Menu

Treść

Nawigacja

Treść

  • -

NAZWA ZADANIA:

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO PN. „ZAKĄTEK SENSORYCZNY”
PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”.

Wartość ogólna zadania: 36 098,00 zł
Wysokość  dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 32 465,00 zł
Udział własny Powiatu: 3 633,00 zł

Niniejsze zadanie będzie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Koluszkach w okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Realizacja projektu obejmuje utworzenie punktu dydaktycznego dla dzieci niepełnosprawnych będących uczniami Ośrodka, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Będzie on podzielony
na tematyczne sektory oddziaływujące na każdy ze zmysłów. Zakątek ten będzie pełnił rolę edukacyjną, terapeutyczną, rewalidacyjną oraz relaksacyjną. Stworzenie takiego miejsca dla osób ze specjalnymi potrzebami pozwoli im lepiej poznawać i postrzegać otaczający świat. Niniejszy punkt dydaktyczny będzie wyposażony m.in. w domki dla owadów, rzeźby zwierząt, zegar słoneczny, ławki, stoły, karmniki dla ptaków, dzwonki wietrzne, kaskadę wodną.

W ciągu dwóch lat realizowany też będzie program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „Zakątek sensoryczny – cztery pory roku”. Podczas jego realizacji podopieczni będą mieli możliwość obserwowania zmieniającej się przyrody w „Zakątku sensorycznym”
i doświadczania jej empirycznie przez cały rok kalendarzowy. Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne, które będą służyły do realizacji niniejszego programu.

W ramach zadania przewidziano również wiele zajęć/wydarzeń, które będą realizowane w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji powyższego zadania to wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

 www.zainwestujwekologie.pl


 

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka