Menu

Treść

Nawigacja

Treść

NAZWA PROJEKTU:

„REWALORYZACJA PARKU W LISOWICACH”

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków".

Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚ i GW w Łodzi: 440 202,00

Celem zadania jest jak najwierniejsze odtworzenie historycznej kompozycji parku, który będzie miejscem dostępnym i atrakcyjnym dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych wraz z poprawą walorów estetycznych okolicy.

www.zainwestujwekologie.pl

 


 

NAZWA PROJEKTU:

„DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKU KUŹNI NA TERENIE DPS W LISOWICACH”

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 1 296,00 zł
Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚ i GW w Łodzi: 1 101,00 zł

 

W ramach projektu wykonano następujące prace:

  • usunięcie z dachu budynku kuźni pokrycia z płyt azbestowo-cementowych,
  • zabezpieczenie płyt,
  • transport na składowisko odpadów,
  • utylizacja poprzez składowanie.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

  

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

NAZWA PROJEKTU:

„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE EKOPRACOWNI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH”

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWANIA – 2015” OGŁOSZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

 

Wartość ogólna realizacji zadania: 21 329,00 zł
Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚ i GW w Łodzi wynosi: 19 877,00 zł
Wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 1 452,00 zł
 

Realizacja projektu obejmuje utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez dostosowanie przeznaczonego na ten cel pomieszczenia i zakup mebli, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną, roślin doniczkowych oraz sprzętu multimedialnego. Podopieczni SOSW w Koluszkach to dzieci i młodzież z różnym stopniem upośledzenia umysłowego i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania światem przyrody znajdującym się w najbliższym otoczeniu uczniów (las, park i łąka) oraz podwyższenie atrakcyjności zajęć tematycznych. Pracownia została wyposażona w nowe i funkcjonalne meble, regulowane krzesła. Nietypowe stoliki trapezowe umożliwią efektywne zagospodarowanie przestrzeni w małym pomieszczeniu i ustawienie w różnych konfiguracjach. Dzięki temu uczniowie będą mogli pracować w parach, zespołach o różnej liczebności lub w jednej grupie. Tablica interaktywna z projektorem i laptopem uatrakcyjni demonstrowanie różnorodnych schematów, modeli, animację procesów i zjawisk przyrodniczych oraz prowadzenie zajęć otwartych. Szafy, regały, półki posłużą do przechowywania zakupionych pomocy dydaktycznych. Tablice tekstylne umożliwiają ekspozycję pomocy dydaktycznych oraz gazetek przygotowywanych przez uczniów. Fototapeta z obrazem lasu, kwiaty doniczkowe, zielone stonowane kolory ścian podniosą walory estetyczne pomieszczenia. Interesujące pomoce dostosowane do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie znacząco wpłyną na pełne poznanie i zrozumienie ekosystemów i zmian w nich zachodzących w poszczególnych porach roku. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany podczas wycieczek terenowych, gdzie najbliższa okolica stanie się terenem eksploracyjnym. Zaobserwowane zmiany w przyrodzie będą utrwalone na fotografiach i wyeksponowane w sali. Ekopracownia będzie wykorzystywana w czasie zajęć dydaktycznych w różnych etapach edukacyjnych wśród uczniów z: lekkim stopniem upośledzenia umysłowego na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III szkoła podstawowa), przyrody (kl. IV-VI szkoła podstawowa), umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego na zajęciach funkcjonowania w środowisku (szkoła podstawowa i gimnazjum), funkcjonowania społecznego i osobistego (szkoła przysposabiająca do pracy). Ponadto zaplanowano realizację zajęć spotkań koła ekologiczno-przyrodniczego oraz godzin wychowawczych w internacie. Powstała sala umożliwi realizację wieloletniego programu ekologicznego „Las, park i łąka w czterech porach roku”. Na kolejne lata planuje się jego kontynuację w zakresie poznawania zmian w innych ekosystemach w poszczególnych porach roku. W ekopracowni odbędą się również spotkania uczniów z leśniczym i pszczelarzem. W ramach międzyszkolnego konkursu przeprowadzony zostanie quiz wiedzy – „Co wiem o lesie?”. Ponadto planuje się wystawę fotografii uczniów uczestniczących w poszczególnych etapach wewnątrzszkolnego konkursu fotograficznego „Zmiany przyrody w obiektywie w czterech porach roku”. Utworzenie i wyposażenie ekopracowni pozwoli na indywidualizację i zastosowanie różnorodnych form oddziaływania na uczniów oraz stworzy przyjazną atmosferę wpływającą na efektywne przyswajanie wiedzy. Pozwoli oligofrenopedagogom w bardziej przystępny sposób realizować różnorodne programy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej dostosowane do możliwości intelektualnych niepełnosprawnych uczniów. Rozwinie w nich poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i czystość środowiska

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Newsletter

Stopka