Menu

Treść

Nawigacja

Treść

„PORADNIK RUCHU DROGOWEGO”

Widoczni po zmierzchu

Uwaga pieszy

Okres jesienno-zimowy, któremu dodatkowo towarzyszy przestawienie zegara to sezon dłuższego wieczoru. Zachowując podobne tempo życia codziennego pamiętajmy, że okres ten może być szczególnie niebezpieczny głównie dla pieszych uczestników ruchu drogowego. Osoby w samochodzie chroni karoseria oraz systemy bezpieczeństwa, natomiast piesi muszą wiedzieć, że nawet najlepsze techniczne rozwiązania na drodze nie gwarantują bezpieczeństwa bez użycia wyobraźni i zasady ograniczonego zaufania. Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najłatwiejszych do zastosowania rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa na drodze, jest zachowanie zasad dobrej widoczności, której brak jest jedną z przyczyn wypadków. Pamiętajmy więc o stosowaniu elementów odblaskowych na odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia przez jadący pojazd.

W 2020 roku na polskich drogach wydarzyło się 23 540 wypadków drogowych, w których zginęło 2 491 osób, a 26 463 osoby zostały ranne, w tym 8 805 osób odniosło ciężkie obrażenia. Od wielu lat tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści, motocykliści i motorowerzyści są grupą, która stanowi około 40% ogółu ofiar (śmiertelnych i rannych) wypadków drogowych w Polsce.

W odniesieniu do pieszych policyjne statystyki pokazują, że w 2020 roku w wyniku wypadków drogowych zginęło 631 osób (25% ogółu zabitych), a ciężkie obrażenia odniosły 1 954 osoby (22% ogółu ciężko rannych).


Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem - ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, poza strefą zamieszkania:

  • Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
  • Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

  • Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

  • Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

  • Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Pomimo, że obowiązek noszenia kamizelki nie odnosi się do rowerzystów (myślę, że z uwagi na konieczność wyposażenia roweru w światła ostrzegawcze), warto jednak żeby rowerzyści również stosowali tę regułę, co tylko może poprawić sytuację na drodze. Poniższe zdjęcia z polskich dróg pokazują, że warto używać elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym także w porze dnia.

Widoczni po zmierzchu     Widoczni po zmierzchu

Elementy odblaskowe pozwalają dostrzec pieszego z odległości 150 do nawet 300 metrów w zależności od warunków pogodowych. Daje to szansę kierowcy na podjęcie odpowiednich reakcji przy zbliżaniu się do takiego uczestnika ruchu drogowego. Pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości ok. 20-30 metrów. Jest to niejednokrotnie zbyt mała odległość, aby kierujący miał czas na dokonanie odpowiedniego manewru hamowania czy bezpiecznego ominięcia takiej osoby, w sposób niezagrażający jej bezpieczeństwu.

Widoczni po zmierzchu

Wracając do przepisów prawa należy pamiętać również o obowiązku  używania elementów odblaskowych przez osoby wykonujące roboty na drodze:

Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.


Ww. zapis może być odpowiedzią na zadawane przez wielu kierowców pytanie, czy kamizelki odblaskowe są obowiązkowe w samochodzie skoro przepisy tego nie wymagają? Biorąc jednak pod uwagę nieprzewidziane wyjście z samochodu na drodze w celu np. wymiany koła, łatwo dojść do wniosku, że w każdym samochodzie powinna znajdować się kamizelka odblaskowa, która może być szczególnie potrzebna po zmroku.

Widoczni po zmierzchu

Powiat Łódzki Wschodni w ramach realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” podejmuje liczne działania mające wpływ na poprawę porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w tym zakresie.

W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, Powiat każdego roku dokonuje zakupów materiałów odblaskowych, w tym kamizelek, które są bezpłatnie przekazywane mieszkańcom Powiatu.

Osoby potrzebujące, nieposiadające odblaskowego wyposażenia mogą zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Łodzi – Referatu Promocji Powiatu i Informacji, który dysponuje tego typu elementami wyposażenia dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

Opracował:
z up. organu zarządzającego ruchem
Krzysztof Pietrzko
Inspektor
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Łodzi

 Październik 2021 r.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka