Menu

Kalendarium

«sierpień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Menu

Banery

 • komunikaty
 • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej

Treść

Nawigacja

Treść

Aktualności

Stronicowanie

 • Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Powiecie Łódzkim Wschodnim

  09.05.2020
  Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Powiecie Łódzkim Wschodnim

  Przedstawiamy raport Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi przesłany do Starostwa Powiatowego w Łodzi.

  Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Powiecie Łódzkim Wschodnim - 9.05.2020 r.

  Liczba osób u których stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2:

  Powiat Łódzki Wschodni: 11
  [1- gm. Andrespol; 4 - gm. Nowosolna; 4 - gm. Koluszki; 1 - gm. Rzgów; 1 - gm. Brójce]

  PPIS w Łodzi

  Jednocześnie informujemy, iż w chwili uzyskania kolejnych danych ze strony PPIS w Łodzi zostaną one niezwłocznie udostępnione na naszych stronach.

 • Wznowienie działalności diagnostycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - komunikat Dyrektora

  08.05.2020
  Wznowienie działalności diagnostycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - komunikat Dyrektora

  Szanowni Państwo

  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach, w tym zamiejscowe stanowiska pracy w Rzgowie wznawia działalność diagnostyczną. Pozostałe zadania Poradni (m.in.: zajęcia specjalistyczne, konsultacje, porady) w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa będą nadal prowadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zgodnie z Uchwałą Nr 749/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

  W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci /młodzieży i pracowników przed udaniem się do Poradni prosimy o zapoznanie się i bezwzględne stosowanie do zasad dotyczących przebiegu wizyty diagnostycznej, w tym wymaganych dokumentów zamieszczonych na stronie www.ppp-koluszki.pl w zakładce DIAGNOZA W CZASIE COVID.

  Informujemy, iż w pierwszej kolejności na badania diagnostyczne będą umawiani klienci z odwołanych wizyt od 16 marca, którym niezbędne jest wydanie opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. O terminie diagnozy zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

  Nowe osoby na badania zgłaszamy wyłącznie telefonicznie:

  • Poradnia w Koluszkach - 44 714 14 54
  • zamiejscowe stanowiska pracy w Rzgowie - 503 924 115

  Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

   

  Z wyrazami szacunku

  mgr Aleksandra Balcerak

  Dyrektor PPP w Koluszkach

 • Komunikat

  08.05.2020
  Komunikat

  Przedstawiamy raport Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi przesłany do Starostwa Powiatowego w Łodzi.

  Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Łodzi i Powiecie Łódzkim Wschodnim na 7.05.2020 r.

  Liczba osób u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 - ogółem 212

  Łódź 203

  Powiat Łódzki Wschodni 9
  [4 - gm. Nowosolna; 3 - gm. Koluszki; 1 - gm. Rzgów; 1 - gm. Brójce]

  Liczba osób objętych kwarantanną domową i ustawową 466 w tym powiat łódzki wschodni 99 osób objętych kwarantanną. W izolacji domowej pozostaje 32 osób i 4 osób w izolacji zorganizowanej.
  W nadzorze epidemiologicznym pozostaje 247 osoby. Odnotowano 6 zgonów w Łodzi.

  Liczba tzw.ozdrowieńców:
  153 osób w Łodzi,
  4 w powiecie łódzkim wschodnim.

  [uzyskano podwójne wyniki ujemne]

  PPIS w Łodzi

  Jednocześnie informujemy, iż w chwili uzyskania kolejnych danych ze strony PPIS w Łodzi zostaną one niezwłocznie udostępnione na naszych stronach.

 • Laptopy do kształcenia na odległość dla szkół

  07.05.2020
  Laptopy do kształcenia na odległość dla szkół

  W dniu dzisiejszym Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni oraz Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przekazali Dyrektorom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, 27 sztuk komputerów przenośnych, które następnie zostaną użyczone nauczycielom i uczniom w celu realizacji przez nich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Laptopy trafiły do I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach oraz Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

  Zakup laptopów jest odpowiedzią na obecną sytuację, w której z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, znaleźli się nauczyciele i uczniowie. Nauka jest prowadzona zdalnie, dlatego zakupiony sprzęt umożliwi głównie uczniom, ale również nauczycielom, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

  Laptopy zostały zakupione w ramach realizowanego przez Powiat Łódzki Wschodni projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakup ten został w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 • Terminy ważności prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem itp. oraz pozwoleń czasowych

  07.05.2020
  -

  Od dnia 18 kwietnia 2020r., zaczął obowiązywać przepis art. 15zzzw (Art. 15zzzw dodany przez art. 73 pkt 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020r.) zgodnie z którym w przypadku gdy ważność:

  1) prawa jazdy,

  2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

  3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

  4) świadectwa kierowcy,

  5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

  6) legitymacji egzaminatora,

  7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

  8) uprawnień do kierowania pojazdami,

  9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

  - upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

  Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 85. (Dz. U z 2020r., poz. 695):

  1. Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  2. Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa w ust. 1, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy, o której mowa w ust. 1.
 • Komunikat

  07.05.2020
  Komunikat

  Wydział Komunikacji i Transportu, w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. informuje:

  1. Jeżeli sprzedałeś (darowałeś itp.) samochód zarejestrowany w Polsce musisz
   w ciągu 30 dni zgłosić zbycie tego pojazdu;
  2. Jeżeli kupiłeś (odziedziczyłeś itp.) pojazd zarejestrowany w Polsce musisz
   w ciągu 30 dni zgłosić nabycie lub zarejestrować pojazd;
  3. Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu sprowadzonego z UE masz 30 dni na zarejestrowanie pojazdu (w tym przypadku nie ma możliwości zgłoszenia nabycia).

  W przypadku współwłaścicieli, obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia (nawet części pojazdu) dotyczy każdego ze współwłaścicieli z osobna.

  Niespełnienie któregoś z powyższych obowiązków będzie wiązało się z nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł .

  Podstawa prawna: Prawo o ruchu drogowym

  Art. 71 ust. 7:

  „Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

  Art. 78 ust. 2 pkt 1:

  Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

  1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

  Art. 140 mb:

  Kto:

  1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

  - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

   

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin został wzdłużony do 180 dni na:

  1. zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE,
  2. zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce,
  3. zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce,

  Dotyczy to pojazdów sprawdzonych oraz zbytych i nabytych nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. – obowiązuje do 31.12.2020 r.

  Z uwagi na możliwość późniejszego dużego napływu spraw prosimy o bieżące przesyłanie zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdu (pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap).

  Podstawa prawna:

  Art.  31i. 

  1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

  2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego
  w pkt 1.

  1. Przepisy ust. 1 stosuje się:

  1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

  2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia
  w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych imprezachnimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

   

 • Dzień Strażaka

  03.05.2020
  -
 • Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Łodzi i Powiecie Łódzkim Wschodnim

  03.05.2020
  Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Łodzi i Powiecie Łódzkim Wschodnim

  Przedstawiamy raport Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi przesłany do Starostwa Powiatowego w Łodzi.

  Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Łodzi i Powiecie Łódzkim Wschodnim na 03.05.2020 r.

  Liczba osób u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 - ogółem 197

  Łódź - 189

  Powiat Łódzki Wschodni - 8

  Liczba osób objętych kwarantanną domową i ustawową 247 w tym powiat łódzki wschodni 13 osób objętych kwarantanną. W izolacji domowej pozostaje 26 osób i 4 osoby w izolacji zorganizowanej.
  W nadzorze epidemiologicznym pozostają 233 osoby. Odnotowano 6 zgonów w Łodzi.

  Liczba tzw.ozdrowieńców:
  146 osób w Łodzi,
  4 w powiecie łódzkim wschodnim.

  [uzyskano podwójne wyniki ujemne]

  PPIS w Łodzi

  Jednocześnie informujemy, iż w chwili uzyskania kolejnych danych ze strony PPIS w Łodzi zostaną one niezwłocznie udostępnione na naszych stronach.

 • „Polskie serce pękło – Katyń 1940”

  27.04.2020
  „Polskie serce pękło – Katyń 1940”

  Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach laureatem konkursu „Polskie serce pękło – Katyń 1940”

  24 kwietnia br. ogłoszono wyniki konkursu plastyczno-literackiego, zorganizowanego przez Kancelarię Sejmu RP pn. „Polskie serce pękło – Katyń 1940”.

  Opowiadanie „Katyńczyk” Kacpra Burzyńskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zajęło pierwsze miejsce w kategorii literackiej.

  Konkurs upamiętniający Zbrodnię Katyńską w jej 80. Rocznicę, skierowany był do uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Młodzież miała możliwość przygotowania prac w dwóch kategoriach: plastycznej – w formie projektu kartki pocztowej oraz pracy pisemnej „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?”.

  Gratulujemy zwycięstwa laureatowi!

   

 • Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Łodzi i Powiecie Łódzkim Wschodnim

  27.04.2020
  Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Łodzi i Powiecie Łódzkim Wschodnim

  Przedstawiamy raport Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi przesłany do Starostwa Powiatowego w Łodzi.

  Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w Łodzi i Powiecie Łódzkim Wschodnim na 26.04.2020r. na godz. 22.30.Liczba osób u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 - ogółem 185
  Łódź 179
  Powiat Łódzki Wschodni 6

  Liczba osób objętych kwarantanną domową i ustawową 489 w tym powiat łódzki wschodni 10 osób objętych kwarantanną. W izolacji domowej pozostaje 49 osób i 8 osób w izolacji zorganizowanej.
  W nadzorze epidemiologicznym pozostaje 337 osoby. Odnotowano 6 zgonów w Łodzi.

  Liczba tzw.ozdrowieńców:
  108 osób w Łodzi,
  3 w powiecie łódzkim wschodnim.

  [uzyskano podwójne wyniki ujemne]

  Jednocześnie informujemy, iż w chwili uzyskania kolejnych danych ze strony PPIS w Łodzi zostaną one niezwłocznie udostępnione na naszych stronach.

Stronicowanie

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka