Menu

Treść

Nawigacja

Treść

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży”

 • Wykonanie nakladki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E

Całkowita wartość zadania: 247 139,40 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 163 570,40 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol: 83 569,00 zł


 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie"

Całkowita wartość zadania: 18 745,21 zł

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

"Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie"

Całkowita wartość zadania: 4 920,00 zł

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

"Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"

Całkowita wartość zadania: 19 926,00 zł

Wykonanie: 19 926,00 zł (wydatki niewygasające z upływem 2018 roku)

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim.


 

"Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi"

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku. Przekazanie opracowanie projektowego w 2019 roku.


 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn"

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn

Całkowita wartość zadania: 1 124 179,61 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 562 090,61 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce: 562 089,00 zł


 

"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków"

Całkowita wartość zadania: 354 549,71 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 194 329,71 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłącznia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych": 160 220,00 zł


 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin"

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin

Całkowita wartość zadania: 647 292,09 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 373 292,09 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce: 274 000,00 zł


 

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie"

 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie

Całkowita wartość zadania: 355 839,87 zł

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

"Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce"

Całkowita wartośc zadania: 5 000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

"Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce"

Całkowita wartość zadania: 5 000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Katarzynów - Felicjanów

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów-Felicjanów

Całkowita wartość zadania: 1 692 782,94 zł

w tym: 

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 1 434 391,55 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki: 258 391,39 zł


 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów - Lisowice" - odcinek Erazmów - Lisowice

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Erazmów-Lisowice

Całkowita wartość zadania: 1 175 999,61 zł

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Gminy Koluszki.


 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice"

Całkowita wartośc zadania: 629 030,93 zł

W 2018 roku wykonano roboty budowlane na odcinku drogi położonym we wsi Felicjanów. Pozostałe roboty budowlane w miejscowości Lisowice zaplanowano do realizacji w 2019 roku. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym"

 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E w Gałkowie Małym - etap III

Całkowita wartość zadania: 1 109 292,50 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 478 615,50 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki: 630 677,00 zł


 

"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki"

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie

Całkowita wartość zadania: 266 808,37 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 133 404,37 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki: 133 404,00 zł


 

"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży"

 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży

Całkowita wartość zadania: 136 756,79 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 68 378,79 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki: 68 378,00 zł


 

"Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"

 • Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E

Całkowita wartość zadania: 1 982 110,59 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 1 014 500,59 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna: 967 610,00 zł


 

"Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi"

Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł

W ramach zadania został opracowany projekt przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny do granicy administracyjnej z miastem Łódź o długości ok. 715 m.

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

"Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna" - wykonanie progów zwalniających

Całkowita wartość zadania: 10 000,00 zł

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin”

 • Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E

Całkowita wartość zadania: 711 952,71 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 574 952,71 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn: 137 000,00 zł

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka