Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

Ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą

24 lipca 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w Jeziorku w gminie Koluszki odbyły się ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności działania podczas ewentualnego wystąpienia zdarzenia związanego z zakażeniem ptactwa wysoce zjadliwą ptasią grypą HPAI. Ptasia grypa to śmiertelna choroba drobiu, zwalczana z urzędu przez likwidację stad, powodująca duże straty ekonomiczne.

Ćwiczenia zorganizowano przy współudziale Starosty Łódzkiego Wschodniego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Państwowej Straży Pożarnej i Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Po uprzednim przywitaniu gości przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego Ewę Gładysz i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi Jacka Tyrankiewicza rozpoczęto ćwiczenia praktyczne w związku z zorganizowanym wydarzeniem. Ćwiczono i omawiano zadania dla poszczególnych służb oraz wzajemną współpracę. Na ćwiczeniach obecni byli również Pani Urszula Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz Pan Mirosław Nowicki, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi. Ćwiczenia zostały zakończone pomyślnie.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka