Menu

Kalendarium

«czerwiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011dzień: 121314
15161718192021
22232425262728
2930

Menu

Banery

 • komunikaty
 • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej

Treść

Nawigacja

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Spotkanie Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach

  29.01.2020
  Spotkanie Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach

  W dniu 27 stycznia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyło się Spotkanie Noworoczne, na które przybyli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy gminy Koluszki oraz zaproszeni goście.
  Program artystyczny zaprezentowała Joanna Smajdor - wokalistka, pianistka i kompozytorka, laureatka prestiżowych nagród na wielu festiwalach i konkursach wokalnych.
  Spotkania Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach stały się tradycją. Uczestnicy wspólnie świętują oraz składają sobie życzenia.
  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, zawierającej krótkie podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Koluszki w 2019 r.: https://www.youtube.com/watch…
  Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni, Ewa Gładysz- Wicestarosta Łódzki Wschodni, Marta Stasiak i Paweł Pomorski - Członkowie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Sławomir Sokołowski - Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • Spotkanie informacyjne "Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej"

  24.01.2020
  Spotkanie informacyjne "Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej"

  Informujemy, że w dniu 5 lutego 2020 r. w godz. 10:00 - 12:00 (rejestracja od godz. 09:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 - sala nr 128 - I piętro odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. "Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności  gospodarczej". Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem "Weź udział".

 • Komunikat z dnia 23 stycznia 2020 r. Wodociąg publiczny Kurowice - woda warunkowo nadaje się do spożycia

  24.01.2020
  -

  Wodociąg publiczny Kurowice – woda warunkowo nadaje się do spożycia

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniu 20 stycznia 2020 r. z wodociągu publicznego Kurowice stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kurowice.

  Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

  Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 • Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg Dąbrowa gm. Nowosolna

  24.01.2020
  -

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w dniu 20.01.2020 r. z punktów czerpalnych wodociągu publicznego Dąbrowa stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

  Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.  Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla dzieci do lat dwóch i osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

  Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w związku z decyzją  nr PPIS.HK.4420.24.4.2020.EDR  z dnia 14 stycznia 2020 r.  Urząd Gminy Nowosolna przedstawił sprawozdania z rozszerzonych badań chemicznych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi próbek wody pobranych w dniach 15.01-20.01.2020 r. W pobranych próbkach wody oznaczono zawartość ksylenów i etylobenzenu. W obowiązującym rozporządzeniu  Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ksylen i etylobenzen nie są objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym i brak jest określonych dopuszczalnych wartości dla tych parametrów. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości zalecane dla w/w substancji, oparte na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia wynoszą : dla ksylenu – 500µg/l (0,5mg/l), dla etylobenzenu – 300µg/l (0,3mg/l) i są znacznie wyższe od progu wyczuwalności  ich zapachu. W przedstawionych wynikach badań zawartości oznaczonych substancji są wielokrotnie niższe od wartości zalecanych i wynoszą : dla ksylenu: 0,46-1,10µg/l, dla etylobenzenu: 0,14-0,37µg/l  i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

 • Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg publiczny Kotliny gm. Brójce - woda warunkowo nadaje się do spożycia

  22.01.2020
  Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg publiczny Kotliny gm. Brójce - woda warunkowo nadaje się do spożycia

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej w dniu 20 stycznia 2020 r. z wodociągu publicznego w Kotlinach (1 próbka w Stacji Wodociągowej - punkt poboru - woda wprowadzana do sieci wodociągowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kotlinach.

  Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Brójcach został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

  Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 • Ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie kraju ognisk grypy ptaków HPAI

  20.01.2020
  -

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi ostrzega o wystąpieniu na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób.

 • Rozpoczęcie realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim (V)"

  17.01.2020
  -

  Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNI (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 20.01.2020 r. do dnia 24.01.2020 r.

  Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Więcej informacji tutaj

  Załącznik:

  Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej po 30 roku życia RPO

 • XVI Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

  16.01.2020
  -

  Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 (IX piętro, pok. 907), rozpoczną się obrady XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

  Proponowany porządek obrad do pobrania tutaj 

 • Projekt „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

  16.01.2020
  Zapraszamy do udziału w projekcie „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

  Projekt pt. „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

  Projekt jest realizowany przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i jest skierowany do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. Łódzkiego (w jednym z następujących powiatów: tomaszowski, opoczyński, g. Piotrków Trybunalski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, g. Łódź), w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

  Uczestnikom projektu oferuje się:

  • doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym: prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy – komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub opiekun osoby starszej – siostra PCK wraz z egzaminem przeprowadzonym przez Polski Czerwony Krzyż – szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie Siostra PCK,
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

  Ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego, stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia, opłacenia egzaminów.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/26-lodzkie-centrum-aktywizacji-zawodowej-woj-lodzkie.html

 • Zamknięcie ruchu na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn - Piotrków Trybunalski Zachód

  16.01.2020
  Zamknięcie ruchu na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód

  Ze względu na niezbędną rozbiórkę wiaduktów znajdujących się na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód autostrada na tym odcinku będzie niedostępna dla kierowców od godz. 19.00 w piątek 17 stycznia do godziny 6.00 w poniedziałek 20 stycznia 2020 r.

  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania.

  Informacje o zdarzeniach i utrudnieniach na drogach dostępne są również w aplikacji Regionalny System Ostrzegania.

  źródło informacji

Stronicowanie

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka