Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Ujęcie wody w Woli Rakowej – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że próbkach wody pobranych  w dniu 21 czerwca 2024 r. z wodociągu publicznego Wola Rakowa w stacji wodociągowej i na sieci wodociągowej nie stwierdzono  przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC  określonego w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z ujęcia wody w Woli Rakowej.


 

Wodociąg publiczny Wola Rakowa, gmina Brójce – woda warunkowo nadaje się do spożycia!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 03 czerwca 2024r. z wodociągu publicznego Wola Rakowa w stacji wodociągowej i na sieci wodociągowej stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC w ilości > 300 jtk/1ml. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wola Rakowa.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach podejmuje działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji instalacji wodociągowej.

 Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg lokalny - Gałków Mały ul. Wojska Polskiego, osiedle bloków wojskowych – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu lokalnego w Gałkowie Małym, ul. Wojska Polskiego (miejsca poboru: stacja wodociągowa – woda podawana do sieci oraz instalacja wewnętrzna w pięciu budynkach zamieszkania zbiorowego). Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego instalacji wodociągowej.

W próbkach wody pobranych w dniu 29 kwietnia 2024r. nie stwierdzono ponadnormatywnego stężenia chloru wolnego, stwierdzono natomiast podwyższone stężenie żelaza, które nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Gałkowie Małym ul. Wojska Polskiego (osiedle bloków wojskowych).


 

Wodociąg lokalny Gałków Mały, ul. Wojska Polskiego, gmina Koluszki – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu lokalnego w Gałkowie Małym, ul. Wojska Polskiego (miejsca poboru: stacja wodociągowa - woda podawana do sieci oraz instalacja wewnętrzna u odbiorców wody na sieci wodociągowej, ul. Wojska Polskiego 2 i ul. Wojska Polskiego 10). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych w instalacji wewnętrznej, natomiast nie stwierdzono w próbce wody pobranej w stacji wodociągowej w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej. W zbadanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli.

W dniu 30 kwietnia 2024r. pobrano ponownie do badań próbki wody z tych samych punktów oraz dodatkowo z pięciu punktów na sieci wodociągowej w budynkach zamieszkania zbiorowego.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi do czasu otrzymania kolejnych wyników badania próbek wody pobranych na sieci wodociągowej, które wykluczą punktowe skażenie instalacji wodociągowej, zaleca spożywanie wody po przegotowaniu.

 Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Protesty rolników!

W dniu 20.03.2024 r. (środa) na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego planowane są zgromadzenia publiczne z związku z protestami rolników.

Gmina Koluszki

W godzinach 9.00 – 17.00 w Koluszkach zablokowane zostaną ronda na ulicy Brzezińskiej oraz przy
11 Listopada wraz z wjazdem na wiadukt. Przewidywana liczba uczestników ok. 150 osób oraz ok. 150 maszyn rolniczych.

Gmina Brójce

W godzinach 10.00. – 12.00 zablokowany przejazd na odcinku od ronda w Kurowicach do ronda Woli Rakowej, następnie od godziny 12.00 całkowicie zablokowany wjazd na A1. Planowany czas zakończenia zgromadzeń godzina 22.00. Przewidywana liczba uczestników między 200-250 osób.

 


 

Wodociąg lokalny- Gałków Mały ul. Wojska Polskiego osiedle bloków wojskowych – woda nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 27 lutego 2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych trzy próbki z wodociągu lokalnego w Gałkowie Małym,         ul. Wojska Polskiego ( osiedle wojskowe): jedna na ujęciu wody i dwie próbki na sieci wodociągowej z instalacji wewnętrznej bloków mieszkalnych.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono bardzo wysokie stężenie chloru wolnego w ilości 11,49 mg/l, 10,18 mg/l oraz 8,46 mg/l. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość dopuszczalna dla chloru wolnego wynosi 0,3 mg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Gałkowie Małym ul. Wojska Polskiego ( osiedle wojskowe).

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu obniżenie stężenia chloru wolnego w wodzie.

Komunikat dotyczy miejscowości Gałków Mały ul. Wojska Polskiego ( osiedle wojskowe)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Kotliny, gmina Brójce – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 08 lutego 2024 r. z wodociągu publicznego Kotliny, gm. Brójce w stacji wodociągowej, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w  punkcie na sieci wodociągowej nie stwierdzono ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC  określonej w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny, gm. Brójce.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gm. Rzgów – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 07 lutego 2024 r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów w stacji wodociągowej, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w dwóch punktach na sieci wodociągowej, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków. Sieć wodociągowa poddawana jest chlorowaniu. W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń stężenia chloru wolnego określonego w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gmina Rzgów – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w trzech próbkach wody pobranych w dniu 29 stycznia 2024 r. z wodociągu publicznego Romanów w stacji wodociągowej i na sieci wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości poniżej 10 jtk/100ml, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i przeprowadzenia kolejnych badań jakości wody z wodociągu publicznego Romanów.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Kotliny, gmina Brójce – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 09 stycznia 2024r. z wodociągu publicznego Kotliny w stacji wodociągowej i na sieci wodociągowej stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC w ilości > 300 jtk/1ml w próbce wody wprowadzanej do sieci wodociągowej i w ilości 292 jtk/1ml w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli,  Escherichia coli i enterokoków. W dniu 22 stycznia 2024r. pobrano do badań powtórne próbki wody z wodociągu publicznego Kotliny w stacji wodociągowej oraz na sieci wodociągowej. W badanych próbkach stwierdzono utrzymującą się ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC w ilości > 300 jtk/1ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kotliny.

 Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Usług Komunalnych podejmuje działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji instalacji wodociągowej.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gm. Rzgów – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 18 stycznia 2024 r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów po wyłączeniu studni nr 3 i przełączenia zasilania wodociągu na studnię nr 4, (punkty poboru: studnia nr 4, punkt podawania wody do sieci wodociągowej, punkt kontrolny na sieci wodociągowej) nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gm. Rzgów – woda nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 18 stycznia 2024 r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów w stacji wodociągowej (woda podawana do sieci) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 12,2 NPL/100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.

 Woda nie nadaje się do spożycia.

 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gmina Rzgów – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 16 stycznia 2024r. z wodociągu publicznego Romanów w stacji wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100ml, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli. W dniu 18 stycznia 2024r. pobrano do badań kolejną próbkę wody z wodociągu publicznego Romanów w stacji wodociągowej. Do czasu uzyskania powtórnych wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów.

 Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Ujęcie wody w Tuszynie, ul. 3 Maja 46 – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 19 grudnia 2023r. na ujęciu wody w Tuszynie, ul. 3 Maja 46 informuje, że woda spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z ujęcia w Tuszynie, ul. 3 Maja 46.

Sieć wodociągowa wodociągu publicznego w Tuszynie, ul. 3 Maja ponownie będzie zasilana z ujęcia wody przy ul. 3 Maja 46.


 

Wodociąg publiczny Wola Rakowa, gmina Brójce – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 20 grudnia 2023 r. z sieci wodociągu publicznego w Woli Rakowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Woli Rakowej,  zasilanego z ujęcia wody  w Pałczewie.

 W dalszym ciągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody w ujęciu  w Woli Rakowej do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.


 

Wodociąg publiczny Wola Rakowa, gmina Brójce – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 r. pobrano do badań laboratoryjnych dwie próbki wody w punktach kontrolnych na sieci wodociągowej w Woli Rakowej. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono ponadnormatywnego stężenia chloru wolnego (wartości zbadane <0,10mg/l).

Do czasu uzyskania pełnych badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych wodę z wodociągu publicznego w Woli Rakowej zasilanego z ujęcia w Pałczewie należy spożywać po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Komunikat dotyczy miejscowości Wola Rakowa (gm. Brójce) ulic: Główna, Tuszyńska, Szkolna, Kręta, Kościelna oraz miejscowości Giemzów nr 9 i Giemzówek od nr 31 do nr 37.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Wola Rakowa, gmina Brójce – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 r. pobrano do badań w ramach kontroli wewnętrznej próbkę wody w stacji wodociągowej wodociągu publicznego Wola Rakowa.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100ml. Nie stwierdzono obecności  bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Zarządca wodociągu wyłączył z użytkowania stację wodociągową w Woli Rakowej, a sieć wodociągową przełączono na zasilanie z ujęcia w Pałczewie. Sieć wodociągowa jest chlorowana i płukana. W dniu 19 grudnia 2023r. pobrano do badań kontrolne próbki wody na sieci wodociągowej w Woli Rakowej.

Wobec powyższego do momentu uzyskania wyników badań wody z wodociągu publicznego Wola Rakowa wodę należy spożywać po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 Komunikat dotyczy miejscowości Wola Rakowa (gm. Brójce) ulic: Główna, Tuszyńska, Szkolna, Kręta, Kościelna oraz miejscowości Giemzów nr 9 i Giemzówek od nr 31 do nr 37.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Tuszyn, ul. 3 Maja – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 28 listopada 2023r. na sieci wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja informuje, że woda w sieci wodociągowej spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja.

Sieć wodociągowa zasilana jest z ujęcia wody w Tuszynku Majorackim, ul. Wschodnia 12.

Ujęcie wody w Tuszynie, ul. 3 Maja 46 w dalszym ciągu jest wyłączone z eksploatacji. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody do właściwych parametrów.


 

 

Przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO


Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 oraz z 2023 r. poz. 1489, 1834 i 1860) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr 617 z dnia 30 listopada2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ø nr 619 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gm. Rzgów – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 23 listopada 2023 r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów (punkty poboru: ujęcie wody, punkt podawania wody do sieci wodociągowej, punkt kontrolny na sieci wodociągowej) nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.


 

Wodociąg publiczny Tuszyn (źródło zasilania SUW Tuszyn, ul. 3 Maja 46) – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 20 listopada 2023r. pobrano próbki wody z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3 Maja w stacji wodociągowej, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej, oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej. W próbce wody pobranej w stacji wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml, natomiast w próbce wody pobranej na sieci wodociągowej nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. W powyższych próbkach nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i enterokoków. W dniu 24 listopada 2023r. przeprowadzono powtórne badanie wody w stacji wodociągowej w Tuszynie, ul. 3 Maja 46, w wyniku którego stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml. W badanej próbce nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tuszyn (źródło zasilania SUW Tuszyn, ul. 3 Maja 46).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


 

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 15 listopada 2023r. z wodociągu publicznego Justynów informuje, że    woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów, gm. Andrespol.


 

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 15 listopada 2023r. z wodociągu publicznego Justynów informuje, że    woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów, gm. Andrespol.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gmina Rzgów – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. pobrano do badań w ramach kontroli wewnętrznej trzy próbki wody z wodociągu publicznego Romanów.

W dwóch próbkach wody pobranych z  punktów kontrolnych na sieci wodociągowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100ml i 4 jtk/100ml oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC w ilości >300jtk/1ml. Nie stwierdzono obecności  bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Jednocześnie w próbce wody pobranej w stacji wodociągowej Romanów - woda podawana do sieci  - nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów.

 Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów
i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i przeprowadzenia kolejnych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Romanów.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego Justynów, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej, w dniu 07 listopada 2023r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 3 i 4 jtk/100 ml.

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów.

 Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa poddawana jest dezynfekcji i płukaniu.


 

Wodociąg publiczny Czyżeminek, gm. Rzgów – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że ujęcie wody w Czyżeminku jest wyłączone z eksploatacji. Sieć wodociągowa od dnia 19 października 2023r. zasilana jest z ujęcia „Gospodarz”. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 20 października 2023 r. na sieci wodociągu publicznego Czyżeminek, w miejscowościach: Czyżeminek, Prawda i Babichy, gm. Rzgów, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Czyżeminek, zasilanego z ujęcia „Gospodarz”.

 W dalszym ciągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody w ujęciu Czyżeminek do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.


 

Wodociąg publiczny Romanów, gm. Rzgów – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 16 października 2023 r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.


 

Wodociąg publiczny Czyżeminek, gm. Rzgów – woda nie nadaje się do spożycia!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 17 października 2023r. z wodociągu publicznego Czyżeminek, gm. Rzgów (miejsca poboru: stacja wodociągowa – woda podawana do sieci) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 28 jtk/100 ml oraz enterokoków w ilości 9 jtk/100ml, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Czyżeminek, gm. Rzgów.

 Woda nie nadaje się do spożycia.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.


 

WODOCIĄG PUBLICZNY ROMANÓW, GM. RZGÓW - WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 06 października 2023r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów (miejsca poboru: stacja wodociągowa – ujęcie wody, woda podawana do sieci oraz punkt kontrolny na sieci wodociągowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości powyżej 10 jtk/100 ml, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.

 Woda nie nadaje się do spożycia.

 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet


 

Wodociąg publiczny Romanów, gmina Rzgów – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 21 września 2023r. z wodociągu publicznego Romanów: w stacji wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Romanowie, nie stwierdzono enterokoków, bakterii grupy coli i Eschericia coli.

W próbce wody pobranej bezpośrednio z ujęcia wody (studni głębinowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów.

 

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i przeprowadzenia kolejnych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Romanów.

 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

WODOCIĄG PUBLICZNY ROMANÓW, GM. RZGÓW - WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu
18 września 2023r. z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów (miejsca poboru: stacja wodociągowa – woda podawana do sieci oraz punkt kontrolny na sieci wodociągowej – Romanów 52) stwierdzono obecność enterokoków oraz bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Romanów, gm. Rzgów.

 Woda nie nadaje się do spożycia.

 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie został zobowiązany do zapewnienia stałym odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.


 

KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim i łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie) oraz zgierskim w gminie Głowno w roku 2023 

Przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

- nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- nr 365 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.


 

Wodociąg publiczny w Natolinie, gm. Nowosolna – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 4 lipca 2023 r. z wodociągu publicznego w Natolinie, gm. Nowosolna nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Natolinie, gm. Nowosolna.


 

Wodociąg publiczny Gospodarz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 28 czerwca 2023r. w Stacji Wodociągowej Gospodarz stwierdzono obecność bakterii grupy coli i enterokoków oraz bakterii grupy coli w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nakazał Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie wyłączyć z eksploatacji ujęcie wody w Gospodarzu na czas doprowadzenia wody do właściwej jakości.

Sieć wodociągowa w Gospodarzu zasilana jest częściowo z ujęcia wody w Czyżeminku i częściowo z wodociągu publicznego w Łodzi.

Woda z sieci wodociągowej może być warunkowo używana do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, podlewania, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Natolin, gm. Nowosolna – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 27 czerwca 2023 r. z wodociągu publicznego Natolin, w punkcie kontrolnym w stacji wodociągowej (woda podawana do sieci wodociągowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Natolin.

Wodociąg publiczny Natolin zaopatruje w wodę miejscowości: Byszewy, Natolin, Janów, Głogowiec, Plichtów.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Aplikacja "SCHRONY"

Aplikacja "SCHRONY"

Państwowa Straż Pożarna, od października do lutego 2023 roku, przeprowadziła na terenie całego kraju inwentaryzację miejsc doraźnego schronienia (MDS), a także budowli ochronnych i schronów. Strażacy prowadzili działania w ramach tzw. rozpoznania operacyjnego związane z zarządzaniem kryzysowym oraz zagadnieniami dotyczącymi ochrony ludności. Aplikacja Schrony ma formę interaktywnej mapy. Przy jej pomocy łatwo zlokalizujemy obiekty, które mogą okazać się pomocne na wypadek działań wojennych, klęsk żywiołowych i innych nagłych zdarzeń.

https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e


 

Wiosenna akcja szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach pomiędzy 15 a 27 kwietnia 2023 roku, na terenie województwa łódzkiego w powiatach opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewiczkim, łowickim, łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie), kutnowskim oraz w powiecie zgierskim w gminie Głowno odbędzie się wiosenna akcja szczepień wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie, która polegać będzie na zrzucaniu z samolotów przynęt zawierających szczepionkę doustną.


 

Kwalifikacja wojskowa 2023

Kwalifikacja wojskowa 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego zostanie przeprowadzona w Łodzi, w lokalu przy ul. H. Sienkiewicza 3, od dnia 29 maja do dnia 21 czerwca 2023 r., w godz. 11:00 - 17:00.

Obwieszczenie nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r.


 

Wodociąg publiczny Szczukwin, gm. Tuszyn – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 20 marca 2023 r. z wodociągu publicznego Szczukwin, gm. Tuszyn nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczukwin, gm. Tuszyn.


 

Wojskowe Targi Służby i Pracy w Skierniewicach