Menu

Menu

Banery

 • komunikaty
 • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej

Treść

Nawigacja

Treść

Otwarcie Dziennego Domu Pomocy!

W dniu 5 marca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze.
Dzienny Dom Pomocy to nowoczesny obiekt spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa, w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt będzie służyć szczególnie osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu. Dzięki wsparciu specjalistów, uczestnicy będą czuli się potrzebni oraz zostaną otoczeni należytą opieką.
Przebudowa obiektu na Dzienny Dom Pomocy Współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie wniosku konkursowego w partnerstwie z Gminą Koluszki, Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Gminą Nowosolna oraz Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi i Stowarzyszeniem inicjatywa Rozsądnych Polaków oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnić między Regionami – Obszar E i likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jest to ogromna inwestycja, której koszt wyniósł 1.904.000,00 zł.
Powiat łódzki wschodni na otwarciu Dziennego Domu Pomocy reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej Opala, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Marta Stasiak, Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Sławomir Sokołowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Agnieszka Biała, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz, Radny Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Jarosław Sobieszek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Sójka, Przewodnicząca Komisji Budżetu Gospodarki i Bezpieczeństwa – Zofia Sójka, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Elżbieta Ciesielska.

 • DSC_0555.JPG
 • DSC_0557.JPG
 • DSC_0562.JPG
 • DSC_0564.JPG
 • DSC_0565.JPG
 • DSC_0569.JPG
 • DSC_0572.JPG
 • DSC_0578.JPG
 • DSC_0591.JPG
 • DSC_0593.JPG
 • DSC_0594.JPG
 • DSC_0608.JPG
 • DSC_0614.JPG
 • DSC_0618.JPG
 • DSC_0620.JPG
 • DSC_0625.JPG
 • DSC_0628.JPG

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka