Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Konkurs - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.

Konkurs - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2021 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. poz.1057 z późn. zm.) Wojewoda Łódzki ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Termin składania ofert upływa 16 lipca 2021 r.

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/konkurs---warsztaty-z-zakresu-wiedzy-na-temat-hivaids-w-2021-r

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka