Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Przypominamy o obowiązku stowarzyszeń i fundacji wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Starosta Łódzki Wschodni pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przypomina o corocznym obowiązku złożenia informacji w drodze oświadczenia (załącznik poniżej) czy organizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przyjmowała lub dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EURO, bez względu na to,czy płatność była przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają sięze sobą powiązane.

Podstawa prawna: art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 2 ust.  1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166).

Informację w formie pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia bądź fundacji, należy złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie poprzez ePUAP  do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łodzi  w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 42 205-03-76.

Adres:  Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź


Adres skrytki ePUAP
Starostwa Powiatowego w Łodzi:  /72gq27iww7/skrytka

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka