Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Konkurs na udzielenie dotacji na prace przy zabytkach 2018

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2018 roku rekordowej kwoty, 5 milionów, na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego! Priorytetowo będą dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – możliwe będzie dofinansowanie nawet do 100% całej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000,00 zł.

Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2018 r.

W dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (sala 104, I piętro), przy al. Piłsudzkiego 8 w Łodzi, odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione m.in. zasady finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Szczegółowe informacja na stronie: www.lodzkie.pl

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka