Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

W ramach przedmiotowego zadania w 2022 r. wykonywane będą prace w ul. Ks. Ściegiennego polegające na wycince drzew, robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem drogi. W 2023 r. kontynuowane będą prace w ul. Ks. Ściegiennego związane z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem drogi, a także budową ciągu pieszo – jezdnego, i wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Ponadto w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego 2023 r. zostaną wykonane prace na:

• ul. Sadowej w Woli Kazubowej polegające na wykonaniu nawierzchni twardej,

• ul. Brzezińskiej i ul. Kępica w Tuszynie i Modlicy polegające na budowie chodników i ścieżki rowerowej,

• na ul. Żeromskiego w Tuszynie polegające na budowie chodników i wykonaniu nakładki bitumicznej.

Planowany koszt wykonania całości zadania w latach 2021 – 2023 wyniesie 16 799 197,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z:

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 585 936,60 zł,

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 346 346,00 zł

oraz wsparcia finansowego w wysokości 2 000 000,00 zł z budżetu Gminy Tuszyn.

Pozostałe środki w kwocie 4 866 914,40 zł zostaną pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

  • ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i...
  • ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i...
  • ,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i...

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka