Menu

Treść

Nawigacja

Treść

WODOCIĄG PUBLICZNY ROMANÓW, GM. RZGÓW - WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu
18 września 2023r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów (miejsca poboru: stacja wodociągowa – woda podawana do sieci oraz punkt kontrolny na sieci wodociągowej – Romanów 52) stwierdzono obecność enterokoków oraz bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.

 Woda nie nadaje się do spożycia.

 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.


 

KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim i łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie) oraz zgierskim w gminie Głowno w roku 2023 

Przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

- nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- nr 365 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.


 

Wodociąg publiczny w Natolinie, gm. Nowosolna – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 4 lipca 2023 r. z wodociągu publicznego w Natolinie, gm. Nowosolna nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Natolinie, gm. Nowosolna.


 

Wodociąg publiczny Gospodarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 28 czerwca 2023r. w Stacji Wodociągowej Gospodarz stwierdzono obecność bakterii grupy coli i enterokoków oraz bakterii grupy coli w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nakazał Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie wyłączyć z eksploatacji ujęcie wody w Gospodarzu na czas doprowadzenia wody do właściwej jakości.

Sieć wodociągowa w Gospodarzu zasilana jest częściowo z ujęcia wody w Czyżeminku i częściowo z wodociągu publicznego w Łodzi.

Woda z sieci wodociągowej może być warunkowo używana do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, podlewania, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Natolin, gm. Nowosolna – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 27 czerwca 2023 r. z wodociągu publicznego Natolin, w punkcie kontrolnym w stacji wodociągowej (woda podawana do sieci wodociągowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Natolin.

Wodociąg publiczny Natolin zaopatruje w wodę miejscowości: Byszewy, Natolin, Janów, Głogowiec, Plichtów.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Aplikacja "SCHRONY"

Aplikacja "SCHRONY"

Państwowa Straż Pożarna, od października do lutego 2023 roku, przeprowadziła na terenie całego kraju inwentaryzację miejsc doraźnego schronienia (MDS), a także budowli ochronnych i schronów. Strażacy prowadzili działania w ramach tzw. rozpoznania operacyjnego związane z zarządzaniem kryzysowym oraz zagadnieniami dotyczącymi ochrony ludności. Aplikacja Schrony ma formę interaktywnej mapy. Przy jej pomocy łatwo zlokalizujemy obiekty, które mogą okazać się pomocne na wypadek działań wojennych, klęsk żywiołowych i innych nagłych zdarzeń.

https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e


 

Wiosenna akcja szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach pomiędzy 15 a 27 kwietnia 2023 roku, na terenie województwa łódzkiego w powiatach opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewiczkim, łowickim, łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie), kutnowskim oraz w powiecie zgierskim w gminie Głowno odbędzie się wiosenna akcja szczepień wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie, która polegać będzie na zrzucaniu z samolotów przynęt zawierających szczepionkę doustną.


 

Kwalifikacja wojskowa 2023

Kwalifikacja wojskowa 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego zostanie przeprowadzona w Łodzi, w lokalu przy ul. H. Sienkiewicza 3, od dnia 29 maja do dnia 21 czerwca 2023 r., w godz. 11:00 - 17:00.

Obwieszczenie nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r.


 

Wodociąg publiczny Szczukwin, gm. Tuszyn – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 20 marca 2023 r. z wodociągu publicznego Szczukwin, gm. Tuszyn nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczukwin, gm. Tuszyn.


 

Wojskowe Targi Służby i Pracy w Skierniewicach