Menu

Treść

Nawigacja

Treść

PROTESTY ROLNIKÓW 20 LUTEGO 2024 R.

 W dniu 20.02.2024 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 17.00 na terenie gminy Brójce, na odcinku od Woli Rakowej do Kurowic odbędą się protesty rolników. Rondo w Woli Rakowej – wjazd na A1, będzie całkowicie zablokowane. Przewidywana liczba uczestników między 50-100 osób, oraz ok 50-100 ciągników.


 

Ćwiczenia wojskowe NATO

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw - gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), którego rozpocznie się już na przełomie lutego i marca. 

STE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Zwracamy sie również z apelem do społeczeństwa - chrońmy dane, zwłaszcza w obecności sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.


 

Ćwiczenia powiatowo - gminne POWIAT 2023

 

W dniu 7 listopada 2023 roku odbyły się prowadzone w formie praktycznej powiatowo – gminne ćwiczenia doskonalące obronne. Tematem ćwiczenia było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W trakcie ćwiczeń wykład nt.: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz zadania administracji publicznej w ramach powszechnego obowiązku obrony” przeprowadził Kierownik Zakładu Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr. n. wojsk. Włodzimierz Leszczyński. 

W przeprowadzonym wykładzie udział wzięli Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz, Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek, Witold Małecki – Burmistrz Miasta Tuszyna, Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Krzysztof Serwa – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach oraz zaproszeni goście.

W ćwiczeniach wzięli udział: Starostwo Powiatowe w Łodzi, Urząd Gminy Andrespol, Urząd Gminy Brójce, Urząd Gminy Nowosolna, Urząd Miejski w Koluszkach, Urząd Miejski w Rzgowie, Urząd Miasta w Tuszynie, Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi.

Wszystkie założone cele ćwiczenia zostały osiągnięte.

Ćwiczenie podsumował Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

IMG-20231108-WA0003.jpg

IMG-20231108-WA0004.jpg

IMG-20231108-WA0000.jpg