Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 95 - 040 Koluszki, ul. Wigury 2, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach”, w terminie do dnia 7 czerwca 2022 roku pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90 - 113 Łódź,  ul. H. Sienkiewicza 3 (decyduje data wpływu do urzędu) lub złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 90 - 113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3 (kancelaria, pokój nr 606).

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka