Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Stopień alarmowy ALFA-CRP

Stopień alarmowy ALFA-CRP

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Rady Ministrów wprowadzony został stopień alarmowy CRP (stopień ALFA – CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stopień alarmowy będzie obowiązywał od dnia 5 grudnia 2021 r.  od godz. 23:59 do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 23:59. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni, dlatego prosimy o zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z systemów teleinformatycznych.

Zarządzenie nr 322


 

Szkolenie Powiatowe w zakresie Obrony Cywilnej

W dniu 8 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi odbyło się Szkolenie Powiatowe w zakresie Obrony Cywilnej dla Nauczycieli z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z powiatowych placówek oświatowych oraz dla Komendantów gminnych Formacji Obrony Cywilnej z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
Podczas szkolenia poruszane były takie zagadnienia jak:
     • Obrona Cywilna w systemie obronnym państwa;
     • Założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania;
     • Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia;
     • Reklamowanie osób funkcyjnych i nadawanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych.

 • Szkolenie Powiatowe w zakresie Obrony Cywilnej
 • Szkolenie Powiatowe w zakresie Obrony Cywilnej
 • Szkolenie Powiatowe w zakresie Obrony Cywilnej
 • Szkolenie Powiatowe w zakresie Obrony Cywilnej

 

Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem "POWIAT 2021"

W dniu 27 października 2021 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej, którego tematyką było: „Współdziałanie struktur obrony cywilnej powiatu z systemem zarządzania kryzysowego podczas realizacji zadań związanych z ochroną ludności pod kryptonimem „POWIAT 2021”.
W ćwiczeniach wzięli udział:
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi – Referat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
2) Urząd Miejski w Koluszkach,
3) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi, 
4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi, 
5) Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, 
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
7) mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W ramach przeprowadzonych ćwiczeń realizowano następujące zadania:
1) ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek wystąpienia zagrożenia,
2) monitorowanie zagrożeń, informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania,
3) reagowanie na zagrożenia, w tym prowadzenie działań wynikających z nadzoru sanitarnego,
4) rozpoznawanie i zapobieganie rozszerzania się chorób zakaźnych zwierząt chowanych w gospodarstwach rolnych,
5) doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w strefach dotkniętych zagrożeniami,
6) organizacja pomocy społecznej, w tym pomocy psychologicznej.

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala wraz z Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Arkadiuszem Niecką na zakończenie ćwiczeń podczas wideokonferencji dokonali podsumowania ćwiczeń, a także pogratulowali i podziękowali wszystkim uczestnikom za pełne zaangażowanie i profesjonalne podejście do przeprowadzonych zadań. 

 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...
 • Kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem...

 

Harmonogram trasy szczepieniobusów w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Harmonogram trasy szczepieniobusów w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Dzień tygodnia

Data

Gmina

Miejsce postoju szczepieniobusa (dokładny adres/nazwa zwyczajowa)

Godziny postoju szczepieniobusa

Sobota

23 października 2021

Brójce

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Karpin 21, 95-006 Brójce

12:00-15:00

Zachowajmy czujność i bądźmy odpowiedzialni - szczepmy się!


 

Harmonogram trasy szczepieniobusów w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Harmonogram trasy szczepieniobusów w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Dzień tygodnia

Data

Gmina

Miejsce postoju szczepieniobusa (dokładny adres/nazwa zwyczajowa)

Godziny postoju szczepieniobusa

Wtorek

12 października 2021

Brójce

Przed budynkiem świetlicy środowiskowej w Bukowcu, 95-006 Bukowiec, ul. Górna 29 12:00-17:00

Zachowajmy czujność i bądźmy odpowiedzialni - szczepmy się!


 

Harmonogram trasy szczepieniobusów w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Harmonogram trasy szczepieniobusów w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Dzień tygodnia

Data

Gmina

Miejsce postoju szczepieniobusa (dokładny adres/nazwa zwyczajowa)

Godziny postoju szczepieniobusa

Sobota

2 października 2021

Andrespol

Parking na targowisku w Andrespolu, 95-020 Andrespol, ul. Tuszyńska 25 8:00-13:00

Zachowajmy czujność i bądźmy odpowiedzialni - szczepmy się!


 

Harmonogram trasy szczepieniobusów w Powiecie Łódzkim Wschodnim