Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn

  • Drogi_2900E_2902E_2904E_2
  • Drogi_2900E_2902E_2904E_3
  • Drogi_2900E_2902E_2904E_1

Całkowita wartość zadania: 16 624 902,67 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 4 684 415,21 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn : 2 000 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 337 367,01 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 9 585 936,60 zł

 


 

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 667 387,39 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce

  • Nowa_droga_w_Karpinie

Całkowita wartość zadania: 813 590,23 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 693 249,42 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”:  120 340,56 zł

 


 

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 371 672,78 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka