Menu

Treść

Nawigacja

Treść

  • loga i herby

 

NAZWA PROJEKTU:

"TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W KOLUSZKACH" 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 
II. OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA
DZIAŁANIE: 
II.6 OCHRONA POWIETRZA

 

BENEFICJENT
Powiat Łódzki Wschodni


Okres realizacji projektu: od 15.10.2008 do 15.11.2012 


Całkowita wartość projektu: 4 085 915,89 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 3 012 159,16 zł
Wartość wkładu własnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 1 073 756,73 zł

  

  • loga i herb Powiatu Łódzkiego

 

NAZWA PROJEKTU:

ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE” 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I BUDŻETU GMINY ANDRESPOL.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013


OŚ PRIORYTETOWA V:
Infrastruktura społeczna
DZIAŁANIE V.2:
Infrastruktura pomocy społecznej


BENEFICJENT:
Powiat Łódzki Wschodni

Całkowita wartość inwestycji: 9 903 391,89 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego EFRR: 8 203 914,25 zł
Wkład własny beneficjenta: 1 699 477,64 zł w tym 50 000 zł pomocy finansowej
z gminy Andrespol, partnera w realizacji projektu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 


 

  • loga

 

NAZWA PROJEKTU:

"BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU E-USŁUG PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO)"

 

JEST TO PROJEKT REALIZOWANY W PARTNERSTWIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU NASZEGO WOJEWÓDZTWA, W KTÓRYM LIDEREM JEST WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE A PARTNERAMI OPRÓCZ NASZEGO POWIATU, TAKŻE 108 INNYCH GMIN I POWIATÓW.

OŚ PRIORYTETOWA IV: 
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
DZIAŁANIE IV.2: 
E-USŁUGI PUBLICZNE

 

Całkowita wartość projektu: 21 533 000,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 18 303 050,00 zł
Wartość projektu w części realizowanej w Powiecie Łódzkim Wschodnim: 409 600,00 zł
Wartość wkładu własnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 61 440,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR dla powiatu: 348 160,00 zł

 

 

W ramach projektu Powiat Łódzki Wschodni został wyposażony w:

  • 16 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym
  • 6 serwerów wraz z systemem operacyjnym
  • 7 urządzeń wielofunkcyjnych
  • 2 drukarki
  • skaner
  • infomat wraz z oprogramowaniem
  • 137 licencji na użytkowanie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

 

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie http://infokioski.elodzkie.pl/

 

 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka