Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce

  • 2923E_nakładka_Brójce

Całkowita wartość zadania: 388 794,39 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 306 814,39 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 81 980,00 zł

 


 

Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn

  • Elementy_bezpieczeństwa_2930E_2
  • Elementy_bezpieczeństwa_2930E_3
  • Elementy_bezpieczeństwa_2930E_1

Wykonanie aktywnych tablic prowadzących w prawo i lewo z pulsującym żółtym światłem.

Całkowita wartość zadania: 35 547,00 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol

Całkowita wartość zadania: 351800,67 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 175 900,34 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol: 175 900,33 zł

 


 

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol

Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz montaż wyniesionego przejścia dla pieszych.

Całkowita wartość zadania: 306 352,60 zł

w tym:

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol: 134 827,44 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 171 525,16 zł

 


 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze

Całkowita wartość zadania: 132 987,67 zł

w tym:

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol: 26 805,47 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 106 182,20 zł

 


 

Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży

Całkowita wartość zadania: 479 407,31 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 61 000,01 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol : 109 810,14 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 308 597,16 zł

 


 

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa - etap II

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 89 687,95 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2924E w Kurowicach, ul. Rządowa

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 28 782,00 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce

Montaż wyniesionego modułowego przejścia dla pieszych oraz wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia.

Całkowita wartość zadania: 120 294,00 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 62 124,84 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 58 169,16 zł

 


 

Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce

Budowa jednostronnych chodników i ciągów pieszo jezdnych (droga nr 2925E dł. 3 392m) oraz budowa jednostronnego chodnika (droga nr 2926E dł. 3 572 m).

Całkowita wartość zadania: 7 494 382,10 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 2 119 382,10 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce: 625 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 4 750 000,00 zł

 


 

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki

Montaż wyniesionego modułowego przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów oraz wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia.

Całkowita wartość zadania: 175 644,00 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 28 985,57 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki : 32 401,27 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 114 257,16 zł

 


 

Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym

Całkowita wartość zadania: 175 644,00 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 106 434,75 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki: 49 747,49 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 359 689,20 zł

 


 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej

Całkowita wartość zadania: 175 644,00 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 501 300,00 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki: 39 900,00 zł

 


 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym

Oświetlenie ścieżki rowerowej .

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 304 011,95 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”- Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica

Całkowita wartość zadania: 1 280 122,31 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 1 061 879,31 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 218 243,00 zł

 


 

Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna

Całkowita wartość zadania: 212 544,00 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 34 339,57 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna: 39 347,27 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 138 857,16 zł

 


 

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna

Całkowita wartość zadania: 107 994,00 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 13 118,57 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna: 17 026,27 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 77 849,16 zł

 


 

Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m

Całkowita wartość zadania: 95 652,49 zł

w tym:

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 49 751,09 zł

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów: 45 901,40 zł

 


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek

Modernizacja nawierzchni jezdni i poboczy oraz chodników i zjazdów indywidualnych.

Całkowita wartość zadania: 1 367 650,17 zł

w tym:

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów: 552 700,00 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 814 950,17 zł

 


 

Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie droga powiatowa nr 2942E

Modernizacja jezdni, przebudowa zjazdów, poboczy.

Całkowita wartość zadania: 2 237 771,02 zł

w tym:

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów: 1 290 109,85 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 947 661,17 zł

 


 

Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916E

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 150 000,00 zł

Zadanie było w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn

Całkowita wartość zadania: 1 189 375,53 zł

w tym:

Pomoc finansowa z budżetu Gminy Tuszyn: 469 375,53 zł

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 720 000,00 zł

 


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka