Menu

Menu

Banery

  • komunikaty
  • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej

Treść

Nawigacja

Treść

Granty dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

W dniu 9 września 2020 r. Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Barbary Ignatowskiej, w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej – Panią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni wynosi kwotę 584.362,50 zł.

W ramach tej kwoty:

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach otrzymał kwotę 103.312,50 zł. przeznaczoną na:

  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej),

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze otrzymał kwotę 481.050,00 zł. przeznaczoną na:

  • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej),
  • koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, poza miejscem zamieszkania,
  • koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących
    z pensjonariuszami.

Otrzymane granty stanowią duże wsparcie dla naszych domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu dodatkowych form wsparcia.

  • Starosta Łódzki Wschodni odbiera czek z grantem
  • Czek z grantem

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka