Menu

Treść

Nawigacja

Treść

PROJEKT „CYFROWY POWIAT”

PROJEKT „CYFROWY POWIAT”

Powiat Łódzki Wschodni realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi  Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel projektu: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Planowane efekty:

  1. Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi.
  2. Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi.
  3. Zdiagnozowanie aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 100 000 zł. - jest to maksymalna kwota, o którą Powiat Łódzki Wschodni  mógł się ubiegać.

Dofinansowanie projektu: 100%

Okres realizacji projektu:

Projekt jest realizowany w Starostwie Powiatowym w Łodzi w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01-00-00-0001/21-00, w okresie maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy powierzenia grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Projekt "Cyfrowy Powiat"

Data publikacji: 21.10.2022 r.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka