Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej

Powiat Łódzki Wschodni dystrybuuje płyn do dezynfekcji przeznaczony do walki z Covid-19, który został przekazany przez Wojewodę Łódzkiego dla szkół, jednostek oświatowych oraz domów pomocy społecznej z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Płyny zostały dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi przez Wojska Obrony Terytorialnej gdzie pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim zajęli się rozładunkiem i rozdziałem środków na ww. jednostki.
 
Szczególne podziękowania należą się Komendantowi i strażakom z Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach za pomoc w transporcie oraz rozładunku przekazywanych środków.
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów...

 

Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu

Powiat Łódzki Wschodni przekazał środki ochrony osobistej przeznaczone do walki z COVID-19 do Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu. Są to m.in. zestawy ochronne, w skład których wchodzą maseczki ochronne FFP2 i FFP3, specjalistyczne kombinezony ochronne, ochronne nakładki na obuwie oraz gogle.
Przekazano również inne materiały ochronne w tym płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. Materiały będą służyć bezpośredniej ochronie mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej.
 
Szczególne podziękowania należą się Komendantowi i strażakom z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach za pomoc w transporcie oraz rozładunku przekazywanych środków.
 
 
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...

 

Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek oświatowych

Powiat Łódzki Wschodni dystrybuuje 52 200 szt. maseczek przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego dla szkół z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Maseczki zostały dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi przy udziale Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dalszą dystrybucją maseczek do szkół zajmują się Gminy.
Do powiatowych placówek oświatowych w dniu 16 września 2020 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi dostarczyli środki ochrony osobistej, w tym maseczki oraz zakupione przez Powiat Łódzki Wschodni miniprzyłbice.

 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek...

 

Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek oświatowych

Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek oświatowych

Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim, po raz kolejny przekazało środki ochrony osobistej w postaci maseczek jednorazowych, rękawic nitrylowych oraz płynów do dezynfekcji dla szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przekazane środki pozwolą na organizację zajęć w szkołach i placówkach zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wytycznymi dla szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Szczególne podziękowania należą się dla Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach za pomoc w transporcie oraz rozładunku przekazywanych środków.


 

Zasady bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności - przedłużone do 31 stycznia!