Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol

Całkowita wartość: 84 039,42

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 84 039,42


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica

 • Remontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Remontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Remontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Wyremontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Wyremontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Wyremontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Wyremontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Wyremontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica
 • Wyremontowany odcinek drogi Pałczew - Modlica

Całkowita wartość: 299 852,76 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 162 112,76 zł

Budżet województwa łódzkiego: 137 740,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu województwa łódzkiego w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadania – modernizacja dróg dojazdowych do pól.


 

Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa

 • Wybudowany chodnik na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Wybudowany chodnik na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Wybudowany chodnik na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej

Całkowita wartość: 444 189,34 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 222 094,67

Pomoc finansowa Gminy Brójce: 222 094,67 zł


 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce

 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Wardzynie
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Wardzynie
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Wardzynie
 • Zakończona przebudowa odcinka drogi powiatowej w Wardzynie
 • Zakończona przebudowa odcinka drogi powiatowej w Wardzynie
 • Zakończona przebudowa odcinka drogi powiatowej w Wardzynie

Całkowita wartość: 180 281,08 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 105 281,08 zł

Pomoc finansowa Gminy Brójce: 75 000,00 zł


 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce

(w ramach zadania – wykonanie projektu)

Całkowita wartość: 15 000,00 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 15 000,00 zł


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E

Całkowita wartość: 1 881 251,32 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 471 260,32 zł

Pomoc finansowa Gminy Nowosolna: 500 000,00 zł

Fundusz Dróg Samorządowych: 909 991,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


 

Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna

 • Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej w...
 • Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej w...
 • Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej w...
 • Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej w...
 • Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej w...
 • Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej w...
 • Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej w...

Całkowita wartość: 743 243,00 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 525 000,00 zł

Rezerwa subwencji ogólnej: 218 243,00 zł

Zadanie dofinansowane w ramach podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2020.


 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna

 (w ramach zadania – wykonanie projektu)

Całkowita wartość: 9 225,00 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 9 225,00 zł


 

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana  umowa nr 64/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3313E w Kruszowie gm. Tuszyn polegającej na zaprojektowaniu chodnika na odcinku długości ok. 170 m od wysokości istniejącego chodnika przy drodze powiatowej w rejonie stacji paliw do połączenia z istniejącym chodnikiem przy drodze krajowej nr 12.

Całkowita wartość opracowania projektu: 20 910,00 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 20 910,00 zł


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka