Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Na terenie Powiatu powstają nowe chodniki i ciągi pieszo - jezdne

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w gminie Brójce trwa modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E. Modernizacja obejmuje: przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2926E w Woli Rakowej i Pałczewie o długości ok. 3 550 m poprzez budowę jednostronnego chodnika (fragmentarycznie, w miejscach przejść dla pieszych - obustronnego) z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni w pasie chodnika.

Kolejnym elementem zadania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2925E w Kurowicach, Kurowicach Kościelnych i Kotlinach o długości ok. 3 405 m polegającą na budowie jednostronnych chodników i ciągów pieszo-jezdnych (fragmentarycznie rozdzielonych na dwie odrębne części w miejscach występowania przeszkód) w ciągu drogi z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni.

Zadanie dofinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Brójce.
Planowany termin zakończenia prac: listopad 2022 r.
  • Na terenie Powiatu powstają nowe chodniki i ciągi pieszo -...
  • Na terenie Powiatu powstają nowe chodniki i ciągi pieszo -...

 

Powiat Łódzki Wschodni

Powiat Łódzki Wschodni w wyniku drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymał dofinansowanie na inwestycje pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w kwocie: 4 250 000,00 zł