Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Zarządzanie kryzysowe - definicja

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) z późn. zm.

 

Struktura zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej

 • Poziom 1
  • Prezes Rady Ministrów
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
  • Zespoły Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej
  • Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej
 • Poziom 2
  • Wojewoda
  • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Poziom 3
  • Starosta
  • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Poziom 4
  • Wójt(Burmistrz, Prezydent miasta)
  • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Bądź na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie!

Z

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka