Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Wydziały Starostwa

 


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Bogusław Biliński

szczegółowe informacje


Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Ewa Krzemieniewska

szczegółowe informacje


Wydział Finansowo-Księgowy

szczegółowe informacje


Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik: Mirosław Nowicki

szczegółowe informacje

Przypominamy, że załatwianie sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu związane między innymi z prawem jazdy, uzyskaniem profilu kandydata na kierowcę, zarejestrowaniem pojazdu, wymianą dowodu, odbiorem dowodu rejestracyjnego, jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.


Wydział Organizacyjny

Naczelnik: Ewa Redmann

szczegółowe informacje


Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik: Michał Kotynia

szczegółowe informacje


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

p.o. Kierownik: Justyna Królikowska

szczegółowe informacje


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik: Małgorzata Szelest

szczegółowe informacje


Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg

Naczelnik: Krzysztof Pietrzko

szczegółowe informacje


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Naczelnik: Sylwia Szol

szczegółowe informacje


Biuro Rady i Zarządu Powiatu

obsługa Rady Powiatu: Dorota Piekarek
obsługa Zarządu Powiatu: Oliwia Duczek

szczegółowe informacje


Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Paulina Skiba

szczegółowe informacje


Referat Promocji Powiatu i Informacji

Kierownik: Tobiasz Puchalski

szczegółowe informacje


Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

p.o. Kierownik: Patrycja Gabara

szczegółowe informacje


Stanowisko ds. BHP

Arkadiusz Szkupiński

szczegółowe informacje


Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Jerzy Gensler
Piotr Mrozowski

szczegółowe informacje


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Elżbieta Gal-Krogulska

szczegółowe informacje


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Arkadiusz Niecka

szczegółowe informacje


Inspektor Ochrony Danych

Ewa Redmann

szczegółowe informacje


Stanowisko ds. Kontroli

Magdalena Janowska

szczegółowe informacje


Audytor Wewnętrzny

Przemysław Wójcik

szczegółowe informacje

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka