Menu

Menu

Banery

  • komunikaty
  • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej

Treść

Nawigacja

Treść

Sprzęt komputerowy i audiowizualny dla wychowanków z rodzin zastępczych

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 
W Powiecie Łódzkim Wschodnim pomocą zostało objętych 107 rodzin zastępczych. Łącznie jest to 318 osób, rodziców zastępczych i wychowanków.
 
Powiat otrzymał środki w wysokości 183 015,00 zł. W ramach tych środków zostało zakupionych 3 660 maseczek, 18 400 rękawiczek ochronnych, 164 l płynów dezynfekcyjnych, 53 laptopy, 37 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością oraz wyposażonych zostało 6 miejsc kwarantanny w rodzinnych domach dziecka.
 
Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach epidemii SARS-CoV-2 przekazana pomoc będzie przydatna.
  • Przekazanie sprzętu
  • Przekazanie sprzętu
  • Sprzęt komputerowy dla dzieci umieszczonych w pieczy...
  • podpisanie umowy przekazania sprzętu
  • podpisanie umowy przekazania sprzętu

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka