Menu

Treść

Nawigacja

Treść


Pomoc społeczna


Kierowanie do domów pomocy społecznej

 • osoba zgłasza chęć zamieszkania w domu pomocy społecznej (DPS) w gminnym Ośrodku Pomocy Społeczenej zgodnie z miejscem zamieszkania
 • Ośrodek Pomocy Społecznej kompletuje niezbędną dokumentację dotyczącą skierowania do DPS i przesyła ja do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • PCPR wydaje decyzję kierującą do placówki zgodnie z wolą osoby

Rodziny zastępcze

 • nadzór nad osobami zgłaszającymi chęć pełnienia rodziny zastępczej dla dziecka, bądź ustalonymi postanowieniem sądu rodziną zastępczą

Kierowanie do rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

 • na wniosek rodziców dziecka, na podstawie postanowienia sądu lub gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia dziecka zostaje ono umieszczone w pogotowiu rodzinnym do czasu prawnego uregulowania sytuacji dziecka

Pomoc usamodzielniającym się wychowankom

 • pomoc udzielana jest osobom z rodzin zastępczych, niektórych typów placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk, zakładów poprawczych lub domów pomocy społecznej
 • opracowywany jest indywidualny program usamodzielniania realizowany etapami wspólnie z opiekunem i pracowikiem PCPR
 • pomoc może obejmować również wspracie finansowe usamodzielnionych wychowanków z tytułu kontynuacji nauki

Poradnictwo i współpraca

 • udzielane są porady o prawach i uprawnieniach osobom zgłaszającym się do Centrum
 • PCPR współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi na rzecz osób potrzebujących

 


Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych


Refundacja miejsc pracy

 • tworzenie miesc pracy dla osób niepełnosprawnych
 • refundacja pracodawcom wyposażenia nowych miejsc pracy
 • refundacja płacy i składek ZUS za niepełnosprawnego pracownika

Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych

 • osoby ubiegające sie o pożyczkę zgłaszają się do siedziby Centrum po wniosek

Likwidacja barier architektonicznych

 • osoby ubiegające sie o likwidację barier zgłaszają się do siedziby Centrum po wniosek i wszelkie informacje

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

 • osoby ubiegające sie o pożyczkę zgłaszają się do siedziby Centrum po wniosek
 • wymagane jest aktualne orzeczenie o stopiniu niepełnosprawności

Dofinansowanie do środków pomocniczych

 • osoba zgłasza się do siedziby Centrum z fakturą za przedmiot, gdzie w refundacji bierze równiez udział Kasa Chorych
 • wymagane jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka