Menu

Treść

Nawigacja

Treść

,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

W ramach zadania pn. ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” zostanie wykonana Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, Wykonawcą robót w Zadaniu będzie – Firma Anna Maria Fijałkowska „ANDRO”, ul. Brzezińska 138, 95-040 Koluszki.

Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących ze środków:

  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  • Budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Planowany termin zakończenia prac 16 listopada 2023 r.

 

  • ul. Żeromskiego RFIL
  • ul. Żeromskiego_RFIL