Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Czwarte Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W dniach od 13 do 28 kwietnia br. odbyły się obchody IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Inauguracja tegorocznych obchodów święta naszego Powiatu miała miejsce podczas uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium Maryjnym w Starych Skoszewach, w której udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Mszę Świętą celebrowali ks. Andrzej Warszewik Proboszcz Parafii pw. NMP w Starych Skoszewach oraz ks. Paweł Stołowski Proboszcz Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Kalonce. Następnie w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w gminie Nowosolna, uroczystego otwarcia Powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych dokonał Starosta Łódzki Wschodni - Piotr Busiakiewicz. W obchodach Święta Powiatu wzięli również udział Wicestarosta Łódzki Wschodni – Marek Jarzębski oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Klemens Derach.

Relacje z poszczególnych uroczystości, konkursów i turniejów, które odbyły się w ramach IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego zamieszczamy poniżej.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego składa serdeczne podziekowania firmom: Ptak Media S.A., PozBruk Sp. z o.o., Onninen Sp.z o.o., Agat Sp. z o.o. za wsparcie finansowe organizacji obchodów IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego


Msza inaugurująca IV Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W dniu 13 kwietnia br. uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Maryjnym w Starych Skoszewach zainaugurowano obchody tegorocznego, IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Tegoroczne obchody zlokalizowano w większości na terenie gminy Nowosolna. Mszę Świętą celebrowali ks. Andrzej Warszewik Proboszcz Parafii pw. NMP w Starych Skoszewach oraz ks. Paweł Stołowski Proboszcz Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Kalonce. Tradycyjnie czytania w czasie Mszy Św. odczytali Starosta Piotr Busiakiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Klemens Derach. Oprawę muzyczną podczas liturgii zapewnił zespół śpiewaczy "Byszewianie". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych na czele z wójtem gminy Nowosolna Tomaszem Bystrońskim. Nie zabrakło też licznie zaproszonych gości i mieszkańców naszego Powiatu.

V Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych

W dniu 13 kwietnia br. odbyła się V Wystawa Stołów Wielkanocnych, którą po raz kolejny zorganizowano w ramach obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W tym roku wystawa gościła w Gminno Parkowym Centrum Kultury I Ekologii w Plichtowie w gminie Nowosolna. Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz, Wójt Gminy Nowosolna Tomasz Bystroński oraz Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Barbara Günter. Stoły wielkanocne zastawione tradycyjnymi potrawami przygotowały mieszkanki Powiatu Łódzkiego Wschodniego reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu, a wśród nich: KGW Andrespol i KGW Bedoń Wieś z gminy Andrespol, KGW Pałczew i KGW Wardzyn z gminy Brójce, KGW Będzelin i KGW Przanowice z gminy Koluszki, KGW Borchówka i KGW Moskwa z gminy Nowosolna, KGW Grodzisko i KGW Stara Gadka z gminy Rzgów oraz KGW Kruszów i KGW Szczukwin z gminy Tuszyn. Przed degustacją, zgodnie z tradycją, świąteczne potrawy poświęcił ks. Andrzej Warszewik Proboszcz Parafii pw. NMP w Starych Skoszewach.

W trakcie gali otwierającej tegoroczną Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych wystąpili licznie artyści z naszego powiatu, a także wręczono doroczne Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za Wysokie Osiągnięcia Sportowe oraz wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat, którzy poprzez udział w olimpiadach, konkursach i turniejach organizowanych na szczeblu ponadregionalnym i ogólnopolskim przyczynili się do promocji naszego powiatu. Nagrody wręczyli Starosta – Piotr Busiakiewicz oraz Wicestarosta – Marek Jarzębski.

IV Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych "Złota Maska"

W dniu 27 kwietnia wręczeniem nagród zakończył się IV Powiatowy Konkursu Zespołów Teatralnych "Złota Maska" zorganizowany, pod patronantem Starosty Łódzkiego Wschodniego - Piotra Busiakiewicza, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze w ramach IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Tematem tegorocznego przeglądu inspirowanego 30. leciem Pontyfikatu Jana Pawła II było: "Wierzę w człowieka i miłość na ziemi". W czasie występów w dniach 18 – 19 kwietnia 2011 roku 13 zespołów teatralnych w różnych kategoriach wiekowych wystawiło barwne przedstawienia.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

 • w kategorii przedszkola i klasy "0": I miejsce – zespół SUPER DZIECIAKIz Bedoniaz przedstawieniem "LAS",
 • w kategorii klas I – III: I miejsce – nie przyznano, II miejsce – zespół z Wiśniowej Góry z przedstawieniem "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA"
 • w kategorii klas IV – VI: I miejsce – grupa PARAWAN ze Starych Skoszew z przedstawieniem "ŚWIĘTYM BYĆ"
 • w kategorii klas gimnazjalnych: I miejsce – Teatr TRZYNASTKA z Wiśniowej Góry z przedstawieniem "DWIE DOROTKI"

III Powiatowy Turniej Siatkarski o Puchar Św. Wojciecha

W dniu 28 kwietnia 2011 r. na zakończenie obchodów IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbył się III Powiatowy Turniej Siatkarski o Puchar Św. Wojciecha. W Turnieju wzięły udział 4 drużyny żeńskie i 4 drużyny męskie reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Uczestnicy turnieju zaprezentowali wysoki poziom gry, dostarczając widowni emocjonujących przeżyć. Pierwsze miejsce wśród drużyn żeńskich zdobyły uczennice I LO w Koluszkach, natomiast pierwsze miejsce wśród drużyn męskich wywalczyli uczniowie ZSP nr 1 w Koluszkach. Puchary zwycięskim drużynom wręczyli: Starosta Łódzki Wschodni – Piotr Busiakiewicz, Wicestarosta – Marek Jarzębski oraz Z-ca Wójta Gminy Nowosolna – Jan Kieler. Klasyfikacja pozostałych drużyn żeńskich: 2. miejsce – ZSP nr 2 w Koluszkach, 3. miejsce – LO w Tuszynie, 4. miejsce – ZSP nr 1 w Koluszkach. Klasyfikacja drużyn męskich: 2. miejsce – ZSP nr 2 w Koluszkach, 3. miejsce – I LO w Koluszkach, 4. miejsce – LO w Tuszynie.

III Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 28 kwietnia odbył się Finał III Dnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Zarząd Powiatu w ramach IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Tegoroczny finał konkursu gościł w Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Wiączyniu Dolnym (gmina Nowosolna). Temat tegorocznego Dnia Przedsiębiorczości brzmiał Mój pomysł na biznes – mój sposób na kryzys. W finale konkursu ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat reprezentowały zespoły z I LO w Koluszkach, ZSP nr 1 w Koluszkach, ZSP nr 2 w Koluszkach oraz ZSP w Tuszynie. Prezentacje pozakonkursowe przedstawili uczniowie Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. Zadaniem uczestników Dnia Przedsiębiorczości było zaprezentowanie swojego pomysłu na biznes i przekonanie jury o powodzeniu planowanego przedsięwzięcia na rynku. Przy ocenie pod uwagę brano również korzyści płynące dla społeczności lokalnej wynikające z działalności przyszłej firmy. W tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości poziom prezentacji był bardzo wyrównany, stąd jury miało utrudnione zadanie i obrady były bardzo burzliwe.

I miejsce zajął zespół reprezentujący ZSP nr 2 w Koluszkach którego pomysłem na biznes jest stworzenie parku rekreacji i rozrywki na terenie Koluszek. Z pozostałych pomysłów na biznes szczególną uwagę jury zwróciły: firma dostarczającą ekologiczne i inteligentne domy, elektrownia wiatrowa, kawiarnia dla młodzieży, ośrodek rekreacyjno-rehabilitacyjny, firma produkująca biżuterię, gospodarstwo agroturystyczne, firma realizująca i dostarczająca zakupy na telefon, piekarnia. Nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz sponsorów wręczył przewodniczący jury Sekretarz Powiatu – Krzysztof Diug.

II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Z Policją Bezpieczniej"

W dniu 28 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie II Powiatowego Konkursu Plastycznego "Z Policją Bezpieczniej". W konkursie, zorganizowanym z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego wshodniego, wzięli udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu ufundował Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

XIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2011

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach w ramach obchodów IV Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbył się XIII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2011". Przegląd był okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego Klubów Seniora, Zespołów Śpiewaczych i Chórów. W Przeglądzie wzięło udział ponad 200 wykonawców z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, jak również z innych miast i gmin. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców Przeglądu zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Jury Przeglądu przyznało następujące nagrody:

W kategorii ZESPOŁY:

 • I miejsce - Chór Ad Libitum- Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – MOK w Tomaszowie Mazowieckim
 • II miejsce - "TĘCZA" – GOK w Wiśniowej Górze
 • III miejsce - Zespół Śpiewaczy "GAŁKOWIANIE" – MOK w Koluszkach
 • Wyróżnienie - Zespół Śpiewaczy "Bukowianki" – GOK w Brójcach

W kategorii SOLIŚCI:

 • I miejsce - Kazimierz Matecki – solista Chóru Ad Libitum - Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – MOK w Tomaszowie Mazowieckim
 • II miejsce - Teresa Walendzik Solistka Zespołu Śpiewaczego "Srebrne Arki" – MCK Skierniewice
 • III miejsce - Elżbieta Janowska Solistka chóru Ad Libitum - Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – MOK w Tomaszowie Maz.
 • Wyróżnienie - Lucyna Adamczyk – solistka Zespołu "ZORZA" – MOK w Koluszkach

W kategorii FOLKLOR:

 • I miejsce - Zespół Taneczno – Folklorystyczny "ZORZA" – MOK w Koluszkach
 • II miejsce - Zespół "ZYGMUNTOWIACY" – MOK w Koluszkach
 • III miejsce - Zespół Śpiewaczy "LEŚNIANKI" – GOK w Brójcach
 • Wyróżnienie - Zespół Śpiewaczy "Srebrne Arki" – MOK Skierniewice
 
 • 1.jpg
 • 2011-04-28_Dzien_Przedsieiorczosci (1).jpg
 • 2011-04-28_Dzien_Przedsieiorczosci (11).jpg
 • 2011-04-28_Dzien_Przedsieiorczosci (15).jpg
 • 2011-04-28_Dzien_Przedsieiorczosci (4).jpg
 • 2011-04-28_Dzien_Przedsieiorczosci (5).jpg
 • 2011-04-28_Dzien_Przedsieiorczosci.jpg
 • 2011-04-28_Turniej_Siatkarski (20).jpg
 • 2011-04-28_Turniej_Siatkarski (6).jpg
 • 2011-04-28_Turniej_Siatkarski.jpg
 • Zlota_Maska_01.jpg
 • wito_Powiatu_2011-04-13_Stoy_04.jpg
 • wito_Powiatu_2011-04-13_Stoy_34.jpg
 • wito_Powiatu_2011-04-13_Stoy_36.jpg
 • wito_Powiatu_2011-04-13_Stoy_39.jpg
 • wito_Powiatu_2011-04-13_Stoy_48.jpg
 • wito_Powiatu_2011_04_13_Msza_08.jpg
 • wito_Powiatu_2011_04_13_Msza_15.jpg
 • wito_Powiatu_2011_04_13_Msza_20.jpg

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka