Menu

Menu

Banery

 • komunikaty

Treść

Nawigacja

Treść

I rocznica rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze

Dnia 9 marca 2020 roku odbyła się I rocznica rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego połączona z obchodami Dnia Kobiet. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej, w którym udział wzięła m.in. Pani Urszula Łużniak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a gospodarzem wydarzenia była Pani Ewa Wawrzonek - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
W programie artystycznym uczestnicy podziwiać mogli występ śpiewaka operowego Pana Lesława Białeckiego oraz Pani Barbary Drozdzińskiej. Ponadto przygotowany został poczęstunek.
 • 87864581_574143423182682_2423367582313611264_o
 • 87893953_574142089849482_289377553326538752_o
 • 89043069_574142639849427_6963055861367308288_o
 • 89112188_574142006516157_6670442823277346816_o
 • 89250627_574141919849499_1912336013905100800_o
 • 89382525_574141879849503_4320668096831422464_o
 • 89519080_574142776516080_4947255150453456896_o
 • 89519412_574142269849464_8233597089779548160_o
 • 89608530_574142146516143_1388988953192824832_o
 • 89784923_574142466516111_340144487672053760_o
 • 89786423_574142543182770_1469055222423748608_o
 • 89797329_574143736515984_7782687547322269696_o

XIII Turniej Tenisa Stołowego "memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza"

W dniu 7 marca 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Startych Skoszewach już po raz trzynasty rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego "Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza". Organizatorami turnieju byli: Powiat Łódzki Wschodni, Gmina Nowosolna, Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego", przy wsparciu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach i Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi. Celem imprezy była popularyzacja kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku oraz tenisa stołowego, szczególnie wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczczenie pamięci Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza - zasłużonego działacza sportowego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Podczas uroczystego otwarcia Turnieju Powiat Łódzki Wschodni reprezentował Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala. Ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni, Gminę Nowosolna oraz Panią Annę Dubicką - siostrę ś.p. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza nagrody dla najlepszych zawodników wręczył Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak oraz przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Piotr Mróz. W tegorocznym turnieju wzięło udział 60 zawodników z województw: łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Puchar dla najliczniejszej ekipy odebrała drużyna zawodników z Białej Rawskiej.

Ignacy Zbigniew Pietrusewicz urodził się 21 września 1944 r. w Wilnie. Był zasłużonym działaczem sportowym, Przewodniczącym Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, długoletnim działaczem LKS Polonia Andrzejów, sędzią lekkoatletycznym, organizatorem imprez i zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu. Od 10 lutego 1998 roku do 14 listopada 2006 roku był pracownikiem Urzędu Gminy Nowosolna. Pierwszy Turniej Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza odbył się 10 lutego 2008 roku, pomysłodawcami turnieju byli działacze LKS Byszewy.

 • 0baner
 • 2 tenis stolowy
 • 4 tenis stolowy

23 Łódzkie Targi Edukacyjne

W dniach 11 – 12 marca 2020 r. w hali Atlas Arena przy al. Bandurskiego 7 odbędą się 23 Łódzkie Targi Edukacyjne. W czasie targów swoją ofertę zaprezentują liczni wystawcy: szkoły różnych typów, a wśród nich m.in.: licea profilowane i ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, wyższe uczelnie z całego kraju, ośrodki kształcenia pozaszkolnego, szkoły tańca, biura podróży czy producenci i dystrybutorzy środków dydaktycznych. Przestrzeń Łódzkich Targów Edukacyjnych zostanie podzielona na strefy tematyczne takie jak: Strefa Edukacyjna, Salon Innowacyjna Szkoła, Strefa kariery, Strefa Kreatywności i Rozwoju. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zaprezentuje się na stoisku nr 18.

Zapraszamy do odwiedzenia targów!

 • 0targi
 • 1targi
 • 2targi

Zebranie sztabu kryzysowego w związku z ptasią grypą

W dniu 23 lutego na fermie drobiu w miejscowości Regny (gmina Koluszki) potwierdzono ognisko ptasiej grypy.
W Urzędzie Miejskim w Koluszkach zebrał się powiatowy i gminny sztab kryzysowy.
Wstępne szacunki mówią że wskutek choroby padło ok. 3 tysięcy sztuk kaczek z pośród hodowli liczącej ponad 8 tysięcy sztuk.

Wdrożono środki związane z likwidacją ogniska oraz wyznaczono obszar skażony i zapowietrzony.

Wirus nie stanowi zagrożenia dla człowieka, ale jest groźny dla drobiu.

Dodatkowe informacje i zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii dostępne są tu:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 • 1baner
 • 2

Zaczarowany Świat 2020

W dniu 19 lutego 2020 r. odbył się IX Bal Integracyjny „Zaczarowany Świat 2020” zorganizowany w Koluszkach przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Tematem tegorocznego balu była muzyka DISCO POLO. Piękne stroje, wspaniałe dekoracje i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, którzy w niesamowity sposób zaprezentowali swój program artystyczny, wprowadzili wszystkich zaproszonych gości w karnawałowy nastrój.
Na bal przybyli wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa łódzkiego. Wszyscy uczestnicy Warsztatów zostali nagrodzeni za swoje występy - kreatywność, scenografię i wysoki poziom przygotowania przedstawień. Wspólna zabawa, taniec, poczęstunek, prezentacja programów artystycznych, dała osobom niepełnosprawnym poczucie bycia obecnym i potrzebnym w społeczeństwie.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni - Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni - Ewa Gładysz, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Marta Stasiak, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Sokołowski oraz Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Elżbieta Ciesielska, Zofia Sójka, Mateusz Jaśkiewicz, Agnieszka Biała oraz Mariusz Kotynia.

 

 • DSC_0046
 • DSC_0296
 • DSC_0301
 • DSC_0303
 • DSC_0156
 • DSC_0123
 • DSC_0048
 • DSC_0266
 • DSC_0273
 • DSC_0395
 • DSC_0345
 • DSC_0319
 • 20200219_131606
 • DSC_0327
 • DSC_0390
 • DSC_0456

Kary za niezarejestrowanie, niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu w terminie - od 1 stycznia 2020 roku

Wydział Komunikacji i Transportu, w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. informuje:

 1. Jeżeli sprzedałeś (darowałeś itp.) samochód zarejestrowany w Polsce musisz w ciągu 30 dni zgłosić zbycie tego pojazdu;
 2. Jeżeli kupiłeś (odziedziczyłeś itp.) pojazd zarejestrowany w Polsce musisz w ciągu 30 dni zgłosić nabycie lub zarejestrować pojazd;
 3. Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu sprowadzonego z UE masz 30 dni na zarejestrowanie pojazdu (w tym przypadku nie ma możliwości zgłoszenia nabycia).

W przypadku współwłaścicieli, obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia (nawet części pojazdu) dotyczy każdego ze współwłaścicieli z osobna.

Niespełnienie któregoś z powyższych obowiązków będzie wiązało się z nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł .

Prawidłowo wypełnione wnioski można złożyć osobiście, elektronicznie za pośrednictwem platformy e-puap lub pocztą tradycyjną. Wnioski przesłane za pośrednictwem poczty e-mail nie będą uwzględniane. 

 

Podstawa prawna: Prawo o ruchu drogowym

Art. 71 ust. 7:

„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

 

Art. 78 ust. 2 pkt 1:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

 

 Art. 140 mb:

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

Spotkanie Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach

W dniu 27 stycznia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyło się Spotkanie Noworoczne, na które przybyli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy gminy Koluszki oraz zaproszeni goście.
Program artystyczny zaprezentowała Joanna Smajdor - wokalistka, pianistka i kompozytorka, laureatka prestiżowych nagród na wielu festiwalach i konkursach wokalnych.
Spotkania Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach stały się tradycją. Uczestnicy wspólnie świętują oraz składają sobie życzenia.
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, zawierającej krótkie podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Koluszki w 2019 r.: https://www.youtube.com/watch…
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni, Ewa Gładysz- Wicestarosta Łódzki Wschodni, Marta Stasiak i Paweł Pomorski - Członkowie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Stanisław Sokołowski - Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Otwarcie Żłobka Gminnego w Guzewie

Ekologiczna placówka, w której zastosowane zostały pompy cieplne, odzyskujące ciepło z powietrza. Obiekt ponadto został świetnie wyposażony w nowoczesny sprzęt.
Podczas uroczystości zaprezentowany został niezwykle ciekawy program artystyczny przez wychowanków Przedszkola Publicznego w Rzgowie, którzy wierszem życzyli młodszym kolegom, aby budynek żłobka zbudowany był z wafelków i żelków, zaś z kranów aby płynęła biała czekolada. Grupa przedszkolaków z gminy Rzgów przecięła również wstęgę na otwarcie nowego żłobka.
Gratulacje z okazji zrealizowania inwestycji, w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, złożyły jego członkinie - Marta Stasiak oraz Klaudia Zaborowska- Gorzkiewicz.


Źródło fot. facebook.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Spotkanie informacyjne "Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej"

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2020 r. w godz. 10:00 - 12:00 (rejestracja od godz. 09:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 - sala nr 128 - I piętro odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. "Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności  gospodarczej". Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem "Weź udział".

 • 1. plakat - spotkanie informacyjne
 • 2. program spotkania

Ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie kraju ognisk grypy ptaków HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi ostrzega o wystąpieniu na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób.

 • HPAI 1
 • HPAI 2

Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe

W Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach w minioną sobotę 11 stycznia 2020 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczno - opłatkowe wypełnione występami artystycznymi.

W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej, uczestnicy zajęć wokalnych z GOKu i świetlicy w Bukowcu oraz Amatorskie Zespoły Śpiewacze "Stefanów", "Bukowianki" i "Leśnianki".

W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz samorządowych, osoby duchowne i mieszkańcy gminy Brójce. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni.

Życzenia noworoczne złożyli: Wójt gm. Brójce Radosław Agaciak, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz ks. Marcin Kacprzak z Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi-Wiskitnie.

Wszyscy składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

 • 0baner
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Floriany 2020 - uwaga strażacy ochotnicy

Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY!

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności.

Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody.

Możecie wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www.floriany.pl

 • Logo - mniejsze

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka