Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Informacja

W związku z zaplanowanym remontem, całodobowa Apteka Sieciowa z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 146 będzie NIECZYNNA dla pacjentów od dnia 22 stycznia 2023 r. od godz. 20.00 do dnia 26 stycznia 2023 r. do godz. 8.00.


 

Apteki ogólnodostępne w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek w 2023 r.

Uchwała nr LI/444/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała nr LV/491/2023 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego


 

Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek w 2022 r.

W związku z:

- zakończeniem z dniem 30 czerwca 2022 r. działalności przez Aptekę „BIO" w Koluszkach przy ul. 3-go Maja 19 G,

- zmianą nazwy apteki przy ul. Rokicińskiej 124 w Andrespolu na Apteka ROSA i zmianą godzin pracy apteki w dni powszednie z 8.00-20.00 na 7.00-21.00, w soboty z 8.00-20.00 na 7.00-21.00, oraz w niedziele na 8.00-21.00,

- zmianą godzin pracy apteki Marcinkowscy w Koluszkach przy ul. Głowackiego 20 w dni powszednie z 8.00-16.00 na 8.00-20.00,

zmianie uległ rozkład godzin pracy aptek, określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/333/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5898 z późn. zm.) oraz rozkład dyżurów aptek ogólnodostępnych pełnionych przez apteki ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gminy Koluszki w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (załącznik nr 2).

 

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę nr XLVIII/420/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

 

 

Uchwała nr XXXVII/333/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.


 

Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek w 2021 r.

Uchwała nr XXV/235/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pełnionych przez apteki ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gminy Koluszki.


 

Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek w 2020 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. pełnionych przez apteki ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gminy Koluszki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. pełnionych przez apteki ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce.


Rozkład godzin pracy i dyżurów aptek w 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele
w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele
w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. pełnionych przez apteki ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gminy Koluszki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. pełnionych przez apteki ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce
 

Na terenie gminy Andrespol, dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zapewnia Apteka-Sieciowa z siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska 146, która pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka