Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

,,Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 0,517 km

 


 

Gmina Brójce

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” polegająca mi.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni, wykonaniu przebudowy istniejącego rowu przydrożnego, wykonaniu 2 wpustów deszczowych, wykonaniu chodnika z kostki brukowej, wymianie barierek ochronnych. Długość przebudowanego odcinka drogi 0,49 km