Menu

Kalendarium

«maj 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Menu

Banery

 • komunikaty

Treść

Nawigacja

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Dotacja na Utworzenie pracowni edukacyjnych pn.: „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach oraz „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

  10.01.2020
  Dotacja na Utworzenie pracowni edukacyjnych pn.: "Woda źródłem życia" przy I LO w Koluszkach

  Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację w 2020 roku dwóch zadań:

  - Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach oraz

  - Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach,

  w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

  Wartość ogólna każdego zadania wynosi 50 000,00 zł.

  Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚiGW w Łodzi to kwota
  45 000,00 zł na każde zadanie, a udział własny Powiatu wynosi po 5 000,00 zł.

  Obydwa zadania będą realizowane do dnia 31.08.2020 r.

  Realizacja powyższych projektów obejmuje utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych dla uczniów tych szkół, co polepszy warunki nauczania i pracy oraz da możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a także rozwijania zainteresowań uczniów na tym polu.

   

 • Rośliny trafiające do sprzedaży tylko z paszportami

  10.01.2020
  Rośliny trafiające do sprzedaży tylko z paszportami

  W wyniku ujednolicenia przepisów w Unii Europejskiej rośliny przeznaczone do sadzenia mogą być od 14.12.2019 r. wprowadzane do obrotu jeżeli towarzyszy im paszport.

  Zmiany przepisów w zakresie zdrowia roślin spowodowały, że  producenci zostali zobowiązani do drukowania paszportów i dołączania ich do wyhodowanych przez siebie  roślin przeznaczonych do sprzedaży. Wdrażanie tych zmian będzie odbywało się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  W marketach, na targowiskach pojawią się sadzonki  krzewów owocowych, drzewek ozdobnych, kwiatów a nawet roślin akwariowych, którym będzie towarzyszył jednolity w całej UE paszport roślin.

  Na terenie naszego powiatu w gospodarstwach ogrodniczych produkowane są tysiące roślin ozdobnych, które  będą  sprzedawane odbiorcom profesjonalnym w kraju i za granicą wyłącznie z nowymi paszportami.  

  Jest to ważne dla klienta , ponieważ paszport  stanowi gwarancję producenta, że oferowana roślina jest zdrowa. Daje też możliwość dotarcia do miejsca pochodzenia w przypadku wystąpienia jakiejś choroby i reklamacji towaru.

  Tematowi zdrowotności roślin w 2020 roku został nadany szczególny charakter poprzez ustanowienie Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

  Obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin  są  okazją do  przypomnienia jak rośliny są  ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.

  Głównym celem Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin - 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

  Obecnie, co roku nawet 30 procent światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe dla roślin.

  Zadania związane z zapobieganiem i ograniczaniem chorób i szkodników roślin na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego realizuje i nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi delegatura w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej 13. To tam można zwracać się z pytaniami dotyczącymi zdrowia roślin.

   

  WIORIN w Łodzi Del. w Piotrkowie Tryb.

  Kierownik Delegatury  Józef Greger

 • Floriany 2020 - uwaga strażacy ochotnicy

  10.01.2020
  Floriany 2020 - uwaga strażacy ochotnicy

  Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY!

  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

 • Szczęśliwego Nowego Roku 2020!

  31.12.2019
  -
 • Ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

  30.12.2019
  -

  Szanowni Państwo

   

  Z dniem 1 stycznia 2020r. wchodzi w życie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który zmienił ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.z 2018r. poz 1990 z póź.zm.)

   

  W powołanej ustawie  – Prawo o ruchu drogowym,  od 1 stycznia 2020r. zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7, dodany został  art. 140 mb oraz zmieniony art. 140n.

   

  1.   140mb  Prawo o ruchu drogowym określa, że kto:

  1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

  - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

   

  W związku z licznymi Państwa wątpliwościami pojawiającymi się w związku ze zmianą przepisów i kluczowej kwestii tj.  do jakich spraw będą miały zastosowanie kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140 mb ustawy -  Prawo o ruchu drogowym, uprzejmie wyjaśniamy, iż uwzględniając nowe brzmienie art. 71 ust. 7 i art. 140mb  ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019r.  zmieniające  rozporządzenie w sprawie rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. poz.2483)  obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020r. należy przyjąć, że ww przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww ustawy.

  A zatem kary będą nakładane w przypadku:

  • sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym,  sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dnia od daty jego sprowadzenia;

   

  • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019r. i niezawiodomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

   

   

  Informacja sporządzona na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Transportu Drogowego z dnia 24.12.2019r., znak: DTD-3.4400.877.2019r.

 • Skrócenie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi w dniu 31 grudnia 2019 r.

  23.12.2019
  -

  Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi w dniu 31 grudnia 2019 r. dostępne tutaj.

 • XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego

  20.12.2019
  XV Sesja Rady Powiatu Łódzkiego

  Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj.

 • Wesołych Świąt!

  19.12.2019
  -
 • Geoportal Powiatu Łódzkiego Wschodniego

  13.12.2019
  Geoportal Powiatu Łódzkiego Wschodniego

  Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Powiat Łódzki Wschodni uruchomił nowy serwis informacyjny pod adresem http://lodzkiwschodni.geoportal2.pl/ (tzw. „Geoportal Powiatu Łódzkiego Wschodniego”). Zawiera on dane zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

  W trybie publicznym uzyskują Państwo możliwość przeglądania danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i innych informacji zgromadzonych w prowadzonych bazach danych. Uruchomiony portal posiada także narzędzia ułatwiające pracę: geodetom, rzeczoznawcom majątkowym, pracownikom instytucji publicznych, co usprawni działanie tych podmiotów i przyczyni się do szybszego procedowania różnego rodzaju postępowań dotyczących nieruchomości.

  Wdrożenie geoportalu nastąpiło w ramach projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020, realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu 59 454 862,94 zł w tym udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 8 620 927,43 zł.

 • Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala otrzymał odznaczenie Bene Meritus Powiatom

  12.12.2019
  Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala otrzymał odznaczenie Bene Meritus Powiatom

  W dniu 11 grudnia 2019 r. Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala otrzymał odznaczenie Bene Meritus Powiatom za szczególną troskę o dobro i rozwój polskich powiatów.

  Wyróżnienie zostało przyznane przez Zarząd Związku Powiatów Polskich celem wyróżnienia za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich.

  Odznaczenie wręczono podczas Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, który odbył się 11 grudnia br. w Brzezinach.

Stronicowanie

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka