Menu

Menu

Banery

  • komunikaty

Treść

Nawigacja

Treść

Spotkanie szkoleniowe pn. „Karta dostępności obiektów zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego. Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON”.

W dniu 15 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi odbyło się  spotkanie szkoleniowe pn. „Karta dostępności obiektów zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego. Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON”.  Organizatorem niniejszego szkolenia był Powiat Łódzki Wschodni wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, m.in. Starostwa Powiatowego w Łodzi, domów pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

Wykładowcami byli Pani Ewa Sobczuk – główny specjalista w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Pani Anna Pietrasik – pracownik tego wydziału. 

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z warunkami umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni publicznej i prywatnej oraz uczestnictwo w życiu społecznym. Podczas spotkania przedstawiono m.in. podstawowe zasady projektowania uniwersalnego, omówiono potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście dostępności obiektów budowlanych i przestrzeni publicznej. Zaprezentowano zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego w obiektach na terenie województwa łódzkiego oraz „Kartę dostępności obiektów zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego” – narzędzie przydatne w planowaniu i realizacji inwestycji. Omówiono również możliwości dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON oraz przeanalizowano wniosek na dofinansowanie tych robót.

 

  • DSC_0003
  • DSC_0005
  • DSC_0013
  • DSC_0015
  • DSC_0020

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka