Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą 1186E

 • inwestycja_2
 • inwestycja_3
 • inwestycja_1

W ramach Zadania wykonano jednostronny chodnik na długości 790 m.

Całkowita wartość zadania: 330 357,59 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)

 • inwestycja_2
 • inwestycja_3
 • inwestycja_1

W ramach Zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2923E w zakresie budowy chodnika (ul. Górna i ul. Dolna) w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, na łącznej długości 1315 m poprzez wykonanie m.in. jednostronnego chodnika oraz miejscowo obustronnego, zjazdów z kostki brukowej, ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych w poprzek chodnika, wymiane hydrantów nadziemnych na podziemne, oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem otworów betonem, urządzenie terenów zielonych.

Całkowita wartość zadania: 557 005,67 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 205 512,39 zł

Pomoc finansowa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 351 493,28 zł

 


 

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW na 714 w kierunku Pałczewa

 • DP_2926E_DW_714_1
 • DP_2926E_DW_714_3
 • DP_2926E_DW_714

Chodnik został wykonany na długości 1 139 m (łączna długość wykonanego chodnika wraz ze zjazdami wynosi 1 161 m).

Całkowita wartość zadania: 563 917,03 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 313 917,03 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce: 250 000,00 zł

 


 

Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn

 • nakładka_bitumiczna_2927E_1
 • nakładka_bitumiczna_2927E_2

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną oraz pobocza dwustronne z tłucznia kamiennego na odcinku długości 463 m, poprzez m.in.: frezowanie nawierzchni oraz korytowanie poboczy; wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni o szer. 5,2 m; wykonanie poboczy dwustronnych o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego; oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp; wymianę istniejącego oznakowania drogowego.

Całkowita wartość zadania: 557 005,67 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 105 186,19 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”: : 88 600,00 zł

 


 

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa

W ramach Zadania, w drodze powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej, gm. Brójce wykonano budowę chodnika na łącznej długości 942 m.

Całkowita wartość zadania: 533 592,52 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 283 592,52 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce: 250 000,00 zł

 


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka