Menu

Treść

Nawigacja

Treść

"Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w gm. Andrespol"

Kwota dotacji dla Gminy Andrespol: 15 027,10 zł


 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkówem Małym, gm. Koluszki”

Kwota dotacji dla Gminy Koluszki: 2 460,00 zł


 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E  – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie”

Kwota dotacji dla Gminy Rzgów: 600 000,00 zł


 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E  – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzinie”

Kwota dotacji dla Gminy Rzgów: 450 000,00 zł


 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E  – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim”

Kwota dotacji dla Gminy Rzgów: 248 304,33 zł


 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie – ul. Łódzka Etap I”

Kwota dotacji dla Gminy Rzgów: 250 000,00 zł


 

„Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol”

Kwota dotacji dla Gminy Andrespol: 253 352,47 zł


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka