Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Niewypały i Niewybuchy

Chociaż od zakończenia działań wojennych II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal możemy spotkać się z jej pozostałościami. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść a nawet śmierci. Szczególnie w okresie letnich prac polowych, budowlanych czy wycieczek do lasu.


Trzeba pamiętać o niebezpieczeństwie, gdyż można napotkać:
- przedmioty wybuchowe ( przedmioty pochodzenia wojskowego, które z uwagi na właściwości wybuchowe    grożą niebezpieczeństwem np. pociski, bomby lotnicze, granaty, miny, naboje artyleryjskie itd.);
- przedmioty niebezpieczne ( to wszelkiego rodzaju urządzenia lub materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego
lub innego, które mają właściwości łatwopalne, żrące, trujące itp.);

- niewybuchy ( pociski, granaty, bomby lub ładunki kruszące, w których mimo stworzonych warunków do wybuchu
tzn. uderzenia w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika – nie nastąpiła eksplozja);

- niewypały – to naboje, które nie zostały odpalone z powodu zacięcia się iglicy lub usterek amunicji.

  • Niewypały i niewybuchy

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka