Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Koniec raportowania o codziennych przypadkach zakażeń SARS-CoV-2!

Informacja dot. koronawirusa
 
Od 24 listopada 2020 r. został wprowadzony nowy model raportowania przypadków zakażeń i zgonów.
W związku ze zmianą raportowania powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przestają przekazywać codzienne statystyki dla powiatów z podziałem na gminy.
 
Dane odnośnie zakażeń SARS-CoV-2 publikowane będą przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny bezpośrednio z odpowiednich systemów informacyjnych.
 
Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są na stronie: www.gov.pl/raport-zakazen.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 23.11.2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Informacje dotyczące koronawirusa
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w dniach 20-22 listopada zarejestrowano kolejnych 132 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.
 
Liczba osób, u których potwierdzono zakażenie:
Powiat Łódzki Wschodni - 2 288 przypadków
[gm. Koluszki - 772; gm. Andrespol - 536; gm. Rzgów - 271
gm. Nowosolna - 173; gm. Tuszyn - 338; gm. Brójce - 198]
 
730 osób objęte kwarantanną po kontakcie z osobą zakażoną,
70 osób pozostaje w kwarantannie po przekroczeniu granicy,
7 zgonów,
807 osób zakończyło izolację i traktowane są jako tzw. "ozdrowieńcy".
 
Jednocześnie informujemy, iż w chwili uzyskania kolejnych, potwierdzonych danych ze strony PPIS w Łodzi zostaną one niezwłocznie udostępnione na naszych stronach.

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 20.11.2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Informacje dotyczące koronawirusa
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na dzień 20 listopada zarejestrowano kolejnych 55 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.
 
Liczba osób, u których potwierdzono zakażenie:
Powiat Łódzki Wschodni - 2 156 przypadków
[gm. Koluszki - 723; gm. Andrespol - 504; gm. Rzgów - 250
gm. Nowosolna - 165; gm. Tuszyn - 325; gm. Brójce - 189]
 
753 osoby objęte kwarantanną po kontakcie z osobą zakażoną,
71 osób pozostaje w kwarantannie po przekroczeniu granicy,
7 zgonów,
636 osób zakończyło izolację i traktowane są jako tzw. "ozdrowieńcy".
 
Jednocześnie informujemy, iż w chwili uzyskania kolejnych, potwierdzonych danych ze strony PPIS w Łodzi zostaną one niezwłocznie udostępnione na naszych stronach.

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 19.11.2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w dzień 19 listopada zarejestrowano kolejnych 40 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.
 
Liczba osób, u których potwierdzono zakażenie:
Powiat Łódzki Wschodni - 2101 przypadków
[gm. Koluszki - 705; gm. Andrespol - 490; gm. Rzgów - 242
gm. Nowosolna - 163; gm. Tuszyn - 319; gm. Brójce - 182]
 
765 osoby objęte kwarantanną po kontakcie z osobą zakażoną,
69 osób pozostaje w kwarantannie po przekroczeniu granicy,
7 zgonów,
509 osób zakończyło izolację i traktowane są jako tzw. "ozdrowieńcy".
 
Jednocześnie informujemy, iż w chwili uzyskania kolejnych, potwierdzonych danych ze strony PPIS w Łodzi zostaną one niezwłocznie udostępnione na naszych stronach.
 

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 18.11.2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim