Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, 95 - 040 Koluszki, ul. Kościuszki 16, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach”, w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90 - 113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3 (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90 - 113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3 (biuro podawcze na parterze budynku).

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka