Menu

Treść

Nawigacja

Treść

  • loga i Flaga Polski

Realizacja przez Powiat projektu grantowego pn.  Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w 100% dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Powiat Łódzki Wschodni w dniu 22 kwietnia 2020 r. zawarł umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkół, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, w których nową podstawową formą nauczania jest prowadzenie zdalnych lekcji.

W ramach projektu zakupiono 27 sztuk komputerów przenośnych (laptopów), które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, a następnie użyczone nauczycielom i uczniom w celu realizacji przez nich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zakupione laptopy umożliwią nauczycielom i uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Projekt obejmuje wsparciem od 2 do 4 szkół, od 2 do 6 nauczycieli oraz od 18 do 26 uczniów.

Całkowita wartość projektu: 70 000,00 zł, dofinansowanie wynosi 100%. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt będzie  realizowany w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka