Menu

Treść

Nawigacja

Treść

„Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”

  • Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E

Całkowita wartość zadania: 188 662,33 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 88 662,33 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol: 100 000,00 zł


 

„Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”

Całkowita wartość zadania: 60 972,34 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

„Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”

Całkowita wartość zadania: 19 926,00 zł

W ramach zadania zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi powiatowej nr 2921E t.j. ul. Głównej w Janówce na odcinku od skrzyżowania ul. Głównej z ulicami Spadkową i Laurową do ul. Miodowej w gm. Andrespol.

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

„Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej nr 2921E na ulicy Głównej w Janówce”

Całkowita wartość zadania: 8 487,00 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II”

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn – etap II
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn – etap II
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn – etap II
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn – etap II

Całkowita wartość zadania: 800 345,45 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 660 345,45 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce: 140 000,00 zł


 

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II

Całkowita wartość zadania: 224 753,73 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 185 383,73 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”: 39 370,00 zł


 

„Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce”

  • Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu
  • Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu
  • Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu
  • Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu

Całkowita wartość zadania: 168 135,34 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 108 135,34 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce: 60 000,00 zł


 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice”

Całkowita wartość zadania: 1 864 551,10 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 932 275,55 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki: 932 275,55 zł


 

„Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”

Całkowita wartość zadania: 28 290,00 zł

W ramach zadania zostało wykonane opracowanie projektu obiektu budowlanego lub urządzenia wodnego pozwalającego na przeprowadzenie po nim ciągu pieszo-jezdnego w poprzek koryta rzeki Moszczenica z przeznaczeniem dla ruchu pieszych i rowerów.

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

„Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym”

Całkowita wartość zadania: 23 370,00 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”

Całkowita wartość zadania: 894 692,78 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 637 425,78 zł

Dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej: 257 267,00 zł


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka