Menu

Menu

Banery

  • komunikaty

Treść

Nawigacja

Treść

  • logotyp na www

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”, finansowanego w formie dotacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na podstawie umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064014.
Jest to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach mobilności edukacyjnej - kształcenie i szkolenia zawodowe i zgodnie z zawartą umową zostanie dofinansowany maksymalnie w kwocie 233 586,17 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014 - 2020) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 - 2020.

Główna mobilność projektu to odbywające się w okresie od 3 do 16 listopada 2019 r. dwutygodniowe praktyki zawodowe dla 30 uczniów w Grecji, których celem jest zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów i motywacji do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Przed wyjazdem na praktyki odbyły się działania przygotowujące: przygotowanie językowe z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i językowe z języka greckiego.

Partnerem Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w realizacji projektu jest Kika Mobility Training Center
 - grecka instytucja edukacyjna, która zapewniła współpracę z przedsiębiorstwami greckimi organizującymi uczniom praktyki w swoich firmach. W trakcie pobytu w Grecji uczniowie ZS nr 1 w Koluszkach podniosą swoje kompetencje w zawodach: informatyk, elektryk i mechanik oraz kompetencje językowe dzięki nauce języków obcych i ciągłej styczności z nimi podczas praktyk zagranicznych. Poznają nowe technologie, metody pracy, sposoby zarządzania tego typu firmami, będą kształcić swoje umiejętności zawodowe, dzięki temu nabędą wiele potrzebnych do dalszego kształcenia zawodowego doświadczeń i kompetencji.
W trakcie pobytu w Grecji zapewniony jest również program kulturalny, dzięki któremu uczestnicy poznają kulturę grecką, tradycje, historię i geografię Grecji. To pozwoli im na otwarcie się na inne kultury.

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka