Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem

Kwota dotacji: 500 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Andrespol współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce

Kwota dotacji: 110 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Brójce współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej

Kwota dotacji: 260 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Koluszki współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki

Kwota dotacji: 100 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Koluszki współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Kwota dotacji: 92 926,50 zł

Zadanie realizowane przez gminę Koluszki współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce

Kwota dotacji: 800 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Rzgów współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)

Kwota dotacji: 500 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Rzgów współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m

Kwota dotacji: 175 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Rzgów współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra

Kwota dotacji: 50 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Rzgów współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Pałczewa)

Kwota dotacji: 700 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Tuszyn współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" - dokumentacja projektowa

Kwota dotacji: 21 525,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Tuszyn współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" - dokumentacja projektowa

Kwota dotacji: 34 748,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Tuszyn współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa

Kwota dotacji: 21 525,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Tuszyn współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" - dokumentacja projektowa

Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Zadanie realizowane przez gminę Tuszyn współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni.


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka