Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Flaga i godło Polski


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi

W celu polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców gminy Nowosolna i polepszenia dostępności do komunikacji zbiorowej obsługującej ich dojazdy do Łodzi, Powiat Łódzki Wschodni wykonuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”.

W ramach zadania wykonany zostanie nowy odcinek drogi długości ok. 714 m w zakresie jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, pobocza, zatok autobusowych z peronami, terenów zielonych i muld trawiastych, odwodnienia liniowego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu, w tym oświetlonego przejścia dla pieszych.

  • Ciężarówka stojąca na remontowanym odcinku drogi
  • Ciężarówka stojąca na remontowanym odcinku drogi
  • Ciężarówka stojąca na remontowanym odcinku drogi

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka