Menu

Menu

Banery

  • komunikaty
  • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej

Treść

Nawigacja

Treść

Laptopy do kształcenia na odległość dla szkół

  • 4

W dniu dzisiejszym Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni oraz Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przekazali Dyrektorom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, 27 sztuk komputerów przenośnych, które następnie zostaną użyczone nauczycielom i uczniom w celu realizacji przez nich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Laptopy trafiły do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach oraz Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Zakup laptopów jest odpowiedzią na obecną sytuację, w której z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, znaleźli się nauczyciele i uczniowie. Nauka jest prowadzona zdalnie, dlatego zakupiony sprzęt umożliwi głównie uczniom, ale również nauczycielom, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Laptopy zostały zakupione w ramach realizowanego przez Powiat Łódzki Wschodni projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakup ten został w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii komputery przenośne wrócą do szkół i pozostaną na ich wyposażeniu.

  • 0baner
  • 1
  • 2

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka