Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Ćwiczenia powiatowo - gminne POWIAT 2023

 

W dniu 7 listopada 2023 roku odbyły się prowadzone w formie praktycznej powiatowo – gminne ćwiczenia doskonalące obronne. Tematem ćwiczenia było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W trakcie ćwiczeń wykład nt.: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz zadania administracji publicznej w ramach powszechnego obowiązku obrony” przeprowadził Kierownik Zakładu Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr. n. wojsk. Włodzimierz Leszczyński. 

W przeprowadzonym wykładzie udział wzięli Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz, Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek, Witold Małecki – Burmistrz Miasta Tuszyna, Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Krzysztof Serwa – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach oraz zaproszeni goście.

W ćwiczeniach wzięli udział: Starostwo Powiatowe w Łodzi, Urząd Gminy Andrespol, Urząd Gminy Brójce, Urząd Gminy Nowosolna, Urząd Miejski w Koluszkach, Urząd Miejski w Rzgowie, Urząd Miasta w Tuszynie, Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi.

Wszystkie założone cele ćwiczenia zostały osiągnięte.

Ćwiczenie podsumował Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

IMG-20231108-WA0003.jpg

IMG-20231108-WA0004.jpg

IMG-20231108-WA0000.jpg