Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Postępowania w sprawach rzeczy znalezionych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub rzeczy znalezionych przez osoby mieszkające na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Dane kontaktowe

Interesanci w sprawach rzeczy znalezionych obsługiwani są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, na 6 piętrze w pokoju 602, w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Informacja telefoniczna udzielana jest pod numerem telefonu 42 205-03-05.

Starostwo Powiatowe w Łodzi przyjmuje:

  1. rzeczy znalezione na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
  2. rzeczy znalezione przez osobę mieszkającą na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
  3. rzeczy znalezione na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności lub środku transportu publicznego, oddane właściwemu zarządcy i nie odebrane przez osobę uprawnioną w terminie 3 dni od ich znalezienia.

Starostwo Powiatowe w Łodzi nie przyjmuje:

  1. rzeczy, co do której istnieje domniemanie, iż została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
  2. rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport. Znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  3. rzeczy, której wartość szacunkowa nie przekracza 100,00 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
  4. zabytków archeologicznych.

Starostwo Powiatowe w Łodzi nie przyjmuje zwierząt, które zbłąkały się lub uciekły, którym opiekę zapewniają schroniska.

W przypadku, gdy rzecz nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeśli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

Po upływie określonych ustawowo terminów przechowywania rzeczy znalezione, w sytuacji kiedy nie zostały ona odebrane przez osoby uprawnione do jej odbioru lub przez znalazcę stają się ona własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wykaz rzeczy znalezionych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, na 8 piętrze budynku, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Jeśli wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5000,00 zł ogłoszenie zamieszcza się również w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wykaz rzeczy znalezionych dostępny jest tutaj.

Informacje dodatkowe:

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka