Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Flaga i godło Polski


 

Informujemy, iż Powiat Łódzki Wschodni zawarł umowy z Wykonawcami robót na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w 9 niżej wymienionych zadaniach, dofinansowanych z  budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: