Cztery Struny Świata’’ przy ulicy Kościuszki 1 od godziny 16:00,

  Justynów – OSP Justynów od godziny 12:00.
   

Stronicowanie

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka