Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

Nowe chodniki i ciągi pieszo-jezdne dla uczestników ruchu drogowego

Dobiega końca realizacja zadania inwestycyjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego pn. ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”. Rozpoczęcie procedury odbiorów inwestycji od przedstawicieli wykonawcy z firmy ANDRO z Koluszek dokonało się w obecności Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali, Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz, Skarbnika Powiatu Barbary Ignatowskiej, Wójta Gminy Brójce Radosława Agaciaka, Przewodniczącej Rady Gminy Urszuli Brdoń oraz radnych gminnych i sołtysów 4 miejscowości (Pałczew, Wola Rakowa, Kotliny, Kurowice Kościelne) obejmujących inwestycję.
 
W ramach zadania wykonano przebudowę dróg powiatowych nr 2925E w Kurowicach, Kurowicach Kościelnych i Kotlinach oraz nr 2926E w Woli Rakowej i Pałczewie dróg na odcinku łącznie ok. 7 km polegającą na budowie jednostronnych chodników i ciągów pieszo – jezdnych. Zakres robót na drodze powiatowej nr 2925E obejmował budowę jednostronnych chodników i ciągów pieszo-jezdnych (fragmentarycznie rozdzielonych na dwie odrębne części w miejscach występowania przeszkód) w ciągu drogi z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni. Na drodze powiatowej nr 2926E zakres robót obejmował budowę jednostronnego chodnika (fragmentarycznie, w miejscach przejść dla pieszych - obustronnego) z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni w pasie chodnika.
 
Całkowity koszt wykonania Zadania w 2022 r. opiewa na kwotę 7 494 382,10 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 750 000,00 zł. Gmina Brójce współfinansowała realizację zadania w wysokości 625 000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 2 119 382,10 zł pochodzą z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych
 • 7,5 km nowego chodnika i ciągów pieszo-jezdnych

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka